21. Latvijas čempionāts 64 lauciņu dambretē 1961

Norises laiks: 1961. gada 22.-31.jūlijs (8 dienas)

Dalībnieku skaits: 15

1.Anatolijs Subotins m 11 p.

2.Aivars Voiceščuks I 10,5 p.

3.Valdis Zvirbulis m 10,5 p.

4.Ivars Iļjašenko mk 9,5 p.

5.-6. A. Struņķis I 7,5 p.

5.-6. Ojārs Viņkis mk  7,5 p.

7.Peteris Popovs m 7 p.

8.O. Klušs I 6,5 p.

9.I. Goreļikovs I 6 p.

10.A. Daņiļins I 5,5 p.

11.-12.V. Grīslis mk 5 p.

11.-12.I.Skaliņš I 5 p.

13.-14.Reinis Krūmkalns mk 4,5 p.

13.-14.L. Usiļonoks I 4,5 p.

15.N. Anfimovs I 4 p.

 

Tabula atjaunota pēc informācijas presē, var būt nelielas neprecizitātes.

 

 

 

Žurnāls Dambrete, Nr. 5 1961

Latvijas PSR 16. dambretes čempionātā par republikas čempiona nosaukumu cī­ņu sāka 15 spēcīgākie dambretisti. Sa­stāvs raibs — blakus daudzās sacensībās rūdītiem sporta meistariem A. Subotinam, V. Zvirbulim un P. Popovam 7 dalībnieku vārdus republikas finālā min pirmo reizi. Tā A. Daņiļins vēl nesen bija iesācējs, bet tagad viņam aiz muguras krietna uzvaru virkne — izcīnīta 1. sporta klase. Tas ne­kas, ja augumā mazāks un gadu tikai 15. Ne velti sakāmvārds skan: «Neskati vīru no cepures». Vēl pēdējie tiesneša norādījumi, un ie­darbināti sacensību pulksteņi. Turnīra tabelē parādās pirmie vieninieki un nullī­tes, pirmie puspunkti. Dalībnieki noska­ņoti kareivīgi. Mūsu sporta meistari spies­ti apmierināties ar pusītēm pret debitan­tiem — V. Zvirbulis pret A. Daņiļinu un P. Popovs pret A. Struņķi. Tā sākās cīņa par 1961. g. republikas spēcīgākā dambretista nosaukumu. 15 kārtas 8 dienās — tas viss prasa no dalībnieka nevien teh­nisku un teorētisku sagatavotību, bet arī fizisku izturību. Neko darīt, jāuzvar stip­rākajam. No sākuma turnīra vadībā atro­das O. Viņķis — 3,5 punkti no 4 iespēja­miem. Bet pietiek nākošajās divās parti­jās nospēlēt neizšķirti, un par līderi kļūst sp.m. A. Subotins. Izrāvies pirmais pieci­nieks. Tie ir: sp. m A. Subotins, sp. m.
V. Zvirbulis, m/k I. Iļjašenko, m/k O. Viņ­ķis un 1.kl.dambretists A. Voiceščuks. Drīz vien m/k O. Viņķis zaudē divas
partijas pēc kārtas un atkrīt. Turpinās cī­ņa starp 4 sāncenšiem. Pēc 12. kārtas priekšgalā vēl joprojām A. Subotins ar
9,5 p, viņam seko A. Voiceščuks — 9 p., V. Zvirbulis— 8,5 p. un I. Iļjašenko — 8 p. Pēdējais 13. kārtā piedzīvo negaidītu zaudējumu pret L. Usiļonoku. 14. kārtā A. Subotins ir brīvs. Tas dod iespēju A. Voiceščukam viņu panākt. Toties pēdē­jā kārtā brīvs Voiceščuks. A. Subotins spēlē neizšķirti, un dalībnieki apsveic jau­no republikas čempionu.

Šā uzņēmuma brīdī fotoaparāta objektīvs pavērsts pret jauno republikas Čempionu ANATOLIJU SUBOTINU (pa kreisi) partijā ar sporta meistaru P. Popovu. Abi viņi ir VEF komandas lepnums. Ē. Kārkliņa (Rīga) foto.

