13. Latvijas čempionāts 64 lauciņu dambretē 1952

Norises laiks: 1952. gada jūlijs

Dalībnieku skaits: 12

1.Vladimirs Romanovs m 9 p.

2.Nikolajs Jordans I, N. Žadins  mk 7,5 p.

4.Jānis Insbergs I 6,5 p.

5.-7.Krūmkalns II, Pēteris Friedenfelds II, Ļisicins I

Padomju Jaunatne, Nr.143 (22.07.1952)

Latvijas PSR 8. dambretes čempionāts.
Beidzies LPSR 8. dambretes čempionāts. Piedalījās pagājušā gada republikas čempions meistars Romanovs, Rīgas čempions meistarkandidāts Žadins, republikas kolchoznieku čempions Krūmkalns un citi spēcīgākie dambretisti. Cīņas izvērtas ļoti sīvas. No sākuma priekšgalā izvirzījās meistars Romanovs, bet vēlāk — I klases spēlētājs Jordans, kas paturēja turnīra vadību līdz 8. kārtai. Tad, uzvarot  Jordanu, atkal priekšgalā izvirzījās Romanovs un palika vadībā līdz beigām. Ar 9 punktiem no 11 iespējamiem viņš otro gadu pēc kārtas izcīnīja Latvijas PSR dambretes čempiona nosaukumu, 2.-3. vietu ar 7.5 punktiem dalīja Jordans ar Žadinu. 4. vietā palika Insbergs (6,5 p.), 5.-7. vietu ar 6 p. dalīja Krūmkalns ar Freidenfeldu un Ļisicinu.
P. Freidenfelds

Cīņa, Nr.174 (24.07.1952)

Rīgā beidzies republikas astotais dambretes čempionāts. Pirmo vietu izcīnīja PSRS sporta meistars V. Romanovs («Daugava») ar 9 punktiem no 11 iespējamiem. Otro un trešo vietu dalīja meistarkandidāts N. Žadins («Dinamo») un pirmās klases dambretists N. Jordans («Spartaks») ar septiņarpus punktiem. 

A.Bārta

Padomju Jaunatne, Nr.149 (30.07.1952)

No Latvijas PSR 8. dambretes čempionāta partijām.

V. ROMANOVS — N. JORDANS
1. c 3 —d4 f6-g5 
2. b2-c3 g7-f6
3. c3 —b4 b6-c5
Ar teksta gājienu melnie ievirza spēli Rāmja atklātnē.
4. d4:b6 a7:c5
5. al —b2 f6—e5
6. b4-a5
Parasti šeit spēlē 6. g3-f4. Pēc balto teksta gājiena partija pieņem citu raksturu.
6. …  e5-f4
7. g3:e5 d6:f4
8. b2 —c 3 g5 —h4
P. e3:g5 h4:f6
10. d 2 —e3 f6 —e5
11. e3 – d 4 c5:e3
12. f2:f6 e7:g5
13. h2 —g3 h8-g7
14. c 3 —d 4 g7-f6
Labāki bija 14. …  f8—e7 un ja 15. e1-f2, tad g5- f4 16.g3:e5 e7-d6  ar līdzīgu spēli. Pēc teksta gājiena
baltie pārņēma iniciatīvu.
15. el— f2 f8—e7
16. a3 -b4 e7 —d 6
17. cl— d 2!
Labākais turpinājums. Pēc it kā dabīgā 17. b4 — c 5, melnie bez sevišķām pūlēm panāktu neizšķirtu.
17. …  d 6 —e5
18. d2—e3 e5:c3
10. b4:d2 g5-h4
20. e3 -d 4 c7—d6?
Melnie nepamana balto tālākos nolūkus un izvēlas nepareizu spēles plānu, kas noved pie zaudējuma. Pareizi bija 20. . .. f6 -g5 ar iespējām panākt neizšķirtu.

21.g3-f4 d6-e5

Ar šo upuri saistījās visas melno cerības, jo tie nepamanīja atspēkojumu kombinatoriskā veidā.
22. f4:d6 d 8 —C 7
23. d 4 —e5! f6:d4
24. a5 —b6!!un melnie padevās, jo  uz jebkura kauliņa sišanu sekotu  25. d6 —c 7 , b6-c7 un 26. f2-g3.


Baltie neuzvarētu. Ja tie būtu spēlējuši: 24. d6- e7, jo sekotu c7-b6 25. a5xc7 b8:f8 26. f2—g3 h4:f2
 g1:c5 h6— g5! un ja 28. d2-e3 f8-g7 29. c5-d6 g7-h6 30.d6-c7 g5-f4 un neizšķirts. Ja 28. c5-d6, tad g5-f4 29.d6-c7 f4-g3 30.d2-e3 g3-h2 31.c7-b8 f8-e7 un baltie nevar uzvarēt. 

PSRS sporta meistara V. Romanova piezīmes.

Atbildēt