Guntars Purviņš piedāvā 02.08.2023

Info: Guntars Purviņš

02.08.2023

Sāremā kauss, 2023.g. Urmas Waartnou (Harju, Igaunija) – G. Purviņš (Bauskas Prātnieks)

1.cb4 fg5 2.ed4 ba5, izloze, 3.bc5 db4 4.ac5, Ķīlis, viena no klasiskām ķīļa sistēmām. 4…gh4 (otrā partijā, Purviņš- Waartnou, 4…ef6 5.gf4 ge3 6.df4 fg5 7.fe3 gf6 8.hg3 gh4 9.gh2 hf2 10.eg1 fg5 11. ed2 ge3 12.df4 hg7 13.hg3 cd6 14.ce7 fd6 15.de5 bc7 16.bc3 de7 17.ab2 cb6 18.ec7 bd8 19.gf2 ab6 20.fe3 bc5 21.cd4 gf6 22.db6 ac7 23.bc3 ed6

Dambretesziņas piezīme: Var arī 23…cb6 24.cd4 ed6 =.

24.cb2

Dambretesziņas piezīme: Pēc 24.cb4 cb6 25.ed4 fe5! 26.dxf ba5 =.

cb6 ((24…de7? 25.ed4! fg5 26.de5 ge3 27.gf4 eg5 28.ef6 gf4 29.fxa fg3 30.ab6 gh2 31.bg1 hg5 32.ba3 gf4 33.cb4 fe3 =)) 25.ba3 ba5 ((25…de7 26.gh4 bc5 27.ab4! ca3 28.ed4 dc5 29.db6 ed6, diemžēl=)) 26.ab4 dc7 27.ed4 cb6 28.gh4 bc5 29. db6 ac7 30.cd4 hg5 31.fh6 cb6,1-1) 5.gf4 gf6 6.fg5 hf4 7.fg3 hf2 8.eg7 hf6 9.hg3 fg7, A.Ustinova variants, (biežāk spēlē 9…fg5 ) 10.gh4 gh6 11.gf2 (šeit parasti kauliņš stāv uz e3, piemēram, pēc 11.de3 iet cb6 ) un pēc inerces es pagāju 11…cb6? (11… fg5 12.hf6 eg5 13.de3 gf4 14.eg5 hf4 15.fe3 fd2 16.ce3 cd6 17. ce7 df6 18.dc5 ab6! 19.ca7 ab4=) Un tikai pēc 11…cb6? (ieraudzīju, ka uzvar 12.bc3!+)

Dambretesziņas piezīme: Pēc 12.bc3! bc7 13.ab2 cd6 14.ba3 dxb 15.axc hg5 16.fg3 fe5 17.dxf bxb 18.cxa ab6 19.de3 bc5 20.fg7 gf4 21.exg cb4 22.axc ed6 23.cxe dxh 24.gh6 ab4 25.hg5 bc3 26.gf6 cd2 27.hg7 de1 28.gh4 X

taču pretinieks pēc ilgām pārdomām pagāja 12.de3?, kuru biju arī plānojis,12…bc7 13.cd2 fg5 14.hf6 eg5 15.fg3 de7 16.bc3 gh4 17.ab2 hf2 18.eg1 hg5 19.gf2 cd6 20.ba3 db4 21.ac5 ef6! 22.cd6 gf4 23.fe3? (23.de7! fd8 24.fe3 bc5=) 23.. .fg5 24.de5 (24.de7 gh4+) 24…gh4 25.eg3 hb2 26.de7 ab4 27. ef8 ba3 28.fh6 ba1, baltie padevās.0-2.

Atbildēt