Hērakleits

Iesākumā dati no Wikipedia:

Hērakleits (dzimis aptuveni 535. gadā p.m.ē., miris aptuveni 475. gadā p.m.ē.) bija grieķu pirmssokratiķu filozofs no Efesas.

Par viņa bērnību un izglītību daudz nav zināms, taču viņš pats ir apgalvojis, ka ir pašizglītojies. Viņš ir pazīstams ar kā pirmais vārda logoss lietotājs. Tāpat Hērakleits ir teiciena “Cilvēks nevar iekāpt divreiz vienā un tai pašā upē” autors. Viņš ticēja pretstatu vienotībai.

Bet viņam pieder arī teiciens par dambreti: “Time is a child playing a game of draughts; the kingship is in the hands of a child.” Ko varētu tulkot apmēram šādi: “Laiks ir bērns spēlējot dambreti; karaļvalsts ir bērna rokās.”

Tātad viņa laikā bija diezgan pazīstama dambretes spēle.

Vēl daži Hērakleita teicieni, kas varētu attiekties uz dambreti:

“Time is a game played beautifully by children.” “Laiks ir spēle, ko brīnisķīgi spēlē bērni.”

“Much learning does not teach understanding.” “Daudz mācīšanās neiemāca saprašanu”.

“Man’s character is his fate.” “Cilvēka raksturs ir viņa liktenis”.

“We are most nearly ourselves when we achieve the seriousness of the child at play.” “Mēs kļūstam gandrīz paši par sevi, kad sasniedzam to nopietnību kā bērns spēlē”.

“Wisdom is the oneness of mind that guides and permeates all things.” “Gudrība ir prāta vienotība, kas vada un caurstrāvo visas lietas.”

“Abundance of knowledge does not teach men to be wise.” “Zināšanu pārpilnība nemāca cilvēkus būt gudriem.”

Utt.

Hērakleita sarakstītais ir saglabājies tikai atsevišķos fragmentos, kas publicēti grāmatā “Fragmenti”.

Atbildēt