Guntars Purviņš piedāvā 01.10.2023

01.10.2023

Info: Guntars Purviņš

No Bauskas novada čemp. 23. 09.2023. Pamatturnīrs. M. Junkurēns – G. Purviņš. Beznosauk uma atklātne.

1.cb4 fg5 2.bc3 gh4 3.ba5 de5!, izsaukuma zīme par to, ka ievirza spēli “Beznosaukuma atklātnē”. (Baltie plānoja spēlēt “Perelmana Rāmi” pēc 3. ..gf6 4.cb4 bc5 5.dc3 ab6 6.cd4 fg5 7.gf4 ef6 8.cd2 fe5 9.df6 ge7 10.ab2 utt. Var mēģināt pievest pie “Jaunļeņingradas aizsardzības” pēc 3…gf6 4.cb4 hg7 5.bc5 bd4 6. ec5 db4 7.ac3 ab6 ((7…fe5, mierīgāk)) 8.cd4 ed6 9.de3 dc5 10.ab2 fe7?! 11.bc3 ed6? ((11…cd6=)) tālāk, G.Purviņš – Z.Rumbenieks, 2016.g. Latvijas finālā, tikai pēc 745 poz. gāj. izlozes,bija: 12.gf4 fg5 13.cd2 gf6 14.fg3 hf2 15.eg3 gh4 16.gf2 de7 17.ab4 ca3 18.fe5! df4 19.eg5 hf4 20.gg7 ef6 21.ge5 ba5 21.ed6 ce5 22. df6 ab4 23.ca5 ab2 24.dc3 bd4 25.fg7 dc3 26.gh8 cd2 27.hc3, 2- 0. Šī bija otrā partija. Mačā,1-1.) 4.cb4 ed6 5.bc5 bd4 6.ee7 fd6 7.ab2 gf6 8.bc3 hg7 9.de3! ab6 (kombinācija 9…ef4, neko vairāk par = nedod.) 10. Cb4?! (varēja 10.ab4! bc5, cits neatliek, 11.ef4! ca3 12.fg5 hf4 13.cb2 ac1 14.ed2 ce3 15.fd4 hf2 16.gc5 cd6! =. 0,5-0,5. P. Milovidovs-V.Gabrieljans, 1972.g. PSRS čempionātā.)10…bc5 11.ed4 ce3 12.fd4 hf2 13.ge3 ec3 14.bd2 dc5 15.ed4!

Dambretesziņas piezīme: Pēc 15.dc3? fe5 16.ef4 exg 17.hxf gf6 18.ef2 cd6 19.cd2 bc7 20.cb4 fe5 21.fg3 de7 22.gh4 exg 23.hxf ef6 24.fg3 hg5 25.de3 gh4 26.ed4 cxe 27.bc5 dxb 28.axc hxf 29.cb6 cd6 30.ba7 fg1 31.ab8 dc5 X

ce3 16.df4 fg5 17.ed2 ge3 18.df4 gf6 19.cd2 fg5, šeit es nevarēju izšķirties, (labāk tomēr bija19…fe5 20.fd6 ce5 un baltiem vienīgais =, pēc 21.dc3! hg5 22.ab4 gf4

Dambretesziņas piezīme: Pēc 22…ba7 23.cd4 exc 24.bxd gh4! 25.de3 de7 26.ed4 ef6 27.dc5 fe5 28.ab6 ed4 29.cxe axc 30.ef4 cd4 31.hg3 =.

23.bc5 vai ab6=. Zaudē 23.cd4? 23…ec3 24.bd2 bc7!+.) 20.de3 gh4

Dambretesziņas piezīme: Pēc 20…de7 21.ab4 gh4 22.ed4 ba7 23.bc5 hg3 24.ab6 cxa 25.fe5 gf2 26.hg3 fxh 27.ed6 =.

21.ab4 ba7 22.ed4 de7 23.fe5 hg5 24. ef6 gf4 25.fb6 aa3 26.ab6 =.1-1.

Atbildēt