J.Kondračenko, D.Nikiforovs – Gambīta pozīcijas 2021

22.05.2021

Jevgenijs Kondračenko piedāvā deviņas pozīcijas no savas grāmatas.

Visās pozīcijās, izņemot №3, baltie sāk un uzvar!

№1
А. Bakumecs, 1977

1.fe7 dc5  2.ed8 ce3  3.cb2! ac1 4.cb4 ac3  5.df4 X

№2
J. Аnikejevs, 2020

1.gh6! bc5  (1…ed6  2.de5 dc5  3.cb4! X)
2.db6 ac7  3.fe5! ed6  (3…cb6  4.cd4 ba5
5.dc5! X)
4.gf4 dc5  5.fg5 cd4  6.gf6 db2 7.fh8 cb6  8.h6g7! fh6  9.ef6! X

№3. J. Коndračenко – G. Kulagins, 2009

Melno gājiens, baltie uzvar.

1…cd6 (1…gf6  2.cb2! ac1  3.ef4 X;  Ja  1…cb6  2.ef4! de7  3.fd6 ec5  4.de3 ba5  5.gh4 gf6  6.ef4 X)
2.ed4! gf6  3.de3 dc7 4.gf4! eg3  5.cb4 X

№4. M. Fazilovs – V. Markačevs, 1988

1.ab2! ba3  2.de3 ef4  (2…bc5  3.ef4 X; 2…dc5  3.cd2! ac1  4.cd4 X)
3.eg5 de5 4.gf6! eg7  5.hg5 bc5  6.hg3 cd6  7.gf4 cb4 8.ed2 ab6  9.fe5 df4  10.ge3 gf6  11.ed4 X

№5
М. Norels, 2016

1.hg7!! fh6  2.ed4 ba5  3.hg5! ff2 4.dd8 fe1  5.dh4! eb4 6.cb2! ag5  7.ha3 X

№6
Z. Ciriks

1.cd4! ba5  (1…cd6  2.ef4! ab2 – ja 2…dc5  3.dc3 X; pēc  2…ba5  3.fe5 X – 3.ca3 de5  4.fd6 ec1  5.ge7 fd6  6.ha7 X)
2.dc5! cd6  (2…ab4  3.cb6 ca5  4.ed4 ed6 5.gc5 bd6  6.hg5 X)
3.ed4 db4  4.de3 bc3 5.db2 ab4  6.cd2! ac1 7.ef4 ce3  8.fd2 ba3 9.dc3 fe5  10.cb4! ac5  11.gf6 eg5  12.hb6 X

№7
T. Моrkuss

1.dc5!! bf2  2.hg5! f6h4  (2…f2h4  3.ga3 gf6  4.ab4! ac3  5.db4 fe5  6.bc5 X)
3.de3 fd4  4.ed2 hf2 5.dc3 X

№8. V. Čečikovs – V. Vigmans, 1971

1.ef4! bc5 (1…gf6  2.hg7! fh6 3.fg5 hf4  4.cd4 ec3  5.gc7 X)
2.cb4 ac3  3.bb6! ac5 4.cb2! ag5  5.hb6 X

№9
V. Nans, 2020

1.cb4!! ac3  2.ed2! ce1  3.cb2 ac1 4.fg5 cf4  5.ga5 eg3 6.ge7 fd6 7.hf4! gf6  8.hg7 X

Jevgenijs Kondračenko reklamē savu jaunāko grāmatu J.Kondračenko, D.Nikiforovs – Gambīta pozīcijas 2021

Uz vāka ir slavenas ārzemju aktrises attēls uzlikts bez saskaņošanas. Daudzi jau norādījuši, ka varētu būt problēmas par to.

Bet tikmēr Jevgenijs par to neuztraucas, to reklamē un pārdod.

Droši vien, ka būs daudz kļūdu kā jau parasti, bet būs arī daudz noderīgas informācijas.

128 lpp., 524 diagrammas.

Kas vēlas iegādāties:

Jevgenijs Kondračenko 
Mājaslapa kontaktos:  https://vk.com/id174203749
Email:  eugene_kondr@rambler.ru
Sibīrijā un tālajos austrumos – Dmitrijs Nikiforovs
Mājaslapa kontaktos:  https://vk.com/dnikiforov2017
Email: shashki.irk@mail.ru

Atbildēt