B. I. Družiņins – Variāciju kurss lidojošajā dambretē (2020)

2020.g. oktobrī Lietuvā, Viļņā iznāca lielmeistara B.I. Družiņina grāmata  krievu valodā 2 daļās “Variāciju kurss lidojošajā dambretē”. 1.daļa: 340 lpp., 100 eksemplāri; 2.daļa: 316 lpp., 100 eksemplāri. Grāmatās tiek aplūkotas dažādas teorētiskās un prakstiskās iespējas, kas rodas gājienu nejaušā izlozē.

Autora priekšvārds: 64 l dambretē tika ieviesti mikromači, taču ar to nepietika, lai samazinātu neizšķirtu spēļu skaitu turnīros. PSRS lielmeistars Nikolajs Abacijevs un PSRS sporta meistars Aleksandrs Kandaurovs izstrādāja izlozes sistēmu sākotnējiem gājieniem, un 1984. g. Maskavā pēc jaunās sistemas notika 44. PSRS čempionāts. Starp citu līdzīga sistēma jau vairākus gadu desmitus veiksmīgi darbojās sacensībās  angļu-amerikāņu čekerā. Vēlāk – pēc 1994.gada – autori sāka izstrādāt tabulu ar sākotnējo gājienu un pozīciju izlozi “lidojošajā dambretē”, un pēc tam turpināja to pilnveidot un pielietot Eiropas un Pasaules čempionātos. Krievu dambretes likumi nav mainījušies, bet spēle ir ieguvusi jaunu versiju, kurai raksturīgs piespiedu sākotnējs pozīciju izvietojums – balto un melno kauliņu kustība, “lidojot” no dažādiem laukiem uz brīvajiem laukiem.  Sistēma iesakņojās, un sāka izmantot “lidojošo dambreti”. Starptautiskā dambretes federācija 64 IDF 2017. gadā apstiprināja jaunu izlozes gājienu sistēmu 745 pozīcijām, no kurām 396 ir “lidojošās”. “Variāciju kurss lidojošajā dambretē” sastāv no divām daļām. Pirmajā daļa apskatītas 207 pozīcijas, bet otrajā – 189. Visas apstiprinātās mūsdienu ‘lidojošajā dambretē” pozīcijas tiek apkopotas sistēmā un pirmo reizi tiek rūpīgi analizētas. Analizēto variantu garums mainās atkarībā no izskatītās spēles. Visas diagrammas ir numurētas, tāpēc ir viegli atsaukties uz konkrētām pozīcijām. Satura rādītājā “lidojošās pozīcijas” ir numurētas pa lapaspusēm, un papildus tiek norādītas “lidojošās pozīcijas” no klasikas, kas ļauj labāk orientēties pētot materiālu. Es ceru, ka grāmata būs noderīga ne tikai kvalificētiem sportistiem un treneriem, bet arī palīdzēs dambretes popularizēšanā.

Grāmatas iegādei sazināties: Pavenciu g. 25-48, LT-89182 Mazeikiai m., Lithuania.

Mob. tel. +370 61480485, e-mail: drubor@mail.ru

Izvilkums no pirmās daļas:

Pirmajā grāmatas daļā apskatītas deviņas kolonnas. Pozīcijas kolonnā uzrādītas atbilstoši  “lidojošās dambretes”  tabulai pēc numuriem: II, IV, VI, VIII utt. Katrā kolonnā 23 pozīcijas.

Pirmā kolonna

Kolonna II. 1. – A1>A5 ….

Diagramma 1

izskatīsim četrus turpinājumus: I. 1. cb4, II. 1. cd4, III. 1. gf4, IV. 1. gh4.

Turpinājums  I. 1. cb4

1. bc5.

Sastopams arī 1….de5 2. ef4 ed6 3. de3.

Partijā V. Anisko – I. Bliznecs Baltkrievijas čempionātā (Minska, 2005) bija:  3. fefg5 4. gheg3 5. hfgf4 6. eghf4 7. fgde5 8. ghgf6 9. bchg7 10. efde7 11. defd2 12. ceed4 13. cefd4 14. ecbd4 15. fedf2 16. gegf6 17. bcfe5 18. efeg3 19. hfcb6 20. acbb4 21. ac5 ar neizšķirtu. 

