LDF ievēlēta jaunā valde

27.martā notika valdes vēlēšanas.

Jau iepriekšējā dienā no kandidēšanas vēlēšanas bija atteicies Vitauts Budreika. Tā kā bija atlikuši 9 pretendenti:

Vladislavs Vesperis, Raivis Paegle, Pēteris Freidenfelds, Kārlis Ozols, Oļesja Abdullina, Jevgeņijs Matvejevs, Roberts Misāns, Marija Magdalēna Nereda un Edijs Novickis.  

Vispirms kopsapulce pēc Roberta Misāna ieteikuma samazināja valdes locekļu skaitu no 7 uz 5, un ka no vienas biedrības nevar ieņemt vairāk par 2 valdes locekļiem  amatu LDF valdē.

Pēc tam LDF valdē 20 juridiskie biedri ievēlēja Vladislavu Vesperi, Raivi Paegli,  Kārli Ozolu, Jevgeņiju Matvejevu un Robertu Misānu. 

Roberts Misāns uzreiz atteicās no valdes locekļa amata pēc ievēlēšanas, jo netika ievēlēti valdē viņa domubiedri. Pārējie valdes locekļa kandidāti visi kā viens neizmantoja izdevību un  arī atteicās no kandidēšanas uz LDF valdes locekļa amatu.

Tā kā LDF valdes funkcijas turpmāk pildīs 4 valdes locekļi:  Vladislavs Vesperis, Raivis Paegle,  Kārlis Ozols un Jevgeņijs Matvejevs,   līdz tiks izsludinātas jaunas vēlēšanas.

 

Atbildēt