Dambretes Ziņas

Daži momenti no Lieldienu turnīra 64 lauciņu dambretē Bauska 2023

Raimonda Millera komentāri.

08.04.2023

Aigo Laidvee (Igaunija) – Raimonds Millers 0-2, pamatturnīrs, laika kontrole 10 + 5, klasiskā dambrete.

Šajā pozīcijā melnajiem vienīgais neizšķirts bija pēc 1…de7! 2.ef4 ed4! 3.cxe ed6! 4.ed4 (4.ed2 dc5 5.fe5 cb6 6.gf4 ba5 7.dc3 bc7 8.cd4 cb4 9.dc5 bxd 10.ed4 ab4 11.dc5 bc3 12.cxe cb2 13.ed8 ba1 14.dxa axf 15.ae1 fd8 16.fe5 hg3 17.fxh dc7 =) cb6 5.fe3 hxf 6.exg dc5 7.fg5 cb4 8.ef4 ba3 9.gh6 gf6 =

Partijā bija 1…gh6 2.ef4 cb6 3.cxa! (Pēc 3.fxd =) ed4 4.ed2 dc7 un baltajiem nokrita laiks. Tālāk baltajiem būtu uzvara pēc 5.gh2 cd6 (5…de3 arī zaudē) 6.fe3 hxf 7.exe fe1 8.de3 ec3 9.ed8 X

Guntars PurviņšRaimonds Millers 2-0, pamatturnīrs, laika kontrole 10 + 5, klasiskā dambrete.

Melnie šajā pozīcijā nomainās, jo mazāk kauliņu, jo tuvāk neizšķirtam. 1….ef6 2.exg hxf 3.ed4 cxe 4.fxd Neizšķirts bija arī pēc: 1….ed6 2.ef4 (2.ef6 cb6 3.ed4 cxe 4.fxd hg3=) hg5 3.fxh dxf 4.hg7 cd4 =

Šeit melnie izvēlējās nepareizo plānu 4…cb6 5.ab4 X Neizšķirts bija pēc 4…hg3! 5.de5 cb6 6.ab4 fe7 7.ba5 bc5 8.ed6 ef6! 9.dxb fe5 10.ab6 ed4 11.bc7 de3 12.cb8 ed2 13.bxh de1 =

Vitālijs Kravcovs – Raimonds Millers 1-1, ātrspēle, laika kontrole 3 + 2, klasiskā dambrete.

1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb4 gf6 4.dc5 bxd 5.exc fg5 6.ba5 dxb 7.axc hg7 8.ab2 ed6 9.ab4 de5 10.ba3 fe7 11.ba5 ed6 12.cb4 ab6 13.dc3 gf6 14.ed2??

Zaudē, vajadzēja spēlēt 14.cd4 utt. Melnie laika trūkumā nepamanīja ātru uzvaru 14…ba7! 15.cb2 (pēc 15.de3 uzvar gf4 X) bc5 16.de3 gf4! 17.exe dxf X

14…gf4 15.de3 fxd 16.cxe fg5 (16…bc5 17.gf4 exg 18.hxf fe5 19.fg3 hxf 20.exg cd4 21.gh2 de7 22.gh4 exg 23.hxf2 ef6 24.cd2 dc5 =) 17.cb2 de7 18.gf4 exg 19.hxf gxe 20.fxd ba7 21.ef2 (21.bc3 ef6 22.ef2 hg5 =) hg5 22.fg3 hxf 23.gxe ef6 24.bc5 (24.bc3 de5 25.bc5 ef4 26.ab4 fxd 27.cxe gh4 28.ef2 fg5 29.cd6 =) dxb 25.axc fe5 =

Mārtiņš Junkurēns – Raimonds Millers 2-0, ātrspēle, laika kontrole 3 + 2, klasiskā dambrete.

Melnie nospēlēja 1…cd6 2.cb2 bc7 3.bc3 X un zaudēja. Neizšķirts bija pēc 1…cb6! 2.axc bxd 3.dc3 ef6 4.cb2 (neuzvar 4.cd4) fe5 5.gh2 exg 6.hxf de5!! 7.fxb hg3 8.ef4 gxe 9.bc5 ef4 10.cb6 fg3 11.ba7 gh2 12.cd4 hg1 =

Atbildēt