3. …fg5 4. bc5 bd4 5. ee7 fd6 6. ab4 ge3 7. ff6 ge5 8. bc5 db4 9. ac3 hg7 10. gf4 eg3 11. hf4 ab6 12. cd4 cd6 ar līdzīgu spēli.

2.dc3.

{Var 2.gh4 fe5.

[Labi 2. …fg5 3. hf6 ge5 4. hg3 hg7.

Partijā S. Živolups – G.Koļesovs pasaules čempionātā (Odesa, 1998) spēlēja 4. …ef6 5. ef4 fg5 6. bc3 ge3 7. df4 fe7 8. cd2 hg7 9. de3 сd4.

Labāk 9. … gf6 10. cd4 ec3 11.bd2 fg5 12. gh4 cd4 13. hf6 eg5 14.ee7 gc1 15. еf8 cf4 16. fb4 fe5 17. fe3 eg7 18. ef4 ab6 19. bd2 gf6 20. db4 fg7 21. bd2 ar neizšķirtu. 

10. ec5 cb6 11. ac7 db2 12. ac1 ab6 13. ba5 bc5 14. ed2 ef6 15. dc3 cb4 16. cd2 dc5 17. fd6 ce7 18. cd4 ba3 19. dc3 hg5??

Vajag spēlēt: 19. … ed6 20. gh4 de5 21. dc5 ef4 22. fg3 fh2 23. cd6 ba7 24. dc7 fe5 25. ab6 ac5 26. cb4 cd4 27. cb8 ac5 28. dc3 ar neizšķirtu. 

20. fe3! ed6?

Pēc 20. … gh4! X.

21. ab6 bc7 22. bd8 dc5 23. db6 gh4 24. dg5 hb2, un vienojās par neizšķirtu.

5. ef4.

Partijā A. Norvaišas – I. Mihalčenko Eiropas čempionātā (Kraņeva, 2018) spēlēja:  5. gh4 gf6 6.fg3 ed4 7.gf4 df2 8.eg3 cd4 9. bc3 db2 10. bc5 db4 11. aa1 cd6! 12. gh2??

Vajag 12. ab2! ab13.gh2! de5 14. fdec5 utt., kā bija partijā.

12. …de5?, un 29.gājienā partiju beidza neizšķirti.

Vajadzēja spēlēt: 12. … fg5!! 13. hfee3 14. dfde5! 15. fdhg5 16. cdgh4 17. gfhg3 18. fegf2 19. hgfh4 20. ef6hg3 21.de7 fd6 22. fg7 gh2 23. gf8 de5 24. fh6 hg1 25. dc3 gc5 26. hc1 dc7 27. cg5 ab6 28. gd2 ce7 29. de3 ba7 30. ed4 ef6 31. df2 fh4 32. fe1 ef4 33. cb4 fe3 34. ec3 cd6 35. ba5 bc5 X.

5. …gf6 6. bc3 cd4 7. de3 db2 8. bc5 db4 9. fd6 ec5 10. aa1 ab6 11. ab2 ba5 12.ed4 ce3 13. fd4 hg5 14.cd2 gh4 15.ef2 fg5 16. bc3 de7 17.de3 gf4 18. eg5 hf6 19. fe3 fg5 20.gf4 gh4 21. gf2 cd6 22. fg3 hf2 23.eg1 dc5 24. db6 ac7 ar neizšķirtu].

3. fg3.

[Pēc 3. hg5 hf4 4. eg5 gh6 5. fe3 hf4 6. eg5 hg7 seko: 7. gh6 ef4 8. de3 fd2 9. ce3 gf6.

Partijā I. Kurlovs – N. Gimatdinovs elektroniskās sarakstes turnīrā 2003. g. sekoja: 9. … ef6? 10. ef2! fe5 11. hg3 ed4??

Vajag spēlēt:11. … gf6 12. gh4! fe7 13. fg3! cd4 14.ec5 cb6 15. ac7 dd4 16.gh2! de3 17. hg7 fh8 18. gf4 eg3 19. hd4 hg7 20.hg3 ef6 21. bc5 db4 22. ac5 gh6 23. gf4 ab6 24. ca7 fg5 25. fe5 gh4 26. ed6 hg3 27. de7 gf2 ar cerībām uz neizšķirtu.