Pirmā vieta izcī­nīta, nezaudējot nevienu partiju. Taisnība, A. Subotins zaudē reti, tikai šoreiz mazāk tradicionālo neizšķirtu, kas agrāk neļāva gūt panākumus. A. Voiceščuks ar savu 2. vietu var būt apmierināts. Izpildīta nor­ma meistarkandidāta nosaukuma iegūša­nai. Atzinību pelna tieksme spēlēt kombinacionāli — radoši. Trūkst tikai mazliet
vairāk pieredzes, bet tā nāks ar laiku. V. Zvirbulis pierādīja, ka spēle uz mazā galdiņa arī nav viņam sveša. Izcīnītā
2.—3. vieta krievu dambretē pēc ilgāka pārtraukuma ir sasniegums. I. Iļjašenko (Liepāja) pietrūka izturības beigu posmā, tomēr 4. vieta nav peļama. Protams, 2. vieta 1960. g. čempionātā kriet­ni vien labāka.  Jāatzīmē jaunā dambretista A. Struņķa sniegums. Izcīnītā 5.-6.v. kopā ar m/k O. Viņķi — lielisks panākums, iegūta arī meistarkandidāta balle. Neapmierina spor­ta meistara P. Popova ierindošanās 7. vie­tā. Vāji! Apskatot viņa partijas, atrodam cēloņus — bezatbildīga, pavirša spēle (partijā ar A. Subotinu) un disciplīnas trūkums. Neveiksmīgi cīnījās m/k V. Grīslis (11.—12. v.) un m/k R. Krūmkalns (13.—14. v.). N. Anfimovs pirmo puspunktu izcīnīja tikai 8. kārtā. Līdz ar to no pēdējās vie­tas izbēgt neizdevās. Cīņas beigušās. Labas sekmes nākoša­jās sacensībās! Turnīra gaitā izspēlētas daudzas saisto­šas partijas. Spraigiem momentiem pilna ir m/k V. Grīšļa un sp. m. V. Zvirbuļa partija.
Pretinieki vairākas reizes pārsteidz viens otru ar negaidītiem upuriem.

V. GRĪSLIS — V. ZVIRBULIS
«Ziemeļu atklātne»
1. cd4 bc5 2. d:b6 a:c5 3. bc3 fg5 4. cb4. (Baltie atsakās no labi izpētītiem varian­tiem pēc 4 cd4.)  4. … gf6 5. ab2 fg7 6.gf4 fe5 7. bc3 e:g3 8. h:f4 gf6 9. ba5 сb4 (Varēja arī 9. … fe5 10. ed4 e:g3 11. d:b6 gh2 12. ba7 ar asu spēli.) 10. a:c5 d:b4 11. fg3 ed6. (Nedrīkst 11. … gh4? 12. cd4 h:f2 13. a:c3 un iegūst kauliņu.) 12. gh4 ba3 13. gh2 dc5 14. cb4 cd6 15. dc3. (Ne­drīkst 15. hg3? ab2! 16. c:a3 cd4 17. e:e7 g:c1 18. e:g5 h:h2.) 15. … de5 16. b:d6 e:c7 17. ed2 cb6 18. a:c7 b:d6 19. cd4 dc7. Liekas, ka balto stāvoklis bezcerīgs. Taču īstenībā cīņa vēl priekšā. Seko upuris. 20. fe5 d:f4 21. dc5. Arī to melnie pare­dzējuši. Seko divu kauliņu upuris: 21. … fe5! 22. h:d4 hg5 23. cb6 c:a5 24. dc5 ab4 25. ed4. (Uz 25. cb6 bc3 26. d:b4 f:d2 27.c:e3 a:a7 ar uzvaru.) 25. … b:d6 26. de5 dc5 27. e:g3 gh4 28. gf4 cd4 29. fe5 d:f6 30. de3 fg5 31. ed4 gf4 32. dc5 hg3 33. cd6 gf2 34. dc7 fel 35. cd8 fe3 36. db6 e3—d2! 37. c:e3 ab2 38. ed4. (Ja 38. bd8 bcl 39. ed4 ef2 40. de5 fc5, kauliņš e5 krīt, un pozīcija melniem uzvarēta.) 38. … eb4 39. bd8, un baltie padevās.

