6. Latvijas čempionāts 64 lauciņu dambretē sievietēm 1962

Norises laiks: 1962. g. -28.aprīlis

Dalībnieču skaits: 9

1.Johanna Beļska (vēlāk Cine) I 6,5 p.

2.Nadja Vigušinaite I 6 p. Viļņa, Lietuva

3.Alma Stanga I 5 p.

Latvijas medaļnieces:

1.Johanna Beļska (vēlāk Cine) I 6,5 p.

2.Alma Stanga I 5 p.

3.Ziedīte Valtere I 4,5 p.

 

Žurnāls Dambrete, Nr.5 1962

Johanna Beļska — Latvijas PSR čempione.


Kinoteātra «Palladium» telpās noslēdzās Latvijas PSR 6. sieviešu čempio­nāts 64 lauciņu dambretē. Deviņu dalībnieču konku­rencē pirmo vietu ar 6 1/2 punktiem pārliecinoši izcī­nīja vefiete Johanna BEĻ­SKA. Otrajā vietā palika lietuviete Nadja VIGUŠINAITE, kas startēja ārpus konkurences. Ar trešo vietu nācās samierināties republikas iepriekšējā gada čempionei Almai STAN­GAI, bet ar ceturto 1960. gada čempionei Ziedītei VALTEREI.

Attēlā: Republikas 1962. gada čempione 23 g. v. VEF dispečere Johanna Beļska saņem čempiones medaļu, diplomu un balvu. PSRS 6. čempionātā Beļska arī izrādījās visspēcīgākā.

Apskatīsim dažus no turnīra cīņu momentiem.
Nevajadzīgu nomaiņu izdarīja BLŪZMANE partijā pret Lietuvas PSR čempioni VIGUŠINAITI:


Šajā pozīcijā gājiens baltajiem. Acīmredzot, aiz pārāk liela respekta pret savu pretinieci Blūzmane nomainījās 17. fg5? un partija drīz beidzās neizšķirti. Precīzāk bija: 17. cd4! de7. Vienīgais gājiens. Ja ba5 vai cb4, tad fg5 ar uz­varu.
18. fg5! h:f4 19. e:g5 c:e3 20. d:f4. Tagad melnajiem jāspēlē ļoti precīzi. 20. … dc5! Ja 20. … fe5, tad 21.gh2 e:g3 22. h:f4 — tagad neatvairāmi draud cb2 un gh6 ar uzvaru. Ja 20. … bc5, tad 21. gh6 ar draudu hg5 un hg7. 21. gh6, un baltajiem ir lielas izredzes uzvarēt..

Šuplinska – Stanga

STANGA partijā pret ŠUPLINSKU, neko ļaunu nenojauzdama, nospēlēja 15. … hg7?. Sekoja vien­kārša kombinācija 16. cd4 c:cl 17. gh6 c:g5 18. h:h8 X.

Ļoti ātri savu pārākumu partijā ar Rusaku pierādīja Beļska.
Partija BEĻSKA—RUSAKA parādīja, ka turnīra uzvārētāja labi orientējas pozicionālajā spēlē.
1. c3—b4 f6—g5 2.b2—c3 g5—h4 3. b4—a5 e7—f6. Neapšaubāmi labāk gf6. 4. c3—b4 f6—g5 5.b4—c5 d6:b4 6. a5:c3 f8—e7 7. a3—b4 e7—f6? Ļoti vājš gājiens! Vaja­dzēja mēģināt attīstīt at­palikušo labo flangu. La­bākais plāns cd6 un pēc tam gf4. Nedrīkst 7. … ba5, jo balto rīcībā ir kombinācija 8.cd4 un ef4. 8 b4—a5 f6-e5 9. e3—f4! g5:e3 10. d2:d6 c7:e5 11. a5 : c7 d8-b6 12. g3—f4 e5:g3 13. h2:f4. Baltie ar vairākkārtī­gām nomaiņām ir panā­kuši pozicionāli uzvarētu
stāvokli. Viņi pilnīgi kon­trolē centru. Melno spē­ki «pārskaldīti» uz pusēm. Partijā vēl sekoja: 13. … b8—c7 14. f2—e3
c7—d6 15. cl—d2 b6—a5 16. al-b2 a7—b6 17.g1—f2, un melnie padevās.

N. Vigušinaite, kas spē­lēja Latvijas PSR čem­pionātā ārpus konkur­sa, ir Lietuvas dambretistu lielā cerība nāka­majās Vissavienības sacensībās.

Saistošs bija BEĻSKAS —VIGUŠINAITES parti­jas sākums. Ar asprātīgu kauliņa upuri Lietuvas PSR čempione panāca stā­vokli, kurā mūsu republikas labākā dambretiste bija spiesta atdot kauliņu.
1. c3—b4 f6—g5 2.g3—f4 g7—f6 3. b2—c3 d6—c5 4. b4:d6 e7:c5 5. c3—b4 c5—d4 6. e3:c5 b6:d4 7. d2—e3? c7—b6
8. e3:c5 g5:e3!! 9. f2:d4 b6—a5! Melnajiem ir kauliņš mazāk, bet baltie nevar iz­glābties no divu kauliņu zaudējuma. Zaudēja arī 7. fe5, jo sekotu 7. … dc3 8. f:g7 c:a5, un baltajiem zūd kauliņš g7. Baltajiem vajadzēja pie­ļaut nomaiņu g:e3 un d:f4 un pēc tam aplenkt izo­lēto kauliņu d4.
PSRS sporta meistars
E. Kārkliņš

Sports (Latvijas PSR Sporta biedrību izdevums), Nr.50 (28.04.1962)

DAMBRETE

Vadībā izvirzās rīdziniece.

Republikas sieviešu dambretes čempionāta SEPTĪTAJĀ kārtā piekto uzvaru pēc kārtas izcīnīja Rīgas čempione J. Beļska. Viņa uzvarēja Z. Valteri. «Vārpas» čempione Mihņēviča pārspēja Krestiņinu un republikas čempione Stanga Blūzmani. Šuplinska cīnījās neizšķirti  ar Vigušinaiti. Pēc septiņām kārtām  vadībā ar 5 punktiem
izvirzījusies J. Beļska. Otrajā vietā ar 4,5 punktiem atrodas Vigušinaite. Ar 3.5 punktiem seko Stanga, Valtere un Mihņēviča. Šodien kinoteātra «Palladium» lasītavā sacensību pēdējā kārta, bet vakarā pl. 21.45 skatītāju zālē notiks sacensību svinīgs noslēgums.
V. RIEKSTIŅŠ

Atbildēt