12. gh4 de7 13. ef4 gf6 14. fe3! df2 15. ge3 fe5 16. bc3 eg3 17. hf2 ef6 18. cd4 ab6 19. fg3 ba7 20. gh4 fe7 21. hg7 fh8 22. ef4 cg5 23. hd8 hg7 24. dh4 de5 25. hf6 ef4 26. fh8 ar uzvaru.

10. hg3 fe5 11. gf2 cd4 12. ec5 cb6 13. ac7 dd4 14.ed2 ef6 15. bc3 db2 16. ac1 ab6 17. ba5 bc5 18.cb2 bc7 19.gh4 ed4 20. fg3 fg5 21. hf6 cb4 22. ae5 dh2 ar neizšķirtu].

3. … gf6 4. gf4 eg3 5. hf2 hg7 6. hg3 fe5 7. ef4 ef6 8. de3 ed4 9.gh4 fe5 10. gh2 eg3 11. hf4 de5 12.fd6 ce7 13. ec5 gf6 14. cd2 fg5 15. hf6 eg5 16. bc3 gf4 17. de3 fd2 18.cd6 ce5 19. ab6 ac5 20. bf4 db4 21. ac5 ar neizšķirtu.

2. …fg5 3. cd4 ab6.

Var 3. … gh4 4. db6 ac5 5. cd2 gf6 6. dc3 fe5 7. gf4 eg3 8. hf4 ef6 9. cd4 de5 10. db6 eg3 11.gh2 cd6 12. hf4 fe5 13. bc3 eg3 14. bc7 db6 15.ae5 fe7 16. cd4 gh2 17. ed6 ec5 18. bd6 hg1 19. de7 hg5 ar neizšķirtu.

Diagramma 2

4. gf4 ef6 5. bc3 gh4 6. cd2 fg5 7. hg3 gf6 8.gh2 fe5 9. df6 ge7 10. cd4 hg7 11. fe5 df4 12.ge5 hg5 13. bd6 ec5 14. dc3 gf6 15. eg7 fh6 16. de5.

Ja 16. hg3, тоcd6 17.ae5 gf4 18. db6 fh2 19. ab4 hg1 20. cd4 gh2 21. ef4 hg1 22. fe3 gh2 23. ba5 hg3 24.ed2 gf2 25.eg1 bc7 26.gf2 cd6 27. ec7 ar neizšķirtu.

16. … de7 17. ed2 ed6 18. cb4 df4

19. bd6 ce5 20. ac7 bd6 21. dc3 fb4

22. aeefar neizšķirtu.

Turpinājums II. 1. cd4

Diagramma 3

Apskatīsim piecas iespējas:

1. … bc5, II. 1. … dc5, III. 1. … de5, IV. 1. … fe5, V. 1. … fg5

Iespēja  I. 1. … bc5
2. db6 ac5 3. ef4
.

(Pozīcija izveidojas no “Atsites” atklātnes pēc gājieniem: 1. сd4 dc5 2. bc3 cd6 3. cb4 ba5 4. db6 ac7 5. ab2 ab6 6. ba5 bc5 7. ef4).

3. …fe5.

[Var 3. … ba7 4.gh4 fg5 5. hf6 gg3 6. hf4 hg7 7. bc3 gf6 8. cb4! fe5 9. gh2!

Partijā A.Porietis – I.Iļjašenko 24. Latvijas čempionātā korospondencdambretē 1988.g. bija: 9. fg3 ef6 10. de3 fe7 11.ef2 fg512.ed4 ec3 13.bd2 ge3 14. df4 ef6 15. fe3 fe5 16. cd2 de7 17. gh4 eg3 18. hf2 de5 19. fg3 ed6??

Vajadzēja spēlēt: 19. … сd6 20. ef4 ef6 21. ab6 hg5 22. fh6 cd4 23. gh4 ac5 24. gh2 ef4 25. dc3 db2 26. ac1 fe3 27. hg3 cd4 28. gf4 eg3 29. hf4 dc3 30. fg5 fe5 31. gh6 ef4 ar neizšķirtu .