Savdabīgi nospēlēja atklātni A. Voiceščuks pret I. Iļjašenko.
I. IĻJAŠENKO — A. VOICEŠČUKS
«Rāmis»
1. cb4 bc5 2. bc3 fg5 3. gf4 gf6 4. ba5 gh4 5. cd4 hg7 6. d:b6 a:c5 7. ab2 ba7 8. fg5 h:f4 9. e:g5 de5. (Parasti šeit spēlē 9. … fe5 10. gh6 cb611.a:c7 d:b8 12. bc3 ed6 13. cb4 ab6 14. ba5 dc7 ar labi izpētī­tu spēli. Pēc teksta gājiena izveidojās jau­na pozīcija, kura vēl prasa nopietnu pār­baudi.) 10. gh6 cb6 11. a:c7 d:b6. Melnie aktivizējušies centrā. Balto uzdevums ap­lenkt centru. 12. bc3. (Uz 12. de3 ba5 13. bc3 ed4 14. c:e5 f:d4, un melnajiem ne­daudz aktīvāka pozīcija.) 12. … ed4 13. c:e5 f:d4 14. cb2 ed6 15. fe3. (Baltie pāriet uz izdevīgāku galotni). 15. … d:f2 16. e:g3 h:f2 17. e:g3 de5 18. ef4 e:g3 19. h:f4 gf6 20. bc3 ba5 21. de3 ab6 22. fg5. (Ne­drīkst 22. cd4 fg7 dēļ). 22. … f:h4 23. ef4 cd4 24. c:e5 fg7, un pretinieki vienojās par neizšķirtu.

Kļūdains, bet reizē arī pamācošs ir Goreļikova-Usiļonoka partijas sākums.
GOREĻIKOVS — USIĻONOKS
«Rāmis»
1. cb4 fg5 2. bc3 bc5 3. cd4 gh4 4. d:b6 a:c5 5. gf4 gf6 6. ab2 hg7? (Zaudē parti­ju. Jāspēlē 6. … fg7.) 7. bc3?? (Kļūda se­ko kļūdai. Baltie bija rēķinājušies ar 7. … fe5 8. cb2, un izveidojusies pozīcija, kuru vēl pagājušajā gadsimtā pētījis talantīgais analītiķis Sargins un atzinis par uz­varētu.) Partijā sekoja 7. … cb6 8. cd4. (Citi sliktāki.) 8. … ba5 9. d:b6 a:c7, un izveidojās līdzīga pozīcija, kurā pretinieki drīz vienojās par neizšķirtu.
Jāspēlē bija 7. dc3 fg5 8. ed2 ef6 9. hg3 ar uzvaru. Tātad teorija ne tikai jāzin, bet arī…

Priekšpēdējā kārtā A. Voiceščuks pret P. Popovu un V. Zvirbulis pret O. Viņķi uz 1. cd4 atbildēja ar hg5. Uz abiem gal­diņiem cīņa ritēja līdzīgi. Aizsteidzoties notikumiem priekšā, jāsaka, ka šīm par­tijām bija liela nozīme, jo abi balto kauliņu īpašnieki pretendēja uz pirmo vietu. Kad partijas izvirzījās vidusspēlē, skatītāji  un pārējie dalībnieki atklāja, ka tās rit vienādi gājiens gājienā. Uz abiem galdi­ņiem izveidojās šāda pozicija:


