LDF valdes sēdes protokols Nr.22/12/2021

Biedrības „ Latvijas Dambretes federācija”,
vienotais reģ. Nr. 40008022773
Grostonas iela 6B, Rīga
Valdes sēdes protokols Nr.22/12/2021
2021.gada 22.decembrī, plkst.19.00, attālināti Zoom platformā.
Sēdē piedalās 5 no 5 Latvijas Dambretes federācijas valdes locekļiem – Vladislavs Vesperis, Raivis
Paegle, Kārlis Ozols, Jevgeņijs Matvejevs, Jānis Štāls. Sēde saskaņā ar Latvijas Dambretes federācijas
statūtu noteikumiem ir lemttiesīga. Sēdē piedalās arī Pēteris Freidenfelds, Inga Bernāte, Jānis Lelis,
Roberts Misāns.
Sēdes vadītājs: Vladislavs Vesperis
Protokolists: Raivis Paegle
Darba kārtībā:
1. Par ideju dibināt ES dambretes federāciju. Informē V.Vesperis, R.Misāns, J.Lelis.
2. Par LDF dambretes Gada laureātu nominācijām un to piešķiršanu. Informē V.Vesperis.
3. Par LDF atbalstu FMJD integrācijai FISU (Starptautiskā universitāšu sporta federācija). Informē
V.Vesperis.
4. Citi jautājumi. Informē V.Vesperis.
Sapulcē nolēma:
1.1. Pieņemt zināšanai J.Leļa un R.Misāna sniegto informāciju.
1.2. Veikt izpēti attiecībā uz Erasmus programmas līdzekļu izmantošanu sporta veidu atbalstam,
sazināties ar Izglītības un zinātnes ministriju par Erasmus programmas līdzekļu eventuālu piesaisti
jaunai ES līmeņa dambretes attīstības organizācijai, kas būtu bāzēta Rīgā.
1.3. Pēc informācijas apzināšanas un apkopošanas atgriezties pie šī jautājuma kādā no tuvākajām valdes
sēdēm.
2.1. Piešķirt LDF Gada Laureāta nominācijas šādiem sportistiem:
2.1.1. U8 vecuma grupā – Alise Misāne, Ramona Serpāne, Oskars Bajārs, Maksims Novickis;
2.1.2. U10 vecuma grupā – Varvara Ivanova, Linda Maļinovska, Iļja Trasko, Ņikita Vorotņikovs;
2.1.3. U13 vecuma grupā – Malvīne Misāne, Alisa Orlova, Pēteris Kripans, Ernests Kalniņš;
2.1.4. U16 vecuma grupā – Valda Vasariete, Poļina Gerasimova, Reinis Štāls, Klāvs Norenbergs;
2.1.5. U19 vecuma grupā – Jeļizaveta Zaharova, Neļa Kristīne Malahovska, Ričards Osītis, Kristers
Lapiņš;
2.1.6. Gada Sportiste – Marija Magdalēna Nereda;
2.1.7. Gada sportists – Roberts Misāns;
2.1.8. Gada seniors – Guntars Purviņš;
2.1.9. Gada seniore – Zoja Uvačana;
2.1.10. Gada dambretes centri – dambretes skola “Domātprieks”, Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola,
DAB (Salaspils).
3.1. Atbalstīt LDF vēstules sagatavošanu un nosūtīšanu FMJD, apliecinot interesi piedalīties Universitāšu
līmeņa sacensībās.
3.2. Izvērtēt iespējas plānot 2022.gadā Latvijas studentu čempionātu dambretē.
4.1. Pieņemt zināšanai informāciju, ka līdz 10.janvārim tiks sagatavots un iesniegts LSFP konkursam LDF
pieteikums par Pasaules kausa posma “Rīga Open” rīkošanu Rīgā 2022.gadā.
4.2. Nākamo LDF valdes sēdi sasaukt 2022.gada 5.janvārī, plkst.19.00, attālinātā formātā.

Sēde slēgta plkst.20.45.
Sapulces vadītājs Vladislavs Vesperis
Protokolists Raivis Paegle

Atbildēt