Dāmas spēle Nr.1. Pirmais Latvijas cempionāts 64 lauciņu dambretē vīriešiem.

Norises laiks: 1930.25.-31.decembris

Dalībnieku skaits: 6

Rezultāti:

1.Voldemārs Lapiņš I 9 p.

2.Aleksandrs Markuss II 8 p.

3.I. Gurēvičs II 5,5 p.

4.Jānis Pērkons II 3,5 p.

5.E.Lagzdiņš III 2,5 p.

6.E. Golovčiners  III 1,5 p.

 

Muitas darbinieks, Nr.1 (01.06.1931)

Autors: Voldemārs Lapiņš

(Terminoloģija: dāmas spēle – dambrete, vilciens – gājiens).

Dāmas spēles noteikumi un gaita visai vienkārši un viegli paturāmi prātā, kādēļ arī iesakņojies uzskats, ka šī spēle loti vienkārša un aprobežota. Tas tomēr tā nav. Viņas pirmsākumi meklējami jau sirmā senatnē. Teorijā līdz šim pazīst vairāk desmitu atklātnes, bet uzdevumi, galotnes un kombinācijas sasniedz daudzus tūkstošus. Pie dāmas spēles teorētiskās attīstības un izkopšanas
strādājušas daudzas tautas un paaudzes. Šai spēlei veltīts daudz speciālu žurnālu. Neskatoties uz to, dāmas spēle, līdz ar pazīstamām atklātnēm, vēl ļoti maz izpētīta. Aizvien vēl atrod jaunas kombinācijas, jaunus vilcienus un bieži vien nodibina jaunas atklātnes. Dāmas spēle pazīstama visām Eiropas, Amerikas un, pa daļai, Āzijas kulturālām tautām, bet spēles noteikumi un parašas katrai tautai savi, p. p.: mums ir zināmi turku, itāļu, franču, angļu, vācu un krievu dāmas spēles novirzieni. Latvijā, Igaunijā un Lietuvā pieņemti krievu noteikumi un parašas. levietojot “Muitas Darbiniekā” dāmas spēles nodaļu, kas uzskatāma kā pirmais šāds pasākums latviešu valodā, redakcija cer, ka tā gūs lasītāju piekrišanu un līdzdarbību.

(Tiek  aprakstīts pirmais Latvijas čempionāts 64 lauciņu dambretē.)

111. Latvijas šaha kongresā, 1930. gadā, no 25. līdz 31. decembrim notika arī pirmais Latvijas meistarības turnīrs mas spēlē. Turnīra rezultātus rāda tabula:
Pavisam bija paredzētas 3 godalgas, no kurām I un Latvijas meistara nosaukumu dāmas spēlē ieguva V. Lapinš, II — A. Markuss un III — I. Gurēvičs.


Uzdevumi.
Nr 1.
V. Lapiņš.

Baltie uzvar.

Nr.2

A. Kuličichins.

Ieslēgt kauliņu.

Partija Nr.1  „miets” .
Spēlēta Latvijas meistarības turnīrā I kārtā 1930. g. 25. decembrī.
Lagzdiņš – Lapinš.
1. c3—b4 b6-c5
2. b2— c 3 f6— e5
3. g3—h4(1) . . .
Pēc 3. e3—f4 iznāktu «baltie ragi”.
3. . . . e5—f4
4. e3 : g5 h6 : f4
5. d2—e3 (2) f4 : d 2
6. c1 : e3 g7—f6
7. f2—g3 h8—g7 (3)
8. g3—f4 g7—h6 (4)
9. h2— g3 f6—e5 (5)
10. b4—a5 (6) • • •

10. . . e5—d 4 !
11. c 3 : e5 h6—g5!
12. h4 : f6 (7) e7 : g5
13. f4 : h6 d 6 : d 2
14. c1 : c 3 c5—b4
15. a3 : c 5 c7—b6
16. a5 : c 7 b8 : d 2

17. g3—h4 (8) d2—c1
18. h4-g5 (9) c1—e3
19. a1—b2 e3—d4 un baltie padevās.

1) Ja 3. e3 — d 4, c 5 : e3; 4) f2 : f6, g7 : e5, tad pec šīs grandiozas izkaušanās balto labais spārns paliktu stipri vājināts.
2) Šis vilciens ir priekšlaicīgs, labāk būtu 5. a1—b2 vai arī 5. b4—a5, turpretim 5. f2 —g3 vai 5. f2—e3 baltiem atstāj labo spārnu tikai vājāku.
3) 7 … f6 —e5 vājinātu melno un pastiprinātu balto centru, jo sekotu 8. g3 — f4, e5 : g3; 9. h4 : f2.
4) 8 … f6—e5 zaudētu partiju, jo baltie vilktu 9. e3 —d 4.
5) Nu vairs 10. e3—d 4 neder, jo tad pēc 11. h4 : d 4 sekotu 11… c 7 — b6, pēc kam baltiem, lai nezaudētu kauliņu, būtu jāapmierinās ar ļoti vāju stāvokli.
6) 10. b4 — a5? deva iespēju melniem uzvarēt ar partijā sekojošo kombināciju. Vajadzēja vilkt 10. g1 — h2, un stāvoklis būtu vienāds.
7) 12. f4 :h6 dotu tos pašus rezultātus, kādi partijā, jo melniem paliktu kauliņš uz e7 un bez tam dāma nāktu uz c1.
8) Arī 17. a1—b2 nedotu nekā cita kā zaudējumu, jo sekotu 17… a7 — b6; 18. g1 —f2, b6—c5, un tālāk viss redzams.
9) Ja citādi, tad 18… c1—a3; 19… a3— e7; 20 … e7 —f6 un uzvar.

Redakcija lūdz god. lasītājus piesūtīt ievietošanai žurnālā oriģināluzdevumus, galotnes
un spēlētas partijas.

Sniedzam arī uzdevumu atrisinājumus, lai nav jāmeklē.

Atrisinājumi.


Uzd. Nr. 1.

1. d6—e7; h6—g5, (Ja 1… d4—e3, tad 2. e7—c5 un uzvar. Ja 1… d4—c3, tādi 2. e7—f6 un uzvar. Ja 1… as5b4, 2.e7 : a3; h6—g5 [pēc 2… d4—e3, sekotu 3. a3—c5 un uzvar], 3. a3—d6, g5—h4 , ja 3 … d4—e3, tad 4. d6—c5 un uzvar] un 4. c1—d 2.) 2. e7 : h4, d4—e3 (ja citādi, tad 3. h4—f2 vai  h4—f6) 3. c1—b2! a5—b4 (ja 3… e3— d 2, tad 4. b2—c3 un 5. h4—f6) 4. h4—e1; b4—a3, 5. b2—c3; e3—d2, 6. c3-b4 a3 : c 5 un 7. cl1: d 6.


Uzd. Nr. 2.

1. g3—h4; g7—f6 (A), 2. e7: g5;h8—g7, 3. g5—h6; g7—f6, 7. h6—g7; f6 : h8,
5. f4—e3; h8—g7, 6. e3—f2; g7—h6 (ja 6… g7—f6, tad 7. h4—gs un 8. h2—g3) 7. h4—g5,
8. h2—g3 un 9. f2—g1. Var.  A  1… g7—h6. 2. h4—g5; h8-g7 3. e7—f6; g7 :g3 un 4.h2 : f4.


Abus uzdevumus atrisinājis A. Grīns, Rīgas muitnīcā.

 

Atbildēt