Melnie nospēlēja 13…. gf6? (Vai vienā? — Nē — abās partijās. Vajadzēja 13. … ab6 14. ab4! gf6 (datorprogramma uzrāda gājienu 14…ef6 ar neizšķirtu. 14…. gf6 zaudē) 15. bc5 d:b4 16. f:f8 ba3 17. dc3 a:cl 18. c:g7 ca3 19. gh8 (datorprogramma uzrāda, ka pēc 19.ab2 un 20.gf4 baltie uzvar) bc5 20. f:b4 a:gl, un, lai gan balta­jiem lieks kauliņš, uzvarēt nav viegls uzdevums).
Pēc teksta gājiena sekoja 14. bc3. «Pareizi», teiks lasītājs. Tomēr nesteigsi­mies notikumiem priekšā.
14. … d:b2 15. a:cl?? pie kam … abās partijās. Pēc šīs nomaiņas melnie bez grūtībām nospēlēja neiz­šķirti. Vajadzēja 15. a:c3 un neizbēgami 16. cd4 e:el 17. fg5 h:f4 18. g:g7 e:g3 19. h:f4 ar uzvaru.


Šāda galotne izveidojās I. Iļjašenko — I. Skaliņa partijā. I. Skaliņš nospē­lēja 20. … dc7 21. hg5 fe3 22. d:d6 c:e5 23. gf6 e:g7 24. cd4 gf6 25. ab4 hg5 26. hg3 bc7? (datorprogramma uzrāda 26… ab6 ar neizšķirtu) 27. bc5 gh4 28. gf4, un baltie savu pozicionālo pārsvaru rea­lizēja uzvarā. Vai pozīcija tiešām zaudēta? Dažas kārtas vēlāk I. Iļjašenko atbildēja uz šo jautājumu partijā ar P. Popovu. Šo­reiz, spēlējot ar melna­jiem, 20. … dc7 vietā viņš nospēlēja 20. … ab6! 21. hg5 bc5 22. g:e3 hg5 23. cb4 ed4 24. b:d6 d:f2  25. de3 f:d4 26. bc3 d:b2 27. a:cl gf4. Neizšķirts.
*
Partija A. Subotins — I. Skaliņš risinājās mie­rīgi. Likās, ka neizšķirts iznākums tikpat kā drošs. Baltie izlika pēdējās la­matas un nospēlēja 18. ef4.


Melnie briesmas nepa­manīja un nospēlēja 18…. fg5. Sekoja 19. fe5 cd4 20. ef6 g:e5 21. gh4 d:b2 22. h:a5 bal 23. cb2 a:d4 24. de3, un melnie padevās.

Partijā N. Anfimovs — A. Daņiļins


melnie nospēlēja 13…. fg5! 14. gh4, un šeit notika negaidītais 14. … fe7! 15. h:h8 ef6 16. h:e5 hg5 17. f:h6 d:d2
18. b:d6 c:c3 19. a:c7 d:b6, un baltie drīz padevās (datorporogramma pēc 20.hg3! bc5 21.gf2!  uzrāda neizšķirtu pozīciju).

L. Usiļonoks partijā pret I. Skaliņu nospēlēja 12. fe3?

Sekoja 12. … cd6 13. a:c7 d:b6 14. c:c7 e:c3 15. d:b4 ba7 16. c:e5 f:f2 17. e:g3 h:f2, un melnie uz­varēja.

R. Krūmkalns pret A. Voiceščuku nepamanīja kombināciju un nospēlēja:

12. bсЗ?? ed4! 13. с:е5 hg5 14. f:h6 d:d2 15. e:c3 cb4 16. a:c5 cb6 17. a:c7 b:d2, un baltie padevās.

Interesanti ritēja partija V. Grīslis — I. Goreļikovs.

Melnie šeit nospēlēja 9…. ba7? 10. ab4 fg7. (Cita nav.) 11. dc5 cb6 12. gh2 b:d4 13. c:c7 d:b6 14. ba3 a:c3 15. fe5 f:d4 16. h:d2, un melnie padevās.

PSRS meistarkandidāts D. Grīns

Sports (Latvijas PSR Sporta biedrību izdevums), Nr.90 (01.08.1961)

Republikas XVI dambretes čempionāts.

