Guntars Purviņš piedāvā 08.05.2023

Info: Guntars Purviņš

08.05.2023

Zigmārs Rumbenieks (Bauska-2) – Guntars Purwiņš (Bauska-1), Latvijas veterānu sporta spēlēs Priekuļos 6.05.2023 grupā 60+. Atteiktais Ķīlis.

1.cd4 fg5 2.bc3 gf6 3. cb4 hg7 4.gh4 bc5 5.dxb6 cxc3 6.dxb4 gf4 7.exg5 hxf4, iznāca tā kā nestandarta Apgrieztais Ķīlis, 8.ab2 ab6 9.ba5 dc7 10.bc3 fe5 11.cb4 bc5 12.fg3 gf6 13.ed2 fg7

14.cb2?! (14.gf2 cd4 15.fe3 dxf2 16.gxe1 ed4 17.ef2 fg3! 18.hxf4 dc3 19.fe3 cxe1 20.fg5! gh6 21.cd2=) 14…ba7 15.gf2 (15.bc3 cd4 16.gf2 dxb 17.axc ab6 18.fe3 gh6 19.exg hxf 20.cb2 bc5 X) cd4

Dambretesziņas piezīme: Pēc 15…ab6 16.fe3 gh6 17.exg hxf 18.bc3 cd4 19.bc5 dxb 20.cxa7 bc1 21.de3 fxd 22.gf4 exg 23.hxf4 de1 24.ab8 cxh 25.ab6 cxa 26.bxh ef2 27.ab4 =

16.de3! fxd2 17.bc3 dxb2 18.axe3 ab6 19.ed4 exc3 20.bxd2 de5! 21.fe3 bc5 22.gf4 exg3 23.hxf2 (labāk 23.hxf4! Un iznāk PSRS lielmeistara Zinoīda Cirika (Harkova) pozīcija,melnie sāk un baltie panāk neizšķirtu.

23… cb6 24.axc7 ed6 25.cxe5 fxf2 26.dc3! gh6 27.hg5 fg1 28.gf6 cd4! 29. cxe5 gh2 30.ed6! =.) 23…fe5 24.hg3! gh6 (labāk 24…cd6! 25.ef4 ed4! 26.gh4 gh6 27.hg5 ef6 28.gxe7 dxf8 29.fg3 de3 30.dc3 exg5 31.gf4! gxe3 32.cd4 =, SLM A.Kosenko (Kijeva) analīze)

25.gh4? (25.ef4! ((25.dc3? hg5! 26.gh4 ef6 27.fg3 cb4 28.cd4 exc 29.gf4 ba3 30.fxh ab2 31.hg5 fxh 32.hg7 hg3 33.gf8 gh2 34.fb4 hg1 35.bxe gxa 36.eg3 ab8 37.gf2 ba1 38.fe3 ae5 39.ea7 cd6 40.ag1 eh2! X))25…cd6 ((šeit arī 25…ed4 var kā iepriekš bija)) 26.dc3 ef6 27.fe3 fg5 28.gh4 exg3 29.hxf6!=) 25….ef6 26.dc3 cd6! 27.fg3 cb4 28.ed4 (28.cd4 exc 29.ab6 cb2 30.ba7 bc3 X) bxd2 29.dc5 dxb4 30.axe1 hg5 31.ed2 gf4+,0- 2.

Atbildēt