LDF

Seminārs 100 lauciņu dambretes praktiskie aspekti 3. daļa

Nolikums.

SEMINĀRS
100 lauciņu dambretes spēles praktiskie aspekti
Darba plāns (6 akadēmiskās stundas)

Lektori: Nacionālais lielmeistars Guntis Valneris un Nacionālais meistars Raivis Paegle

10:00 – 10:30 Sagatavošanās process sacensībām
10:30 – 10:45 Pārtraukums
10:45 – 11:30 Partijas analīze tās norises laikā
11:30 – 11:45 Pārtraukums
11:45 – 12:30 Partijas analīze tās norises laikā
12:30 – 13:15 Pārtraukums
13:15 – 14:15 Praktiskas partijas
14:15 – 14:30 Pārtraukums
14:30 – 15:30 Praktisko partiju analīze
Norises vieta: Rīga, Gogoļa iela 5, Rīgas namu apsaimniekotājs telpas. Norises laiks: 2023.gada 16.decembris
Seminārā tiek aicināti piedalīties treneri un viņu audzēkņi.
Treneriem iespējamo audzēkņu dalība iepriekš jāsaskaņo ar organizatoriem pa tel./whatsapp: +37126438871 (Raivis Paegle) un
jāpiesaka līdz 2023.gada 14.decembrim rakstot uz valde@dambrete.lv

Atbildēt