Dambretes Ziņas

Guntars Purviņš piedāvā 14.10.2023

Info: Guntars Purviņš

14.10.2023

Mēs ar Robertu Grišinu skatījāmies etīdi no žurnāla”Šaški” 1990.g. 1. numurs, 15.lpp. Autors, V.Rappoports. Baltie sāk un uzvar.

Autora ideja ir 1.cb8 fe3 2.ba7 cb4 3.ab6 bc3 4. ba7 ed2 (4…cd2 5.gf2+) 5.ae3! df4 6.gf2+ . Norādīja, ka neuzvar 1.cd8, dēļ,1…fe3 2. dh4 dc3 3.hf2 cd4 un =. Taču Roberts atrada, ātri un patstāvīgi baltiem otru uzvaru. 4.fg3! cb2 5.ca3 ed2 6.gh4 dc1 7.hf6 de3 8.fh4 cd2 9.hf2+.

Dambretesziņas piezīme: Labāk 9.he1 X

It kā standarta, bet vai tomēr nav skaista uzvara! Tādejādi iznāk, ka šo kompozīciju nevar saukt par etīdi. Jo etīdē jābūt vienīgam uzvaras pierādījumam!

Atbildēt