Grāmatas

Qries
Viktors Adamovičs – Dambrete. 
Individuālais atklātņu repertuārs.
1982
Qries
Viktors Adamovičs – Dambrete.
Pozicionālās spēles paņēmieni.
1968
Qries
Viktors Adamovičs –
500 dambretes kombinācijas.
1973

 

Qries
Aleksandrs Petrovs –
Ceļvedis dambretes spēles pamatu
iepazīšanā vai Māksla apspēlēt
visus parastajā dambretē.
1827
Qries
Viktors Adamovičs –
130 spēles uz rūtotā galdiņa.
1992

 

Qries
Aivars Remesis –
40 gadus draugos ar dambreti
1993
Qries
Dambretes grāmatas krievu valodā.