20. ef4 cd4 21. dc3 db2 22. ac1 ab6 23. cb2 bc5 24. ba3 cd4 25. gf2 dc3 26. fe3 hg5 27. fh6 ef4 28.eg5 cd2 29. hg7 de1 30. gh4 ar uzvaru.

9. … eg3 10.hf4 ef6! 11. de3 fe5 12. cd2 eg3 13. fh4 fe7 14. ef2 ef6 15. dc3 fe5 16. fg3 ed4 17.ce3 dd2 18. bb8 de1 19. gf4 ec3 ar neizsķirtu].

4. bc3 gf6 5. cb4 hg7.

Slikti 5. … fg7? 10.de3! fg5 11.gh4 eg3 12. hf4 ba7 13. hf6 gg3 14. fh4 ef6 15. cd2! fe5 16. ef2! hg7 17. fg3 de7 18. dc3 ef6 19.gf4!! eg3 20. hf2 cb6 21. ae5 fb2 22. ac1 ca3 23. ed4! ar uzvarētu pozīciju. A. Tolpegina analīze.

6. cb2.

(Ja 6. de3 ed4 7. gh4 fe5, tad pozīcija nonāk pie “Apgrieztās pilsētas partijas” atklātnes: 1. сb4 fe5 2. ef4 gf6 3. de3 ba5 4. cd2 ac3 5. db4 hg7 6. ba5 ab6 7. bc3 bc5 8. cb4 cd4 9. gh4 fe5 10. ab2).

6. … cb6 7. ac7 db6 8. bc3 ed4.

Partijā O. Daškovs – J. Leikins MAG čempionātā (Elektrostaļ, 1998) turpinājās: 8. … ba5? 9. fe3 ba7 10. gf2 ab6 11. gh4 eg3 12. hf4 fe5 13. hg5 eg3 14. fh4 hf4 15. eg5 gf6 16. de3 fe5 17. gh6 ed4 18. cc7 ac3 19. ca5 ef6 20. ef4 fe7 21. fe5 fd4 22. hg5 ed6 23. hg7 de3 24. ab6 ca7 25. ab4 ca5 26. gf8 de5 27. gf6 eg7 28. fd2 X.

9. ca5 fg5 10. bd6 gc1 11. gh4 ec5 12. hg5 hf4 13. ed2 ce3 14. fb6 fe3 15. ab4! gf6.

Nevar 15. … ed2?,  jo 16. bc7! bd6 17. bc5 db4 18. ae1 ar uzvarētu galotni.

16. hg3 fg5 17. bc5 gh4 18. gf4 eg5 19. cd6 gf4 20. bc7 fe3 21. cd8 ed2 22. gf2 de1 ar neizšķirtu.

Iespēja II. 1. …dc5

2. gf4 fg5 3. bc3! gh4 4. hg3 gf6 5. fe5 ed6 6.eg7 hf6 7. gf4 fg5 8. gh2 de7 9. cb4 ef6 10. dc3 de5 11. fd6 ce7 12. fg3 hf2 13. eg3 gh4 14. cb2 hf2 15. eg1 fg5 16. hg3 gh4 17. gf4 ed6 18. fe5 df4 19. dc5 bd4 20. cg3 hf2 21. ge3 hg5 22. bc3 gh4 23. ef4 ab6 24. cd4 fg7 25. bc5 ba726.ab4 gh6 27. fe5 hg3 28.cd6 gh2 29. hg1 gd8 ar neizšķirtu.

Iespēja III. 1. … de5

2. dc3 ed6 3. ef4 bc5 4. db6 ac5 5. cb4 cb6! 6.ac7 db6 7. fe3.

Partijā J.Harčenko – V. Zaicevs V.Abauļina memoriālā (Tula, 2005) sekoja: 7. bc3 bc7 8. gh4 eg3 9. hf4 fg5 10. hf6 gg3 11. fh4 fg7 12. cd2 hg5 13. hf6 ge5 14.de3 ef4 15.eg5 cd4 16. ce5 dh6 17. gf2 cd6 18. ba5 bc5 19. ed2 hg5 20. dc3 hg7 ar neizšķirtu.

