Dambretes Ziņas

Dažas partijas no LSVS 60. sporta spēlēm 64 lauciņu dambretē 2023

Info: Raimonds Millers

07.05.2023

Raimonds Millers – Jānis Āriņš, 1-1, LSVS 60.sporta spēles, Priekuļi. Rāmis.

1.gf4 fg5 2.cb4 bc5 3.bc3 gf6 4.ba5 gh4 5.fg5 hxf 6.exg fe5 7.gh6 cb4 8.axc dxb 9.fe3 ef6 10.ab2 ba3 11.ef2 (var spēlēt 11.ed4 cd6 12.ef2 hg7 13.fg3 utt.) hg7 12.ed4 de7 13.fg3 hxf 14.gxe ef4 15.exg fxh 16.dc5! gf6 17.cb4! Baltie spēlē vienīgos gājienus. 17…ab6! 18.cxa axc 19.de3! fe5 20.ef4 exg 21.hxf cd4 (21…ef6 22.bc3! cb4 (22…fg5 23.cb2 gxe 24.cd4=) 23.fe5! =) 22.cd2 ed6 (22…ef6 23.ba3! de3 24.dc3=) 22.ba3! dc3! 23.dxb dc5 24.bxd cxg 25.ab6 gh2 26.bc7 bxd 27.ab8 dc5 28.be5 hg3 29.ec3 gh2 30.cb4 cd4 31.be1 gh2 32.ab4 ge3 33.ba5 hg1 34.ab6 =

Valdis Kampuss – Raimonds Millers, 1-1, LSVS 60.sporta spēles, Priekuļi. Beznosaukuma atklātne.

1.gf4 fe5 2.hg3 ed4 3.exc (parasti mainās 3.cxe) bxd 4.cxe hg5 5.fxh dxh 6.de3 (labāk 6.ab4) ed6 7.ab4 ab6 8.ba3 bc5 9.ab2 gf6 10.ba5 (labāk 10.bc3 cb6 11.cd2 ba5 12.fg3 ar līdzīgu spēli) hg7 (var spēlēt 10…fe5 11.bc3 ed4 12.cxe dxd 13.exc! hg7 ar līzīgu spēli) 11.ed4 cxe 12.fxd de5 13.bc3 ef4 14.cd2? (zaudē, vajadzēja spēlēt 14.ef2 fg5 15.fg3 gh4 16.gxe cb6 17.axc bxf 18.dc5 fg3 19.cb6 dc7 20.bxd gf6 21.dxg hxf 22.ab4=) fg3 15.cb4 ba7? (uzvarēja 15…fg5! 16.hxf gxc 17.de3 cd2 18.exc gf6 19.cd2 fg5 20.de3 fg7 21.bc5 gf6 22.cb6 gh4 23.ba7 hg3 24.ed4 gf2 X) 16.dc3 cd6? (zaudē, vajadzēja spēlēt 16….gf2! 17.exg hxf 18.gf2! fg5 19.de5 fxd 20.hxf gf6 21.cd4 fg7 22.bc5 dxb 23.axc gh6 24.fe5 de7 25.exg hxf 26.fe3 ed6 27.cxe fxd 28.ef4 ab6 29.de5 dc5 30.fg5 cd4! 31.exc bc5 32.gf6 cb4 33.cd4 ba3 =) 17.dc5 de7 18.ab6? (zaudē, bet uzvarēja 18.gf2 fe5 19.fxh gf6 20.cd4 exc 21.bxd dxb 22.axc fe5 23.de3! ed6 24.cxe fxd 25.hg5 ab6 26.axc dxb 27.hg7 hg1 28.gh8 X) fe5 19.ed2 gf2 20.gxe hg1 21.ed4 gf6 (uzreiz uzvarēja 21…ef6 22.cxg axc X) 22.de3 gh2? (uzvarēja 22…ef4 X) 23.hg7 fxh 24.bc7 dxb 25.cb6 axc 26.bxf hg5 27.fb4 hg1 28.ba5? (jāspēlē 29.bc5 utt. =) ef4? (uzvarēja 28…bc7 29.axd gh4 X) 29.ab4 =

Aldis Krūmiņš – Raimonds Millers, 2-0, LSVS 60. sporta spēles, Priekuļi. Bodjanska spēle.

1.ed4 hg5 2.gh4 de5 3.ab4 ba5 4.gh6 cd6 5.fg3 gh6 6.ef2 bc7 7.fe3 gf4 (var spēlēt 7…cb6 8.gf4 exg 9.hxf4 fg7 10.cb2 fe5 11.hxf exg 12.de5 exg! 13.exc bc5 14.bxd dxb 15.ed4 gh4 = vai 7…fg7 utt. =) 8.exg hxf 9.de3 fxd 10.cxe axc 11.exg hg7 12.gf4 exg 13.hxf2 fe5 14.bc3 ab6 15.cb4 gh6 16.ab2 fg7 17.cd2 gf6 18.bc3 bc5 19.de3 ef4 20.exg hxf 21.ed2 cb6 (labāk 21…fe5 un šeit baltajiem ir grūts neizšķirts 22.fe3 fg3 23.hxf exg 24.gh2 (24.ba5 30.gf2 25.ef4 ef6 26.gxe fe5 27.fg5 ed4 28.cxe dxh 29.ef4 de7 30.dc3 ef6 31.cb4 cd4 X) cd4! 25.cxe! dxf 26.exg gf2 27.de3 fxd 28.hg3 de3 29.gf4! ef2 30.gh6 ef6 31.fe5 =) 22.fg3 fe5 23.ba5 cd4? (zaudē, vajadzēja 23….ef6 24.axc dxb 25.gf2 bc7 26.gh4 cb6 27.ab4 cxa 28.fe3 =) 24.axc dxb2 25.axc dxb 26.gf2 X

