Dambretes Ziņas

Guntars Purviņš piedāvā 03.12.2023

Info: Guntars Purviņš

03.12.2023

Vakar komandu čemp. G.Purviņš (Bauskas Prātnieks-1) – A.Keisels (RNA).

Izloze,d2-d4 a7-h4 1.cd2 dc5 2.cb4 ed6 3. ba5 fg5

Dambretesziņas piezīme. Izskatās, ka šis melno gājiens jau zaudē. Liekas, ka uz neizšķirtu ved tikai 3…de5! 4.bc3 cd6 5.axc dxb =.

4.gf4 gf6 5.bc3 fg7 6.ab2 fe5 7.df6 gg3 8.hf4 de7 9.cd4 ef6 10.bc3 fe5 11.df6 ge7 12.cd4 hg7 13.dc3 ef6, šeit baltiem ir vairākas uzvaras. Partijā bija: 14.fg3 hf2 15.eg3 fg5 16.gh4 gf6 17.gh2 un melnie padevās.2-0. Jo pēc 17…fe5 18.df6 ge7 19.ed4 cg5 20.hd8+. Taču baltie vēl varēja uzvarēt māksl inieciski,14.ed2 fg5 15.gh2 gf6 16.fe5! df4 17.cb4+, ar cugcvangu!

Dambretesziņas piezīme. Tā beidzās I.Galaktionova – J.Čerkašeka partija 1929.gadā. Parādīts V.Adamoviča grāmatā “Individuālo atklātņu repertuārs” , Partija nr.15, Krustojums.

Andris Keisels analizē vienu no savām partijām LČ komandu čempionātā 64..

Atbildēt