UZVAR PIEREDZE.
Čempionāta divpadsmitajā kārtā P. Popovs uzvarēja A. Daņiļinu, A. Struņķis I. Skaliņu. V Zvirbulis V. Grīsli, N. Anfimovs R. Krūmkalnu un A. Subotins I. Goreļikovu. Atliktajā V. Grīšļa A. Subotina partijā uzvarēja pēdējais.
Trīspadsmitajā kārtā meistarkandidāts I. Iļjašenko negaidīti zaudēja L. Usiļonokam. A. Subotins pieveica O. Klušu. V. Zvirbulis I. Skaliņu un A. Voiceščuks A. Daņiļinu. Četrpadsmitajā kārtā A. Struņķis padevās I. Iļlašenko, I. Skaliņš N. Anfimovam un I. Goreļikovs V. Grīslim. Pēdēja kārtā P. Popovs piespieda padoties L. Usiļonoku, O. Viņķis N. Anfimovu un O. Klušs – V. Grīsli. Pārejās partijas beidzāt neizšķirti.
Saskaitot punktus. Izrādījās, ka pirmo vielu ar 11 punktiem ieguvis pieredzes bagātais sporta meistars vefietis  Anatolijs Subotins. Viņš izcīnīja tiesības piedalīties PSRS XXI čempionātā, kas sākas 2. augustā Taganrogā. No viņa par puspunktu atpalika Rīgas speciālās apdares pārvaldes strādnieks Aivars Voiceščuks un sporta meistars Valdis
Zvirbulis (ASK). Pēc koeficientu sistēmas otro vietu reizē ar meistarkandidāta nosaukumu ieguva 19 g v. A. Voiceščuks. Arī liepājnieka I. Iļjašenko ceturtā vieta ar 9,5 p. ir labs panākums. Par sekmīgu jāatzīst arī 19 g. v. rūpnīcas «Stars» atslēdznieka A. Struņķa Izcīnīta piektā-sestā vieta kopā ar meistarkandidātu O. Viņķi un izpildītā meistarkandidāta balles norma (7,5 punkti).
A. VILNIS

Sports (Latvijas PSR Sporta biedrību izdevums), Nr.89 (29.07.1961)

Republikas čempionāts dambretē.

Jauns meistarkandidāts.

Čempionāta turpinājumā veiksmīgi cīnījās Liepājas Valsts bankas darbinieks I. IļJašenko, panākot neizšķirtu
ar meistaru A. Subotinu, uzvarot meistarkandidātus R. Krūmkalnu (Saldus raj.) un V. Grīsli, kā arī dobelnieku I. Skaliņu. Ceturtajā kārtā V. Grīslis pieveica I. Skaliņu. O. Vinķis R. Krūmkalnu, A. Voiceščuks N. Anfimovu. V. Zvirbulis L. Usiļonoku. Piektaiā kārtā V. Zvirbulis uzvarēja A. Struņķi, L. Usiļonoks N. Anfimovu, A. Voiceščuks I. Goreļikovu, P. Popovs O. Klušu un A. Subotins A. Daņiļinu. Sestajā kārtā pirmo zaudējumu meistaram P. Popovam sagādāja meistars Subotins. N. Anfimovs padevās A. Struņķim un R. Krūmkalns A. Daņiļinam. Septītā kārta bija pārsteigumiem bagāta. Rīgas 17. vidusskolas 8. klases audzēknis H. Daņilins piespieda kapitulēt vēl vienu meistarkandidātu V. Grīsli. R. Krūmkalns sagādāja otro zaudējumu meistaram P. Popovam. L. Usiļonoks zaudēja O. Klušam. N. Anfimovs biia spiests samierināties ar septīto nullīti tabulā, šoreiz pret V. Zvirbuli. Pārējās partijas beidzās neizšķirti. Atliktajās partijās V. Zvirbulis ar A. Daņiļinu nospēlēja neizšķirti, bet R. Krūmkalns uzvarēja V. Grīsli. Republikas čempionāta astotajā kārtā I. Iļjašenko uzvarēja O. Viņķi, I. Skaliņš A. Daņiļinu, A. Voiceščuks R. Krūmkalnu, A. Subotins L. Usiļonoku. P. Popovam par disciplīnas pārkāpumiem piešķīra zaudējumu spēlē pret V. Grīsli .  Devītajā kārtā visas partijas beidzās rezultatīvi. I. Goreļikovs pieveica N. Anfimovu, V Zvirbulis O.Klušu, A. Subotins A. Struņķi, L. Usiļonoks R. Krūmkalnu, A. Voiceščuks V. Grīsli. A. Daņiļins O. Viņķi. P. Popovs pārtērēja apdomas laiku pret I. Skaliņu un zaudēja. Desmitajā kārtā A. Daņiļins zaudēja I. Iļjašenko, I. Skaliņš A. Voiceščukam, L. Usiļonoks V. Grīslim. N. Anfimovs guva pirmo uzvaru pret O. Klušu. Vienpadsmitajā kārtā V. Zvirbulis piespieda padoties R. Krūmkalnu, A. Struņķis V. Grīsli, I. Skaliņš L. Usiļonoku un A. Voiceščuks O. Viņķi. Pārējās partijas beidzās neizšķirti. Pēc vienpadsmitās kārtas vadībā ar 8,5 punktiem izvirzījies deviņpadsmitgadīgais
Rīgas speciālās apdares pārvaldes strādnieks Aivars Voiceščuks. Viņš izpildījis meistarkandidāta nosaukuma legūšanai nepieciešamās prasības.
V. RIEKSTIŅŠ

