Dambretes Ziņas

Dažas pozīcijas no Siguldas novada atklātā čempionāta 64 lauciņu dambretē 2023

01.05.2023

Raimonda Millera komentāri.

Guntars Purviņš – Raimonds Millers. 2-0. Šmuljana spēle. 7 min. + sek. Gājiena izloze 1.ef4.

1.ef4 fg5 2.cb4 gxe3 3.dxf4 bc5 4.cd2 gf6 5.fe3 fg5 6.bc3 gh4 7.gf2 hg7 8.ab2 ef6 (var spēlēt arī 8…ab6) 9.fe5 dxf  10.gxe5 fxd4 11.cxe5 hg5 12.bxd6 gf6 13.exg7 fxh6 14.bc3 cxe5 15.ed4 ab6 16.dxf gxe 17.hg3 Un šeit baltie tomēr parādīja, ka viņiem tomēr ir liels pārsvars šajā pozīcijā.

Šeit jāspēlē ļoti precīzi, melniem vienīgie gājieni, lai panāktu neizšķirtu. 17…bc5! 18.gf4 ef6! 19.de3 bc7! 20.ed2 fg5 21.cd4 cb6 22.dc3 de7 23.de5 cd4 =

Partijā melnie jau bija piemirsuši šos gājienus. 17…ed6? 18.gf4 bc5 19.de3 ba7 20.ed2 ab6 21.cd4 ba5 22.dxb axc 23.ed4 cb6 (Pēc 23…dc5 24.dxb cxa baltiem būtu jāspēlē ļoti precīzi, lai uzvarētu 25.dc3 dc7 26.cd4 cb6 27.de5 bc5 28.ef6 ab4 27.fe7 bc3 28.ed8 (28.ef8 cb4 29.axc cb2 30.cb6 bc1 =) cd2 29.dc7! hg3 (visi pārējie gājieni zaudē daudz ātrāk) 30.fxh4 de1 31.cb8 cd4 (31…ec3 32.ba7 cd4 33.ab4 X) 32.ba7 dc3 33.ae3 X) 24.dc3 dc5 25.cd4 ef6 26.dxb axc un turpinājumā baltie uzvarēja.

Raimonds Millers – Guntars Purviņš. 0-2. Atteiktā Šmuljana spēle. 7 min. + sek. Gājiena izloze 1.ef4.

1.ef4 fg5 2.cb4 gxe3 3.dxf4 bc5 4.cd2 gf6 5.fe3 cb6 (melnie noiet no Šmuljana spēles) 6.gf2 ba5 7.gh4 axc 8.bxb axc 9.fg5 hxf 10.exg hg7 11.ab2 gh6 12.fe3 hxf 13.exg cb4 14.axc dxb

15.dc3? (Šeit baltiem vajadzēja forsēt neizšķirtu 15.ba3! fe5 16.axc ef6 17.gxe fxb 18.hg5 ed4 19.gf6 ba3 20.fg7 =, jo pēc nomaiņas 15.dc3 baltiem ir zaudēts) bxd 16.exc fe5? (Uzvarēja 16….ba7! 17.cb4 ab6 18.ba5 dc7 19.gh6 bc5 20.hg3 ed6 21.gf4 fe5 22.ba3 exg 23.hxf de5 24.fe3 cd6 25.ab4 cxa 26.ab6 ab2 27.ba7 bc1X ) 17.gh6 ed6 18.hg3 de7 19.gf4 exg 20.hxf bc7 21.fe3 dc5 22.ba3 un izveidojusies svarīga pozīcija 64 lauciņu dambretes teorijā.

Šeit melniem ir divas iespējas, pēc kā baltajiem jāspēlē ļoti precīzi, lai panāktu neizšķirtu.

Partijā bija 22…cd6 23.cd4 cb4 24.axc dxb 25.ef4 ba3 26.dc5 ab2 27.cb6? un baltie zaudēja. Šeit neizšķirts bija pēc 27.hg7!! fxh 28.fe5!! un tikai tā =.

Otrs melno variants ir pēc 22…ef6 23.cb4!! cd6 24.ef4 (neizšķirts ir arī pēc 24.ed4 cxe 25.bc5 dxb 26.axc fe5 27.cb6 ef2 28.bc7 fe1 29.cd8! eh4 30.dc7! ed4 31.cf4 = un melnie nevar ievest otru kauliņu dāmā, neatdodod garo ceļo baltajiem) fe5 25.fg5 cd4 26.ba5 dc5 27.ab4 cxa 28.ab6 dc3 (28…ab2 29.bc7 bc1 30.cd8!= , jo seko nomaiņa 31.de7 un 32.gf6.) 29.bc7 cb2 30.cd8!! ed4 31.gf6 ba1 32.hg7!! fxh 33.fe7 de3 34.db6! ed2 35.ef8 de1 36.fd6 =

Raimonds Millers – Evelīna Orlovska. 1-1. 7 min. + sek. Gājiena izloze 1.gh4.

