LDF

LDF valdes sēdes protokols Nr.09/11/2023

Info: LDF

15.11.2023

Biedrības „ Latvijas Dambretes federācija”,
vienotais reģ. Nr. 40008022773
Lazdu iela 32, Jelgava
Valdes sēdes protokols Nr.09/11/2023

2023.gada 9.novembrī, plkst.19.00, attālināti
Sēdē piedalās 5 no 5 Latvijas Dambretes federācijas valdes locekļiem – Vladislavs Vesperis, Raivis Paegle, Jevgeņijs Matvejevs, Jānis Štāls, Andrejs Trasko. Sēde saskaņā ar Latvijas Dambretes federācijas statūtu noteikumiem ir lemttiesīga. Sēdē piedalās arī Kārlis Ozols, Raimonds Vipulis, Gunārs Vipulis, Ilmārs Visockis.
Sēdes vadītājs: Vladislavs Vesperis
Protokolists: Raivis Paegle
Darba kārtībā:

 1. Par izpildītajām sporta klašu un sporta titulu normām. Informē R.Paegle.
 2. Par pasaules jauniešu 2023.gada čempionāta rezultātiem. Informē V.Vesperis, A.Trasko, R.Paegle.
 3. Par LDF Gada sporta laureātu 2023 nominācijām. Informē V.Vesperis, R.Paegle.
 4. Par sporta budžeta finansējumu 2024.gadā. Informē V.Vesperis.
 5. Par LDF finansējuma piešķiršanu sportistiem par izcīnītajām augstajām vietām Eiropas un pasaules čempionātos. Informē R.Paegle.
 6. Par Latvijas pārstāvju V.Teterina un O.Protopopovas dalību IDF rīkotajās sacensībās. Informē V.Vesperis, R.Paegle.
 7. Citi jautājumi. Informē V.Vesperis.
  Sēdē nolēma:
  1.1. Apstiprināt informāciju par izpildītajām sporta klašu un sporta titulu normām un piešķirtajām sporta klasēm un sporta tituliem. Publicēt šo informāciju LDF mājaslapā
  2.1. Pieņemt zināšanai A.Trasko un dambretes treneru sniegto informāciju, atzīt Latvijas jauno dambretistu dalību un sasniegtos rezultātus pasaules čempionātā kā ļoti labus.
  3.1. Apstiprināt LDF Gada sporta laureāta nominācijas piešķiršanu sekojošiem sportistiem:
  3.1.1. U8 vecuma grupā meitenēm – Estere Kalēja, Rebeka Rīna;
  3.1.2. U8 vecuma grupā zēniem – Ernests Andersons, Pauls Paņko;
  3.1.3. U10 vecuma grupā meitenēm – Varvara Ivanova, Luīze Gudēvica Liepiņa, Alise Misāne;
  3.1.4. U10 vecuma grupā zēniem – Toms Andersons, Maksims Novickis;
  3.1.5. U13 vecuma grupā meitenēm – Malvīne Misāne, Evelīna Orlovska;
  3.1.6. U13 vecuma grupā zēniem – Ernests Kalniņš, Iļja Trasko;
  3.1.7. U16 vecuma grupā meitenēm – Alisa Orlova, Valda Vasariete;
  3.1.8. U16 vecuma grupā zēniem – Pēteris Kripans, Everts Rūdolfs Lepsis;
  3.1.9. U19 vecuma grupā juniorēm – Jelizaveta Zaharova, Diāna Malofeja;
  3.1.10. U19 vecuma grupā junioriem – Reinis Štāls, Vsevolods Mitrēvičs;
  3.1.11. Gada seniore – Antra Valnere;
  3.1.12. Gada seniors – Jakovs Levins;
  3.1.13. Labākais dambretes sporta centrs – DAB Salaspils filiāle, Bauskas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola, Limbažu novada sporta skola.
  3.2. Uz LDF Gada sporta laureāta 2023 pasākumu tiek uzaicināti un LDF atzinības rakstu saņem visi jaunie sportisti, kuri pasaules vai Eiropas jauniešu čempionātos ir izcīnījuši 1.-6.vietu.
  3.3.Jautājumu par pārējo LDF Gada sporta laureāta nominācijas piešķiršanu izskatīt nākamajā LDF valdes sēdē.

4.1. Pieņemt zināšanai V.Vespera sniegto informāciju par iespējamām izmaiņām attiecībā uz valsts budžeta piešķiršanas nosacījumiem, tai skaitā nepieciešamību izstrādāt LDF attīstības programmu nākamajiem diviem gadiem.
5.1. Atbalstīt sagatavoto priekšlikumu par izdevumu segšanu sportistiem, kuri, visiem kritērijiem
izpildoties, guvuši augstus sasniegumus Eiropas un pasaules čempionātos, 50% apmērā no noteiktā maksimālā iespējamā apmēra. Uzdot R.Paeglem informēt augstus sasniegumus guvušo sportistu pārstāvjus un trenerus par šo lēmumu un lūgt iesniegt pieteikumus sacensību izdevumu segšanai.
6.1. Noteikt nosacītu diskvalifikāciju O.Protopopovai līdz 2024.gada beigām, ņemot vērā viņas
piedalīšanos Starptautiskās dambretes federācijas (IDF) rīkotajā pasaules jauniešu čempionātā, viņas trenerei A.Krapivinai un likumiskajiem pārstāvjiem nesniedzot informāciju par to LDF un šādi rīkojoties pretēji LDF nostājai par nepiedalīšanos IDF sacensībās, kurās bez ierobežojumiem piedalās Krievijas un Baltkrievijas sportisti.
7.1. Pieņemt zināšanai G.Vipuļa sniegto informāciju par Andra Andreiko pieminekļa skiču izstrādi un paredzēt izvērsti skatīt šo jautājumu nākamajā LDF valdes sēdē.
7.2. Kārtējo valdes sēdi sasaukt 2023.gada 12.decembrī, plkst.19.00 attālināti.
Sēde slēgta plkst. 21.55.
Sapulces vadītājs Vladislavs Vesperis
Protokolists Raivis Paegle

Atbildēt