Sports (Latvijas PSR Sporta biedrību izdevums), Nr.87 (25.07.1961)

Vadībā meistarkandidāts O. Viņķis.

Sācies Latvijas PSR XVI čempionāts 64 lauciņu dambretē. Tajā piedalās 3 sporta meistari. 4 meistarkandidāti un 8 pirmās klases dambretisti. Pēc izlozes dalībnieki sarindojās šādā kārtībā – meistarkandidāts R. Krūmkalns (Saldus raj.), meistarkandidāts V. Grīslis (Rīga), I. Skaliņš (Dobeles raj.), meistarkandidāts O. Viņķis (Rīga), meistarkandidāts I. Iļjašenko (Liepāja). A. Daņiļins, meistars P. Popovs, A. Voiceščuks, L. Usiļonoks. A. Struņķis, meistars V. Zvirbulis, N. Anfimovs. I. Goreļikovs. O. Klušs un meistars A. Subotins (visi Rīga). Čempionāta uzvarētājs iegūs tiesības piedalīties PSRS 21. čempionātā Taganrogā. Pirmajā kārtā O. Klušs uzvarēja I. Skaliņu, O. Viņķis I. Goreļikovu un I. Iļjašenko N. Anfimovu. A. Daņiļina V.Zvirbuļa un V. Grīšļa Subotina partijas tika atliktas. Otrajā kārtā O. Viņķis pieveic O. Klušu, I. Goreļikovs – I. Iļiašenko, A. Daņiļins  –N. Anfimovu un Subotins – I. Skaliņu. R Krūmkalna – V Grīšļa partija atlikta. Trešajā kārtā A. Struņķis piespieda padoties L. Usiļonoku un P. Popovs N. Anfimovu. Pārējās partijas beidzis neizšķirti. Pēc trim kārtām vadībā izvirzījies meistarkandidāts Ojārs Viņķis ar 2,5 punktiem. Divi punkti ir meistaram P. Popovam un A. Struņķim.
A. Vilnis

Padomju Jaunatne, Nr.158 (12.08.1961)

Dambretists, vieglatlēts, futbolists — darba pirmrindnieks.

