Vaclavs Griņevičs 04.08.1946 – 16.10.2023

17.10.2023

16. oktobrī 77 gadu vecumā devies mūžībā Vaclavs Griņevičs. Bija meistarkandidāts 64 lauciņu dambretē, aktīvi popularizēja dambreti Ķegumā un tās apkārtnē. Viņa sirdslieta dambretē bija neklātienes turnīri, kur piedalījās visu mūžu. Neklātienes turnīros bija izpildījis starptautiskā lielmeistara titulu. Aktīvi nodarbojās ar skriešanu, piedaloties dažādās sacensībās.

2021.gadā triumfēja LSVS sporta spēlēs Ogres novada komandas sastāvā. No kreisās pirmais viņa audzēknis Dzintars Kaņeps.

19.11.2021

Info: retv.lv

Arī šogad, tāpat kā visus 35 gadus, jubilejas skrējiena dalībnieku vidū vietējais rembatietis Vaclavs. “Jā, ikdienā es arī trenējos, pamatā soļošana, skriešana. Mans mīļākais hobijs ir dambrete. Spēlēju dambreti interneta turnīros. Tā man sirds lieta. Skriešana, lai uzturētu fizisko formu,” pauž Vaclavs Griņevičs, skrējienā piedalās 35 gadus.

Žurnāls “Dambrete”, 1984

Sarunā ar Ogres rajona kolhoza «Uzvara» galveno ve­terinārārststu VACLAVU GRIŅEVIČU nekādi nebija atda­lāms viņa tiešais darbs no aizraušanās ar dambretes, spēli. Arī sākumi tam meklējami vienlaikus, kad Vaclavs pēc astoņgadīgās skolas beigšanas bija izlēmis kļūt par vete­rinārārstu un mācījās Višķu sovhoztehnikumā. Mazliet agrāk gan viņš iemācījās spēlēt šahu. Tehnikumā viņam pretinieku nebija. Taču dambretē viņu pieveica pat iesācēji pirmkursnieki un centās lietpratīgi salīdzināt, viņu­prāt, grūto šaha spēli ar pavisam vienkāršo dambreti. Un Vaclavs Griņevičs pievērsās dambretei. Arī tad, kad, pabeidzis tehnikumu, sāka strādāt Bauskas rajonā, arī tad, kad mācījās Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā Vete­rinārajā fakultātē, kad atgriezās darbā Bauskas pusē. Un nu jau kopš 1978. gada «Uzvarā», Ogres rajonā. V. Griņevičs guvis atzīstamus panākumus republikā, kļu­vis PSRS meistarkandidāts. Un, lai gan veterinārārsta
darbs aizņem, pieticīgi sakot, visu dienu un vēl mazliet, dambretei tur vienmēr ir mazdrusciņ vietas un laika. Un ne jau tikai sev, savam priekam un uzvarām vien. Vaclavam piemīt pedagoga talants. Kā stāstīja saimniecībā, puikas ar dambretes galdiņu viņu reizēm apstādina pat uz ceļa.
Pat vislielākie rezgaļi. Droši vien tā ir Vaclava labestība vispirms, kas tā pievelk — bērni jau visātrāk to pamana, lai gan prasībās skolotājs ir stingrs, pat pedantisks. Ne­ņemšos saskaitīt tos Rembates astoņgadīgās skolas bēr­nus, kurus Vaclavs Griņevičs ieinteresējis dambretē, bet
divus kādreizējos audzēkņus gan gribētos nosaukt: Guntu Ernesti – viņa ieguvusi II sporta klasi un Dzintaru Ka­ņepu I sporta klases dambretistu (tagad jau meistarkandidāts). Mūsu Vaclavs ir labs ārsts. Citu raizes viņš uztver kā savas, līdz galam prot uzklausīt un cenšas palīdzēt pēc
labākas sirdsapziņas. Viņu var saukt palīgā jebkura laikā, nebaidoties saņemt atteikumu, – lauku cilvēki šādu rakstu­rojumu ne par ko nedos līdz galam neiepazītam cilvēkam. Bet Vaclavs Griņevičs savos darba gados nopelnījis šos vārdus. Attiecībās ar citiem cilvēkiem viņš vienmēr prot saglabāt labsirdīgu smaidu, atsaucību, pat ja reizēm daži to izmanto gluži savtīgos nolūkos.
‘Vaclavam un viņa dzīvesbiedrei Dzintrai, arī pēc profe­sijas veterinārārstei, aug divi dēli: Gints un Juris. Tikai šopavasar ģimene saņēmusi Līvānu māju, bet puķu dārzs pie tās zied tik krāšņi kā gadiem iekopts un ar savu ziedē­šanu arī daudz ko prot pastāstīt par cilvēkiem, kas tur dzīvo.
Darbs, ģimene, dambrete. Vaclavs Griņevičs visam go­dīgi sadalījis savu dzīvi. Un prot to visu savienot, ar savu, klātbūtni labāku darīt.
L. OSIS

Info: Guntars Purviņš

19.10.023.

Sweiks. Man te Jānis Rūtiņš zvanīja. Miris Griņevičs. Viņš Rūtiņa mazdēlu trennēja. Ko varu pateikt par Vaclavu. Liels Kukujeva gambīta cienītājs bija aiz baltiem, īpaši patika spēlēt viņam, atklāto klasisko sistēmu ar 8…fe7.

Atbildēt