Kāpēc Ukrainas Dambretes federācija vairs nepiedalīsies IDF turnīros

10.08.2021

Ukrainas Dambretes federācija ar tās vadītāju Anatoliju Jacenko ir atteikusies piedalīties IDF rīkotos turnīros. Kādi tam ir iemesli? Par to diskutē Youtube kanālā MI Ivans Antoņenko un Anatolijs Jacenko. Piedalās arī bērnu vecāki. Bērnu vecāki arī rakstīja protesta vēstuli FMJD, ka neļauj piedalīties IDF turnīros, uz ko FMJD norādīja, ka tā ir Ukrainas Dambretes federācijas iekšēja lieta.

Atbildēt