Dambretes Ziņas

DP Klasika turnīrs 64 lauciņu dambretē 27.08.2023

Info: Guntars Purviņš

29.08.2023

“DP Klasika” turnīrā 27.08.2023.

1.Guntars Purviņš 4,5 p. no 5

2.Semjons Platovskis 3 p.

3.-4.Juris Vidriņš, Daumants Bruņenieks pa 2,5p.

Daumants Bruņenieks – Guntars Purviņš. Ķīlis.

1.cb4 fg5 2.bc3 gf6 3.ab2 ba5 4. bc5 db4 5.ac5 gh4 6.gf4 fg5 7.cd4 cb6 8.bc3?! (8.fe5!) 8…hg7 (labāk skaitās 8…bc7! 9. fe5! gf4! 10.eg3 cd6, taču tā bijām jau nesen spēlējuši) 9.cb2 gf6 10.ba3 (šeit vajadzēja 10.hg3! un es biju ieplānojis 10…fg7! ar līdzīgu, asu spēli, taču abām pusēm ļoti precīzi jāspēlē)

Dambretesziņas piezīme: Pēc 10.hg3! fg7! spēlē norisinās ļoti precīzi 11.ba3 bc7 12.cd6 (12.gh2 cd6 13.ab4 dc7 14.fe5 dxf 15.gxe cd6! 16.exc bxd 17.fg3 hxf 18.exg gh4 19.ef2! hg5 20.hg3 fe5 21.dxh gf4 22.gxe ed6 23.cxe dxb 24.hxa axg =) exc 13.gh2 cd6 14.fe5 dxf 15.gxe ab4 16.cxc dxb 17.hg3 ba5 18.dxb axc5 19.ed6 cxe 20.ed4 ed6 21.dc3! de5 22.fe3! hxf 23.exg gf4 24.cb4 axc 25.dxb =.

10…dc7!

Dambretesziņas piezīme: Pēc 10…ed6 11.cxe fxd 12.fe5 dxf 13.fg3 =.

11.fe5 cd6 12.ec7 bb4 13.ac5 ed6 14.ce7 fd8 15.fg3 (pēc 15.hg3 var iznākt Ļitvinoviča variants ar mainītu kauliņu krāsu no Atteiktās Bodjanska spēles 15…fe7 16.gf4 ed6 17.de5 dc5 18.cd4 cb4 19.dc3 bd2 20.ec3 bc5 21.db6 ac7 22.cb4 ab6 23.ba5 de7 24.ed4! gc5 25.ed6 ce5 26.ac7 =)15…hf2 16.eg3 fe7 (varēja veidot lamatas 16…fg7! 17. gh4? gf4 18.eg5 hf4 19.gf2 bc5 20.db6 ac5 21.fg3 gh6! 22.ge5 cd4+)

Dambretesziņas piezīme: Pēc 10…bc5 11.dxb axc5 12.gf2 fg7 13.gf4 gf6 14.cd4 cb4 15.hg3 ba3 16.dc5 ab4 17.cb6 bc3 18.dxb axa 19.fe5 gh4 20.gf4 de7 21.fe3 ef6 22.cd6 fe5 23.de7 exg 24.ed8 hg5 25.da5 gh2 26.ed4 hg3 27.dc5 gf2 28.cd6 fe1 29.de7 gf4 30.ef8 =.

17.gh4 ef6 18.hg3 dc7 19.gf4 cd6 20.gf2 bc5 21.db6 ac7

Dambretesziņas piezīme: Pēc 21….axc5 22.cd4 cb4 23.dc5! bc3 24.dxb axc 25.cxe fxd 26.hxf cb2 27.fe7! =.

22.cd4 cb6 23.de5 fd4 24.ee7! =,0,5-0,5. (pēc 24.hf6? de5! 25. fd6 bc5 26.db4 dc3+)

Atbildēt