Kodeksa projekts

14.08.2021

Polijas Dambretes federācija pēc Jaceka Pavlicka iesnieguma gatavojās pilnībā pāriet uz FMJD rangu sistēmu, pilnībā atmetot vietējo sporta kvalifikācijas sistēmu, to integrējot ar FMJD.

Info: http://daminator.eu/

Saskaņā ar deklarāciju, ko es sniedzu pagājušā gada septembrī mūsu kopsapulcē Dąbki, es sagatavoju grozīto Kodeksa projektu. Tas ir pieejams manā vietnē izvēlnē PUBLIKĀCIJAS .

Lielākās izmaiņas ir saistītas ar priekšlikumu pilnībā pāriet uz FMJD rangu sistēmu. Acīmredzamu iemeslu dēļ spēlētāji Polijas Dambretes federācijas rangu sistēmu daudzus gadus nav uztvēruši nopietni. Tas pats attiecas uz titulu iegūšanas noteikumiem. Izmaiņu ir vairāk, taču tās, iespējams, ir vissvarīgākās.

Pirms es oficiāli iesniedzu dokumentu Polijas Dambretes federācijas valdei ar lūgumu īstenot tā oficiālās apstiprināšanas procedūru, es lūdzu jebkādas piezīmes / komentārus. Es neatbildēšu uz komentāriem, kas rakstīti FB. Lūdzu, sūtiet savus komentārus līdz augusta beigām pa e-pastu: jacek@4draughts.com

Atbildēt