LDF valdes sēdes protokols Nr.26/07/2021

Biedrības „ Latvijas Dambretes federācija”,
vienotais reģ. Nr. 40008022773
Grostonas iela 6B, Rīga
Valdes sēdes protokols Nr.26/07/2021
2021.gada 26.jūlijā, plkst.19.45, attālināti Zoom platformā.
Sēdē piedalās 5 no 5 Latvijas Dambretes federācijas valdes locekļiem. Sēde saskaņā ar Latvijas
Dambretes federācijas statūtu noteikumiem ir lemttiesīga. Sēdē piedalās juridisko biedru pārstāvji:
Inga Bernāte, Raimonds Vipulis, Laura Kronberga, Pēteris Freidenfelds.
Sēdes vadītājs: Vladislavs Vesperis
Protokolists: Raivis Paegle
Darba kārtībā:
1. Par Latvijas sieviešu izlases sastāvu pasaules komandu čempionātam 64 lauciņu dambretē.
2. Par Latvijas jauniešu izlašu sastāvu pasaules komandu čempionātam 64 lauciņu dambretē.
3. Par Latvijas delegācijas vadību pasaules komandu čempionātam 64 lauciņu dambretē.
4. Par Latvijas deleģēto pārstāvi dalībai IDF Ģenerālajā asamblejā.
5. Par LDF vietām Latvijas jauniešu čempionāta finālos 100 lauciņu dambretē.
6. Citi jautājumi.
Sapulcē nolēma:
1.1. Apstiprināt Latvijas sieviešu izlasi startam pasaules komandu čempionātā Kraņevā (Bulgārija)
šādā sastāvā – Jeļena Tkačenko, Anna Krapivina klasikā un Jeļena Tkačenko, Marija Magdalēna
Nereda ātrspēlē.
2.1. Apstiprināt Latvijas izlasi startam pasaules komandu čempionātā Kraņevā (Bulgārija) zēniem šādā sastāvā – Reinis Štāls, Pēteris Kripans, Aleksandrs Ivanovs.
2.2. Apstiprināt Latvijas izlasi startam pasaules komandu čempionātā Kraņevā (Bulgārija) meitenēm šādā sastāvā – Valda Vasariete, Malvīne Misāne un kā trešo dalībnieci noteikt Alisi Misāni vai Varvaru Ivanovu (atkarībā no tā, kura iegūs augstāku rezultātu Latvijas čempionātā ar ātrspēles laika kontroli vai uzvarēs savstarpējā īpaši organizētā mačā).
3.1. Pilnvarot par Latvijas delegācijas vadītāju pasaules čempionātu norisei Kraņevā (Bulgārija) A. Zundu, par delegācijas vadītāja vietnieku J. Krebi.
4.1. Pilnvarot A.Zundu pārstāvēt LDF Starptautiskās dambretes federācijas Ģenerālajā Asamblejā 2021.gada 23.augustā.
5.1. Piešķirt LDF vietas Latvijas jauniešu čempionāta finālā 100 lauciņu dambretē;
5.1.1. U10 grupā meitenes –Katrīna Reiziņa, Marta Grāvīte;
5.1.4. U10 grupā zēni – Mārtiņš Pommers, Verners Fībigs;
5.1.5. U13 grupā meitenes – Amanda Opočkina, Zane Lea Zunda;
5.1.6. U13 grupā zēni – Martinas Mašanauskas, Edvards Tiščenko, Matvejs Stepanovs (ņemot vērā,
ka L. Mastiņš nespēlēs)
5.1.7. U16 grupā meitenes – Taiga Marija Matvejeva, Diāna Malofeja;
5.1.8. U16 grupā zēni – Aleksandrs Paškovs, Kirils Gavlass.
5.2. U19 grupas sastāvu izveidot atbilstoši iesniegtajiem treneru un sportistu pieteikumiem.
5.3. Uzdot R.Paeglem informēt juridiskos biedrus un trenerus par piešķirtajām LDF vietām Latvijas
čempionāta finālā un lūgt apstiprinājumu par attiecīgo sportistu piedalīšanos.
6.1. Nākamo LDF valdes sēdi rīkot, kā iepriekš plānots, 2021.gada 4.augustā, plkst.19.00, attālināti.
Sēde slēgta plkst.20.50.
Sapulces vadītājs Vladislavs Vesperis

Protokolists Raivis Paegle

Atbildēt