Guntars Purviņš piedāvā 18.09.2023.

18.09.2023

Info: Guntars Purviņš

Rīgas jauniešu čempionāts, 2023.g. K. Lapiņš (Limbažu NSS) – R.Grišins (Limbažu NSS), “Ķīlis” 1.cd4, pirmā gājiena izloze, 1…fg5 2.bc3 gf6 3.cb4 hg7 4.bc5 db4 5.ac5 gh4 6.ab2 fg5?! (labāk 6…ba5) 7.bc3 gf6 8.gf4 ba5 9.cb2 (teorija rekomendē 9. fg3! hf2 10.eg3 un melniem jāizlīdzina spēle pēc 10…cb6 vai cd6, sliktāk 10…ed6 ,jo nedrīkst 10…gh4? 11.cb2! hf2 12.cb6 +) 9…cb6 10.ba3 (labāk 10.hg3! un vislabāk 10…fg7!, šis turpinājums ir apskatīts Dambretes Ziņās iepriekšējās reportāžās. Taču var spēlēt uz lamatām 10…bc7 11.fe5! fg7 12.gf4? ((12.ed6! ce5 13.gf4! eg3 14.cb4 aa1 15.gh2 ae5 16.hf8 =, sīkāk neizšķirtu var apskatīt grāmatā J.Rūtiņš, G.Purviņš, “Partijas, Analīzes, Kompozīcijas” 2022.g. 338.-339.lpp. Grišins-Grabinskis, blakus komentāros))12…ed6! 13.ce7 ab4! 14.ca5 bc5 15.db6 fd4 16.ec5 gf8+) 10…dc7! 11.hg3?(vajadzēja 11.fe5 cd6 12. ec7 bb4 13.ac5 ed6 14.ce7 fd8, arī šis turpinājums ir Dambretes Ziņās sīkāk apskatīts, kā baltiem panākt neizšķirtu) 11…cd6 12.gh2 db4 13.ac5 ed6 14.ce7 fd8 15.fe5 gf4 16.eg5 hd6 un melnie tālāk uzvarēja. 0-2.

Atbildēt