No pirmā acu uzmetiena šķiet, ka baltajiem ir pārsvars, bet pozīcija ir līdzīga.

1.cd2 cd4 2.exc bxd 3.dc3 ed4 4.gh4 dc3 5.cd2 ab6 (Šeit jāspēlē 5…..cb2 un pēc nomaiņas 6.fg5 hxf 7.de3 ir līzīga pozīcija) 6.dxb bc5? (Neizšķirts bija pēc 6…fe5 7.fe3 (7.hg3 exg 8.hxf bc5 9.fe3 cxa 10.ed4 ef6 11.ed2 fe5 12.dxf ab2 13.fg5 hxf 14.fg7 ba1 15.gf8 de5 =) exg 8.hxf bc5 9.ed4 cxa 10.ed2 hg5 11.fe3 ef6 12.dc3 de5 13.dc5 ef4 14.ed4 cd6 15.cxe fxd 16.ab6 gh4 17.ba7 hg3 18.dc5 fe3 19.ab8 gf2 20.cb6 ab2 21.cxa fe1 =)

7.ed2? (Zaudē, bet uzvarēja 7.fe3! cxa 8.ed4! hg5 9.fxh de5 10.dc5 ab2 11.cb6 cd6 12.ba7 ba1 13.ed2 ed4 14.ab8 fe5 15.ba7 dc5 16.hg7 X) 7…cxa 8.dc3 dc5 9.cb4? cd4 10.fe5 (Zaudē arī 10.gh2 axc 11.fg3 dc3 12.fg5 hxf 13.gxg ef6 14.gxe cb2 15.ab6 cxa! 16.ef6 ba1 17.fe7 cd4 18.hg3 dc3 19.gf4 cd2 X) axc 11.exc cb4? (Ātri uzvar 11….fe5 X) 12.cd4 ba3 13.dc5 ed6 (Pēc 13….ab2 14.hg5!! fxh 15.cb6 ba1 16.bxf axh 17.fe3 he5 18.ab6 hg5 19. ed4 (19.ba7 eb8 20.ed4 hg3 X) exc 20.bc7 gf4 21.cb8 fe3 =, jo melnie nevar ievest kauliņu h4 dāmā.) 14.bxg hxf 15.fg3 =

Raimonds Millers – Maigonis Juhnevičs. 1-1. Bodjanska spēle. 7 min. + sek. Gājiena izloze 1.ed4 .

Kaut kādā veidā izveidojās šāda pozīcija. Gājiens melnajiem. Tagad, atjaunojot pozīciju, visu laiku viens temps pietrūkst.

1….bc7! (Zaudē 1…gh6 2.fe3 hg5 3.cb2 hg7 4.ba3 gh6 5.ab4 dc7 6.ef2 ed6 7.cxe fxd 8.dxf gxe 9.fe3 X un arī 1….dc7 2.fe3 cb6 3.exg gh6 4.ef2 hxf 5.fe3 hg7 6.exg gh6 7.cd6!! exe 8.gxe ef2 9.ef8 ef4 10.fb4 fg1 11.ba3 bc5 12.axg gb6 13.gd6 X) 2.fe3 gh6? (Neizšķirts ir pēc 2…cb6!! 3.exg gh6 4.ef2 hxf 5.ab2 hg7 6.hg3 fxh 7.hg5 fxh 8.bxd cxe 9.ed6 =) 3.exg hxf 4.hg3 fxh 5.cb6 axe 6.dxf fe5

7.fh6? (Uzvarēja 7.cd2! ef4 8.ef2! cb6 9.hg5! fxh 10.fg3 hxf 11.fd6 bc5 12.dxh cb4 13.hd6 ba3 14.cd4 hg5 15.db8 gh4 16.dc5 X) ab4 8.cxa hg1 un turpinājumā melnie spēja panākt neizšķirtu.

Denijs Vilhelms Krauklis – Romāns Viļums. 0-2. 7 min. + 3 sek.

Baltajiem neizšķirts ir pēc 1.ba5! de5 2.ab4 cxa 3.ab6 ab2 4.bc7 ef4 5.ed4 ba1 6.cb8 axe 7.ba7 =

Partijā bija 1.ed4? cxe 2.bc5 dxb 3.axc ef2 4.cd6 fg1 X

Maigonis Juhnevičs – Māris Ozoliņš. 2-0. 7 min. + sek.

1…fg5 2.cb4 axc 3.dxb gh4 (labāk 3…ba5! 4.bc3 ab4! 5.cxa 6.gh6! =) 4.ef4 ba5? (Zaudē. Neizšķirts bija vēl pēc 4…cd4!! 5.exc bc5! 6.cb4 gf6!! 7.bxd fe5 8.dc7 exg 9.cb8 gf2 10.bc3 fg1 =) 5.bc3 cd4 6.ed6 dxb 7.axc gh6 8.dc7 hg5 9.fxh hg3 10.hg7 un baltie uzvarēja.

Atbildēt