Dambretes Ziņas

Guntars Purviņš piedāvā 04.09.2023

Info: Guntars Purviņš

04.09.2023.

Vakar Veterānos. T. Rūmītis (Dobeles PSK) – G.Purviņš (Bauskas Prātni eks) Atteiktais Ķīlis. 1.cd4 fg5 2.bc3 gf6 3. cb4 hg7 4.ba5 gf4 5.eg5 hf4 6.ge5 df4 7.de3 fd2 8.ce3 fg5 9.hg3 gh4 10.ab2 gf6 11.bc3 ed6 12.gf4 bc5 13.db6 ac5 14.cd4 (Fogelis (Dobele) – Purviņš, 2010.g. Sāremas kauss.14.cb4? fe5 15.gh2 eg3 16.hf4 fg7 17.ed2 cb6! 18.ae5 dc7 19.bd6 gf6 20.eg7 ch8, 0-2. Slikti arī 14.fg5 fe5, V.Ņikitins – G.Purviņš, 2018.g. “DB Dāma”Tempo bija: 15.gh6 ed4 16.ce5 dd2 17. ec3 de7 18.fe3 cd6 19.cd4 ba7 20.db6 ac5 21.ed4 ce3 22.ab6 hg3 23.ba7 gf2 24.ab8 dc5 25.be5

Dambretesziņas piezīme: Neglābj 25.bc7 fe1 26.cd8 ed6 27.dg5 ed2 28.gf2 de5 utt. ar uzvaru.

fe1 26.eb2 ed6 un melniem izdevās uzvarēt galotnē, jo nevar 27.bc1? De5+.) 14…ba7 15.db6 ac5 16.ab4? zaudē (16.fg5 fe5 17.gf6!

Dambretesziņas piezīme: Var spēlēt arī: 17.gh6 de7 18.gh2! cb6 19.axc dxb 20.ef4 exg 21.hxf ef6! 22.ed2 bc7 23.fe3 cd6 24.fg5 fe5 25.gf6 exg 26.dc3 hg3 27.cd4 gh2 28.dxb dc5 29.bxd hg1 30.ab4 gf6 31.bc5 gh2 32.hg7 fxh 33.cb6 hb8 34.ba7 hg5 35.dc5 gh4 36.cd6 =, un melnie uzvarēt nevar.

eg7 18.ed4 ce3 19.fd4, un melnie uzvarēt nevar, =) 16…ca3 17.ed4 fe5! 18.df6 ab2, baltie padevās, jo pēc 19.fe5 df4 20.fe3 fd2 21.ea1 hg3 22.ab2 cb6 23.ac7 db6,+,0-2.

Atbildēt