Žurnāli

1971.gads

Ikmēneša žurnāls “Dambrete”

Dambrete – 11/1971

Dambrete – 12/1971

1989.gads

Ikmēneša žurnāls “Dambrete”

Dambrete – 1/1989

Dambrete – 2/1989

Dambrete – 3/1989

Dambrete – 4/1989

Dambrete – 5/1989

Dambrete – 6/1989

Dambrete – 7/1989

Dambrete – 8/1989

Dambrete – 9/1989

Dambrete – 10/1989

Dambrete – 11/1989

Dambrete – 12/1989

1990.gads

Ikmēneša žurnāls “Dambrete”

Dambrete – 1/1990

Dambrete – 2/1990

Dambrete – 3/1990

Dambrete – 4/1990

Dambrete – 5/1990

Dambrete – 6/1990

Dambrete – 8/1990

Dambrete – 9/1990