Guntars Purviņš piedāvā 08.02.2024

Info; Guntars Purviņš

08.02.2024

“DP Klasika” turnīrā, 4.02.2024.

1.G.Purviņš 6 p. no 6

2. K.Barbāns 4 p.

3.-5. D.Bruņenieks, V.Šteins, V.Ņikitins, visiem pa 2,5 p.

G.Purviņš – K.Barbāns. Jaunļeņingradas aizsardzība.

1.cb4 fg5 2.bc3 gf6 3.cd4 gh4 4.dc5 bd4 5.ec5 hg7 6.ba5 db4 7.ac3 ed6 8.ab4 ab6 9.ba5 fe5 10.ab2 gf6 11.de3 bc512.ba3 fe7 13.ed2 ba7 (G.Purviņš- V.Šteins, 2020.g. “DB Dāma” 13…cb4?14.ac5 db4 15.ef4 cd6 16.fg5hf4 17.cd4 ee1 18.gg7,ar uzwaru,2-0.)14.ef4 (G.Purviņš-R.Grišins, 2019.g.”DB Dāma”Tempo turnīrs , 14.ed4 ce3 15.df4 ab6! 16.cd4?! ((mierīgāk 16.cb4 (((16.cb2?hg5! 17.fh6 dc5!+.))) 16…bc5 17.cb2!=)) 16.. .ec3 17.fg5 hf4 18.gg7 ef6? ((18…hg3! 19.hf4 ef6 20.ge5 cb2 21.fe3 ba1 22.ed4 dc5 23.fg5 ce3 24.ed6! ce5 25.ac7 db6 26.ab4 ad4 27.bc5 ba5 28.gh6= )) 19.ge5 df4 20.ab4 un baltie dāmu galotnē tālāk uzvarēja, 2-0.) 14…cd4 15.ab4 db2 16.ca3 ab6? (uz 16…fg5, plānoju spēlēt 17. De3 ed4 ((arī 17…ab6=))18.ec5 ge3 19.fd4 hf2 20.ge3 ef6 21.cg5 hd2 22.de5 dc1 23. Ef6 ch6 24.hg3=. Vēl bija laba partija. A.Plakhins- V.Gabrieljans,1983.g.PSRS čemp. Tallinā. Abi 4-kārt ējie PSRS čempioni. 16…cb6 17.ac7 db6 18.de3 bc5 19.ba5 hg5! 20.fh6 ab6 21.ac7 db8 22.ef4 ed6 23.ab4! ca3 24.fe3! hd4 25.f g5 fh4 26.hg3 hf2 27. Ge7=, 0,5-0,5. )17.fe3! hd4 18.bc5 eg3 19. Hf4 db4 20.aa7 de3 21.dc3 eg5 22.ab8 un melnie padevās.1-0.

Atbildēt