7. fe3 ba5! 8. bc3 fg5 9. cd4 ec3 10. bd2 gh4 11. gf2 fe7 12. cb2 bc7.

Var 12. … gf6 13.fg5 hf4 14.gc7 bd6 15. bc3 cb4 16. ac5 db4 17.cd4 ba3 18. dc3 fg5 19. hg3 ab4 20. ca5 ab2 21. dc5 bc1 22. ed2 ca3 23. cb6 ad6 24. ba7 dh2 25.ab8 gf4 26. eg5 hf6 27. fg3 hc1 28. ab6 ar neizšķirtu.

13. bc3 cb4 14. ac5 db4 15. ed4 ba3 16. fe3 hf2 17. eg3 ab4 18. ca5 ab2 19. dc5 ba1 20. cb6 af6 21.bd8 fh4 22. df6 hd8 23. gh4 gf6 24. dc3 fe5 25. fd6 hg5 26. hf6 de7 27. ab6 ar neizšķirtu.

Iespēja IV. 1. … fe5

2. df6 ge5 3. ef4bc5 4. bc3 ef6 5. cb4! fg5 6. gh4 eg3 7. hf6 fg7 8. fh4 ge5 9. ef2 hg7 10. cb2 ef4 11. dc3 fg3 12. hf4 cb6 13. ae5 dc7 14. bd6 gf6 15. eg7 ca5 16. gh8 bc7 17. gf2 a5-b6 18. fg3 bg1 ar neizsķirtu galotni.

Iespēja V. 1. … fg5

2. dc5 db3. acgh4.

[Ja 3. … ba5 4. cd4.

Diagramma 4

(Pozīcija izveidojas no apgrieztās krāsas “lidojošās dambretes” Kolonna XХ. 23 – Е3>B4 …. pēc 1. cd4 fe5 2. df6 ge5 3. gh4 hg7).

4. …gh4 5. bc3 gf6 6. dc5 fg5 7. cb4 ac3 8. db4 ef6 9. cb2 de7 10. ed4 ed6 11. ce7 fd8 12. fe3 hf2 13. eg3 hg7 14. gf2 gf6 15. gf4 gh4 16. fg3.

Partijā A.Valjuks – B.Mušailovs Pasaules čemmpionātā (Jevpatorija, 2005) bija: 16. ba5? fg5?

Vajadzēja spēlēt: 16. … fe5! 17.df6 fe7 18. bc3 eg5 19. ab4 cd6 20. cd4 bc7 21. bc5 db4 22. ac3 ar neizšķirtu.

17. bc3 fe7 18. cb4 ed6??

Pēc 18. … ef6! 19. fe5! de7 20. eg7 hf8 21. hg3 ab6 ar līdzīgu spēli.

19. hg3! de7 20. de5 ef6 21. eg7 hf8 22. fh6 dc5 23. bd6 ce5 24. ab4 ab6 25. ac7 bd6 26.ef4 ed4 27. fe3 hf2 28. eg1 dc5 29. bd6 dc3 30. fg5 cb2 31. gf6 ba1 32. fe7 ah8 33.ed8 ha1 34.d6-c7 ah8 35. cb8 ha1 36.gh2 ah8 37. hg3 ha1 38. gh4 ah8 39. db6 hf6 40. bf4 fh8 41. bg1 hf6 42.gh2 fd4 43. hg5 da1 44. hg7 fh6 45. hg1 ah8 46. gc5 ha1 47. ca7. Melnie padodas.

16. … hf2 17. eg1 fg5 18. fe5 gh4 19. hg3 hf2 20. ge3 hg5 21. bc3 gh4 22. ef4 ar līdzīgu spēli].

4.ab4 ba5 5. bc5 un pozīcija pievedas pie atklātnes “Ķīlis”. Tālāk var: 5. … gf6 6. ba3.

