Vēl dažas partijas no Lieldienu turnīra Bauska 2023

Raimonda Millera komentāri.

10.04.2023

Raimonds Millers – Vjačeslavs Ņikitins 2-0, pamatturnīrs, laika kontrole 10 + 5, klasiskā dambrete.

1.gf4 fe5 2.hg3 gf6 3.ed4 bc5 4.dxb cxa 5.de3 ab6 6.cd2 ba7 (ķer uz 7.ed4? ab4 X) 7.gh2 fg7 8.ed4 bc5 9.dxb axc7 (9…axc5? 10.fe3 X) 10.hg5 fg5 11.de3 ed4? (Zaudē, vajadzēja spēlēt 11….cb6 12.ba5 bc5 13.gh4 exg 14.hxf6 gxe 15.hxf exg 16.fxh hg5 utt. ar līdzīgu pozīciju) 12.cxe ef6 13.ba5? (Uzvarēja 13.gh4 fxd 14.hxf gxg 15.exe dxf 16.hxf X ar lieku kauliņu.) fxd 14.exe dxf? (Neizšķirts bija pēc 14…gxg=) 15.fe5 fxd 16.ed2 ab6 17.bc3 dxb 18.axc bc5 19.fe3 cb4 20.cd4 ba3 21.dc3 X

Raimonds Millers – Antra Valnere 2-0, ātrspēle, laika kontrole 3 + 2, klasiskā dambrete.

1.gf4 fe5 2.hg3 ed4 3.cxe hg5 4.fxh dxh 5.bc3 gf6 6.cd4 ba5 7.cb2 (Nevar 7.ab2?, jo seko kombinācija 7…ab4 8.axc fg7 X) hg7 (Ja 7…cb6, tad 8.dc3! ed6 9.fg3! ar līdzīgu spēli) 8.bc3 cb6 9.ab2 bc5 10.dxb axc7 11.cd4 cb6? (Zaudē, vajadzēja spēlēt 11…cd6! 12.bc3 ab6 13.cb4 dc5 14.bxd exc 15.de5 fxd 16.ab4 cxa 17.exa ab2 18.fg3 hxf 19.de3 fxd 20.exa de7 21.ab2 ed6 22.bc3 dc5 23.gf2 gf6 24.fg3 fe5 25.gh4 cd4 26.cb4 de3 27.bc5 ed2 28.cb6 de1 29.bc7 bxd 30.ab8 =) 12.dc5? (Uzvarēja 12.ab4! bc5 25.bxd exc 26.dxb axc 27.dc3 bc7 28.ed4 cxe 29.fxd cd6 30.cb4 de5 31.bc3 ef4 32.dc5 fg5 33.ef2 gh4 34.fe3 fxd 35.cxe de7 36.ba5 gf6 37.cb6 X) 12…bxd 13.exc bc7 14.ab4 cb6? (Zaudē, vajadzēja spēlet 14…cd6 vai 14…fe5 =) 15.de3 bxd 16.exc un turpinājumā baltie uzvarēja.

Atbildēt