LDF

LDF valdes sēdes protokols Nr.12/12/2023

Biedrības „ Latvijas Dambretes federācija”,
vienotais reģ. Nr. 40008022773
Lazdu iela 32, Jelgava
Valdes sēdes protokols Nr.12/12/2023

2023.gada 12.decembrī, plkst.19.30, attālināti
Sēdē piedalās 5 no 5 Latvijas Dambretes federācijas valdes locekļiem – Vladislavs Vesperis, Raivis
Paegle, Jevgeņijs Matvejevs, Jānis Štāls, Andrejs Trasko. Sēde saskaņā ar Latvijas Dambretes
federācijas statūtu noteikumiem ir lemttiesīga. Sēdē piedalās arī Kārlis Ozols, Raimonds Vipulis,
Gunārs Vipulis, Ilmārs Visockis.
Sēdes vadītājs: Vladislavs Vesperis
Protokolists: Raivis Paegle
Darba kārtībā:

 1. Par izpildītajām sporta klašu un sporta titulu normām. Informē R.Paegle.
 2. Par pieminekļa Andrim Andreiko skiču projektu. Informē V.Vesperis, G.Vipulis.
 3. Par Gada Sporta Laureāta 2023 organizēšanu un nomināciju noteikšanu. Informē V.Vesperis,
  R.Paegle.
 4. Par gatavošanos Pasaules kausa posma “Rīga Open 2024” un Eiropas jauniešu čempionāta Jelgavā
  organizēšanai. Informē V.Vesperis, R.Paegle.
 5. Par LDF finanšu situāciju. Informē R. Paegle.
 6. Citi jautājumi. Informē V.Vesperis.
  Sēdē nolēma:
  1.1. Apstiprināt informāciju par izpildītajām sporta klašu un sporta titulu normām un piešķirtajām
  sporta klasēm un sporta tituliem. Publicēt šo informāciju LDF mājaslapā.
  2.1. Pieņemt zināšanai G. Vipuļa sniegto informāciju par pieminekļa tēlnieka līdz šim paveikto un
  plānoto tikšanos ar tēlnieku. Pieņemt zināšanai V. Vespera sniegto informāciju par plānoto rīcību
  projekta pieteikšanai Rīgas Domē, lai iegūtu finansiālu atbalstu projekta realizācijai.
  3.1. Apstiprināt LDF Gada sporta laureāta nominācijas piešķiršanu:
  3.1.1. Nominācijā “Mūža ieguldījums”- Jāzeps Juhnevičs, Jānis Rūtiņš;
  3.1.2. Nominācijā “Gada sportists”- Guntis Valneris;
  3.1.3. Nominācijā “Gada sportiste”- Jeļena Česnokova;
  3.1.4. Nominācijā “Gada sacensību tiesnesis”- Denijs Vilhelms Krauklis;
  3.1.5. Nominācijā “Gada entuziasts”- Igors Trubko;
  3.1.6. Nominācijā “Gada izrāviens starp dambretes sporta centriem”- DAB Zolitūde;
  3.1.7. Nominācijā “Gada izrāviens starp sportistiem”- Vsevolods Mitrēvičs;
  3.2. Piešķirt LDF atzinības rakstu par aktīvu darbību dambretes jomā Jurim Gudēvicam Liepiņam,
  Raimondam Milleram, Vitautam Budreikam, Gunāram Vipulim.
  3.3. Piešķirt LDF atzinības rakstu par izciliem panākumiem dambretes trenera darbā Zojai Golubevai.
  3.4.Piešķirt LDF atzinības rakstu par augstiem sportiskajiem sasniegumiem Ričardam Osītim, Valdai
  Vasarietei un Raimondam Vipulim.
  3.5. Lūgt V. Vesperim sagatavot un nosūtīt apbalvojumu un atzinības rakstu saņēmējiem ielūgumus uz
  LDF Gada sporta laureāta 2023 pasākumu.
  3.6. Izvērtēt atbilstoši diskusijai LDF kritērijus Gada sportista (pieaugušo kategorijā) nominācijas
  noteikšanai un pilnveidot tos, ņemot vērā izvērtējuma rezultātus.
  4.1. Pieņemt zināšanai V. Vespera un R. Paegles sniegto informāciju par paveikto starptautisko
  sacensību sagatavošanās procesā, tai skaitā attiecībā uz atbalstītāju piesaisti, sportistu izmitināšanas,
 7. ēdināšanas un transporta organizācijas jautājumiem. Lūgt V. Vesperim, R. Paeglem un J. Matvejevam
 8. turpināt sagatavošanās darbus, pēc vajadzības iesaistot pārējos LDF valdes locekļus un citus dambretes
 9. aktīvistus.
 10. 5.1. Pieņemt zināšanai R. Paegles sniegto informāciju par LDF budžeta izpildi, plānotajiem
 11. izdevumiem decembrī, kā arī finansējuma plānošanu 2024.gada sākumam.
 12. 6.1. Atbalstīt sacensību “Zelta kauliņš” rīkošanu Latvijā 2025.gada janvāra sākumā, kā iespējamo vietu
 13. provizoriski paredzot Jelgavas pilsētu.
 14. 7.1. Kārtējo valdes sēdi sasaukt 2024.gada 9.janvārī, plkst.19.30 attālināti.
 15. Sēde slēgta plkst. 22.20.
 16. Sapulces vadītājs Vladislavs Vesperis
 17. Protokolists Raivis Paegle

Atbildēt