Partijā I.Mihalčenko – A.Norvaišas Eiropas čempionātā (Kraņeva, 2018) bija: 6. gf4 fg5 7. ba3 hg7 8.ed4 ge3 9. df4 cd6 10.ed2 db4 11. ac5 dc7 12. cb2 cd6 13. ba3 db4 14. ac5 gf6 15.fg3 hf2 16.ge3 fg5 17. de5 =.

6. fg5.

[Partijā P. Svjatoi – N.Sretenskis 16. PSRS čempionātā (Kišiņeva, 1954) bija: 6. … hg7 7. cb4 ac3 8. db4 hg5 9. cd6 ce5 10. gf4 eg3 11. hh6 fe5 12.cd2 ef4 13. eg5 hf6 14. dc3 fe5 15. fe3 ab6 16. ef2 ed6 17. fg3 bc5 18. gf2 de7.

Zaudēja gājiens 18. … dc7? – kombinācija: 19. gf4 ee1 20. ed4 ce3 21. ba5 eb4 22. ae7 hg1 X.

19. ghbc7 20. fggf6.

Partijā P.Svjatoi – V. Prijatkins (Odesa, 1958) sekoja: 20. … cb6? (Šis gājiens dod iespēju veikt efektīgu uzvarošu kombināciju) 21. cd4!! ea5 22.ed4 ce3 23. ab4 ac3 24. gf4 eg5 25. hd2 gf6 26. df4 fe5 27. fe3. Melnie padodās.

21. gf4 eg3 22. hf2 fe5 23. fg3 fg7!! 24. hfed4 25.cedh2 26. bbhg1,un melnie panāk neizšķirtu.

7. cb4 ac3 8.db4 ef6! 9. ed2 cb6 10. gf4 bd4 11.ec5 ge3 12. df4 hg7 13. cd2 fg5 14. fe5 dc7 15. de3 gf6 16. eg7 gf4 17.eg5 hh8 18. ba5 hg7 19. fe3 gf6 20. ed4 fg5 21. hg3 fe7 22.ab4 cd6 23. gh4 ef6 24. ce7 fd8 25. hf6 ar neizšķirtu. Tā spēlēja partijā N.Kosogovs – N.Spancireti 11. PSRS čempionātā (Maskava, 1949).

Turpinājums III. 1. gf4

1. … fg5.

Labi 1. … fe5 2. fg3 gf6! 3. cb4 hg7 4. gh4 eg3 5. hf4 bc5 6. gf2! fe5 7. fg5 hf4 8. eg5 gh6 9. fe3 hf4 10. eg5 ef6 11. ge7 df6 12. de3 ar līdzīgu spēli.

2. cd4.

Var 2. cb4 bc5 3. bc3 gf6 4. fg3 gh4 5.cd4 hf2 6.eg3 fg5 7.db6 ac5 8.gh4 fg7 9. hf6 gg3 10. hf4 ef6 11.dc3 fe5 12. gh2 eg3 13. hf4 de5 14. fd6! сe7 15.ef4 ef6 16. cd2 fg5.

Pēc  16. … fe5 17. fd6 ce5 18.ab6 ef4 19. de3 fd2 20. ce1 hg5 21. ba7 =.

17. de3 gh4 18. bc5 hg7 19. cb6 gf6 20. cd4 ba7 21. fe5 ac5 22. eg7 hf8 23. db6 hg3 ar neizšķirtu.

2. … gf6.

Partijā G.Batošnili – E.Stpkēvičs elektroniskās sarakstes turnīrā (A.Niedrīša interneta vietne) spēlēja: 2. … bc5 3. db6 ac5 4. bc3 ef6 5. cd4 ba7 6. db6 ac5 7. cb2 cd4 8. ee7 gc1 9. eg5 hf4 10. ed2 ce3 11. fd4 cb6 12. ac7 db6 13. bc3 ba5 14. ab4 fe7 15. bc5 gf6 16. gf2 fe3 17. fg3 ed6 18. cg5 ec5 19. gf6 cb4 20. cd4 ba3 21. fe7 ab4 22. ef8 bc3 23. db2 ac1 24. fh6 hg7 25. hf8 cb2 ar neizšķirtu.

3. dс5!

{Vājāk 3. bc3? hg7 4.fg3 gh4 5. cb2 hf2 6. eg3 fg5 7. gh4 gf6 8. gf2.

