Guntars Purviņš piedāvā 20.02.2024

Info: Guntars Purviņš

20.02.2024

Mēs “DP Klasika” sarīkojām Vilnim Riekstiņam piemiņas turnīru. Bijām sarunājuši 9 cilvēkus, atnāca 6, tāpēc nerakstīšu, cik kārtas un punktus.

“DP Klasika”18.02.2024. Piemiņas turnīrā:

1. G.Purviņš

2. V.Šteins

3.S.Platovskis

Pirmām 6 vietām bija arī naudas balvas. Vilnis Riekstiņš bija Rīgas Centrālā Dambretes Kluba (CDK) vecākais instruktors, vissavienības kategorijas tiesnesis PSRS laikā, mk dambretē. CDK klubu slēdza 1994.g.17.oktobrī. Vilnis Riekstiņš aizgāja mūžībā 1998.gadā. Partijas bija sliktas, nevienu, ko likt, nevarēju atrast. Es palīdzēju Jaško un Adamovičam pārvākt mantas no CDK uz Jēkabpils ielu skolēnu namu. Man vēl ir pateicības raksts no Jaško kā Federācijas priekšsēdētāja datēts 1994.g.17.10.

Atbildēt