Republikas 16. dambretes čempionātā piedalījās 3 sporta  meistari, 4 meistarkandidāti un 8 pirmās klases dambretisti. Un retais varēja cerēt, ka par čempiona nosaukumu ar favorītiem asi cīnīsies deviņpadsmit gadus vecais Rīgas celtniecības tresta fizkultūras kolektīva biedrs pirmās klases dambretists Aivars Voiceščuks.  Bet labāk visu pēc kārtas . .. Pirmos soļus sportā Aivars spēra pirms dažiem gadiem. Zēnam patika spēlēt futbolu, izmēģināt spēku vieglatlētikas celiņā. Ziemā savukārt cieņā bija slēpes un slidas. Šajos sporta veidos jau tika gūti pirmie panākumi.
Tad kādu vakaru draugs uzaicināja Aivaru sev līdzi spēlēt dambreti. Aivars daudz nebēdāja, kad nācās zaudēt ne
tikai gados vecākiem, bet arī gados jaunākiem pretiniekiem . . . Un tieši pie dambretes galdiņa viņš atrada savu aicinājumu sportā. Pēc dažiem neatlaidīgu treniņu un teorijas studēšanas mēnešiem tika iegūta trešā  sporta klase, vēl pēc nedaudziem — otrā. Bet vienlaikus  netika aizmirsti arī pārējie  sporta veidi: Aivars bieži bija  redzams stadionā.  Startējot jauniešu grupā Aivars jau kļuva par pirmās klases dambretistu . .. Pagājušā gada vasarā A. Voiceščuks sāka strādāt Rīgas celtniecības  tresta speciālās apdares pārvaldē. Ar Aivara ierašanos celtnieku kopmītnē «atdzīvojās» dambretes un šaha sekcijas. Tika rīkoti turnīri un simultānspēles ne tikai celtnieku  kopmītnē Saulkalnes ielā, bet arī kopmītnē Majakovska bulvārī. Jaunajam dambretistam uzdeva vadīt arī fizkultūras kolektīva dambretes un šaha sekcijas. Tresta vieglatlētikas krosā izcīnīta otrā vieta liecina par jaunā sportista vispusīgu sagatavotību. Arī kopmītnes futbola komandā viņš ir labs spēlētājs. Katru gadu sportisti sev izvirza jaunus uzdevumus. Arī Aivaram bija svarīgs uzdevums — 1961. gadā kļūt par meistarkandidātu. -Tas būs grūti, bet centīšos.» tāda bija atbilde  biedriem. Šajā gadā A. Voiceščuks pieaugušo grupā spēlēja pirmo gadu. Tas uzlika divkāršu atbildību. Un Aivars nepievīla. Vairāk nekā divus mēnešus ilga cīņas Rīgas 1. klases dambretistu pirmajā čempionātā. Astoņi punkti no lespējamiem 11 un — pirmā meistarkandidāta balle iegūta! Rīgas čempionātā atkal Aivars ir uzvarētāju vidū un iegūst otro meistarkandidāta balli. Kopmītnes istabā, kur dzīvo jaunais dambretists, vakaros ilgi nenodziest gaisma. Jāizanalizē izspēlētās partijas un jāgatavojas jaunām cīņām. Galvenais — teicami sagatavoties XVI republikas čempionātam, jo šeit bija jācīnās ne tikai par uzvaru, bet arī par meistarkandidāta nosaukumu. Arī šis grūtais pārbaudījums tika godam izturēts. Jaunais dambretists bija ciets rieksts pat meistariem.
Nezaudējot nevienu partiju, A. Voiceščuks kopā ar meistaru V. Zvirbuli izcīnīja pa 10.5 punktiem. Šoreiz vēl čempiona godā tika pieredzējušais sporta meistars A. Subotins ar izcīnītiem 11 punktiem no 14. Bet čempionu izdevās noskaidrot tikai pēdējas kārtas pēdēja partijā. Arī darbā apmetējs A. Voiceščuks ir pirmajās rindās.
Kopā ar pārējiem brigādes biedriem jāveic atbildīgs uzdevums — jānodrošina Pļaviņu HES celtnieki ar dzīvokļiem. Un Aivars ir tur. kur soļo septiņgade, tās cēlāju pirmajās rindās.
J. Putniņš
Rīgas celtniecības tresta fizkultūras instruktorsAivars (priekšplānā) kārtējā «divcīņā». Ja dambretisti skaitītu savas cīņas tāpat ka bokseri, tad, šķiet, arī Aivaram
iznāktu skaitlis, kas rakstāms jau ar četriem cipariem..

 

 

Atbildēt