Raimonds Millers – Vjačeslavs Ņikitins, 1-1, LSVS 60. sporta spēles, Priekuļi. Šmuljana spēle.

1.ef4 fg5 2.cb4 gxe 3.dxf bc5 4.cd2 gf6 5.fe3 (šeit labāk jāspēlē 5.de3 fg5 6.bc3 utt.) cb6 6.gf2 ba5 7.gh4 axc 8.bxb axc 9.fg5 (var spēlēt 9.dc3 fg7 10.ab2 bc7 11.cd4 fe5 utt.) hxf 10.exg hg7 11.ab2 cb4 12.axc dxb 13.dc3 bxd 14.exc gh6 15.fg3 hxf 16.gxg fxh 17.hg3 ed6 18.cd4 (labāk 18.gf4 dc5 19.ba3 bc7 20.fe5 de7 21.cb4 ed6 22.hg5 hxf 23.exg cd4 24.gf4 de3! 25.fxd 25.de5 bc5 ef4=) ba7 19.gf4 ab6 20.de5 dc5 21.ef6 cb4 (labāk 21…cd4 22.fe5 de3 23.ed6 bc5 24.dxb ef2 25.hg5 =) 22.fe5 bc5 23.ed6 =

Viktors Mateiko – Raimonds Millers, 0-2, LSVS 60. sporta spēles, Priekuļi. Dūre.

1.gh4 fe5 2.fg3 ef4 3.- – 4.- – 5.cd4 ed6 6.de5 fe3 7.dxf dc5 8.hg3 (labāk 8.ef6 utt.) cb4 9.axc bxf 10.fg5 de7 11.gh6 fe5 12.gf4 exg 13.hxf gf6 14.bc3 fe5 15.fe3 hg7 16.ab2 gf6 17.gf2 ef4 18.- – 19.fg3? (grūti pamanīt, kurā brīdī, bet, iespējams, ka šis gājiens jau zaudē) – 20.- cd6 21.cd2 ab6 22.de3 bc5 23.ef4 ef6 24.gh4 ba7? (uzvarēja 24….fe5 25.ba3 – 26.- bc7 27.fe3 (27.cb4 cd4 28.fg3 de5 29.gh4 de3 30.bc5 ed2! 31.hg5 dc1! 32.cd6 cb6 33.- bc5! X) de5 28.cb4 cd6 29.ba5 ed4 30.ef4 dc3 31.fg5 de5 X) 25.ba3 ab6 26.cb4 de5 27.fxd? (Zaudē, vajadzēja spēlēt 27.bxd! exc 28.hg5 fxh 29.fe5 bc5 30.ef6 cd4 31.fg7 de3 32.gh8 cd6 33.ab4 ef2 34.hd4 fg1 35.da7 hg3 36.ab8 =) cxe 28.ba5 bc5 29.ab4 cxa 30.ab6 ed6 31.ba7 ab2 X

Andris Riekstiņš – Raimonds Millers, 1-1, LSVS 60. sporta spēles, Priekuļi. Atteiktā Bodjanska spēle.

1.ab4 ba5 2.ed4 hg5 3.ba3 de5 (labāk 3…gh4 4.ab2 de5 utt.) 4.gf4 gxc 5.bxf cd6 6.fe3 fe5 7.hg3 ab6 8.gh4 exg 9.hxf gf6 10.cd4 dc5 11.ab2 ed6 12.bc3 fe7 13.fg3 hg7 14.gf4 gh6 15.gh2 fg5 (labāk 15…ba7 ) 16.de5 ba7 17.exc cb4 18.axc bxf (var arī 18…bxb 19.cxa dxb 20.ab4 axc 21.dxb ed6 22.ba5 bc5 23.hg3 gh4 24.ef2 cb4! 25.axc ab6 26.cd4 dc5=) 19.exg dxb 20.gh4 gxe 21.dxf ed6? (zaudē, neizšķirts ir pēc 21….ef6! 22.cb2 bc5 23.ba3 ab6 24.hg3 cd4!! 25.cxg hxf 26.fe5 bc5 27.gf4 ab4 28.ed6 cxe 29.axc ed6 =) 22.hg5 bc5 23.gf6 ab6 24.hg3? (uzvarēja 24.fg5 hxf 25.fg7 fe3 26.hg3 de5 27.gf8 ef4 28.gxe ef2 29.fxa X) cb5 25.cd2 ba3 26.gh4 bc5 27.hg5 ab4 28.cxa ab2 29.dc3 bxd 30.ab6 cxa 31.fe5 =

Atbildēt