[Var 8. fe5 df49. gf2.

Diagramma 5

9. … fe5!

Partijā B.Mušailovs – A.Valjuks Pasaules čempionātā (Jevpatorija, 2005) sekoja: 9. … bc5 10. db6 ac5 11. fg3 fg7 12. ge5 ff2 13. hh8 cd4 14. ce5 cb6 15. ac7 bf4 16. de3 fd2 17. hg3 fh4 18. bc3 db4 19. ac5 ar neizšķirtu.

10. hf6!

Vājāk 10.df6? bc5! 11.cd4 ed6 12.db6 ge7 13. eg5 hf4 14. fe3 ac5 15. eg5 de5! 16.hg3 ed6! 17. gh6 ef4 18. ge5 df4 19. bc3 cd6 20. cb4 de5 21. bd6 ec7 22. ab4 cb6 23. ac7 bd624. hg5 fg3 ar neizšķirtu.

10. … eg7 11.eg5 hf4 12. dc5 bd4 13. cg3ab6 14. ab4 ed6 15. fe3 bc5 16. ba3 gf6 17. gf4 fe5 18. dc3 eg3 19. hf4 de5 20.bd6 eg3 21. ef4 ar neizšķirtu.]

8. … de5 9. fd6 ce5 10. ac7 db6 11. dc5 bd4 12. ec5 ar neizšķirtu}.

3. … db4

Partijā V.Ivanovs – D.Cinmans informācijas tehnoloģiju kausā (Kazaņa, 2009) sekoja: 3. … bd4 4.ec5 ge3 5. fd4 db4 6. ac3 fg7 7. hg3 ab6 8.gf4 ed6 9.fe5 df4 10. dc5 bd4 11. cg3 hg5 12. de3 gh4 13. gf4 fe5 14. fd6 ce5 15. bc3 dc7 16. ab4 cd6 17. cd2 ef4 18. eg5 hf6 19. bc5 db4 20. ca5 fe5 21. ab6 gf6 22. dc3 fg5 23. cb4 ed4 24. gf2 hg7 25. ba7 gf6 ar neizšķirtu.

4. ac3 hg7 5. cd4 ba5 6. dc3 gh4 7. de5 fd4 8. ec5 gf6 9. fg5 hf4 10. fg3 hf2 11. eg7 fh6 12.cd2 cb6 13. hg3 bd4 14.ce5 ab6 15. bc3 ef6 16. eg7 hf8 17. gf4 bc5 18. gf2 de7 19. fe3 ar neizšķirtu. Tā beidzās partija G.Koļesovs – S. Živolups Pasaules čempionātā (Odesa, 1998).

Turpinājums IV. 1. gh4

1. …fe5 2. fg3 ef4 3. eg5 hf4 4. ge5 df4 5. cb4!

Partijā D.Posadskis – S. Parfjonovs Maskavas apgabala čempionātā 2002. g. sekoja: 5. cd4 ef6 6. bc3 fe5 7. df6 ge5 8. gf2 hg7 9. cb4 de7 10. fg3 bc5 11. bd6 ec5 12. de3 fd2 13. ce3 ed4 14. ed2 df2 15. ge1 gf6 16. hg3 cd4 17. dc3 db2 18. ac1 ab6 19. ed2 bc5 20. de3 cd6 21. gf4 fe5 22. fg5 bc7 23. gh6 cb6 24. ac7 db8 25. ef4 eg3 26. hf2 cd4 27. cd2 bc7 28. fg3 cd6 29. gh4 dc5 30. hg5 cb4 ar neizsķirtu.

5. … gf6 6.bc3bc5 7. bd6 ec5 ec5 8. cb4 ab6 9. bd6 ce5 10. ac7 bd6 11. de3 fd2 12.ce3 dc5 13. ed2 ed4 14.hg3 df2 15. ge3 fe5 16.dc3 fe7 17. cb4 ed6 18. gf4 eg3 19. hf2 hg7 20. fg3 de7 21. ed4 ce3 22. bc5 db4 23. ac5 ed2 24. cb6 de1 25. gh4 ef2 26. ba7 ar neizšķirtu.

Atbildēt