Degumnieku turnīrs 64 lauciņu dambretē 2024

21.09.2024. Madonas novads, Ošupes pagasts, Degumnieki, Tautas namā Skolas ielā 4.

Nolikums:

Tiekamies Degumniekos 21.septembrī!

APSTIPRINU:

Maigonis Juhnevičs, atklātā Degumnieku starpnovadu,

starptautiskā, Jāzepa Juhneviča godināšanas un Dzintara Apeiņa piemiņas

turnīra galvenais tiesnesis

2024.gada 26.februārī

Jāzepa 81 gadu jubilejas turnīrs

Atklātā Degumnieku starpnovadu, starptautiskā, Jāzepa Juhneviča godināšanas un Dzintara Apeiņa piemiņas dambretes turnīra

N O L I K U M S

1. Mērķis un uzdevumi

Godināšanas turnīru sarīko, lai:

– popularizētu dambretes spēli;

– godinātu Madonas novada, Ošupes, Praulienas, Dzelzavas pagastu dambretes attīstības klubu ilggadējo vadītāju un treneri Jāzepu Juhneviču un pieminētu dambretistu Dzintaru Apeini;

– sekmētu dambretistu meistarības un arī jauno talantu izaugsmi.

2. Laiks, vieta un sacensību norise

Sacensības notiks 2024.gada 21.septembrī Madonas novada, Ošupes pagasta Degumniekos, tautas namā skolas ielā 4.

2.1 Iesildošais ātrspēles turnīrs plkst. 9:10 līdz 11:15. Turnīram 9 kārtas un apdomas laiks 3+2. Pieteikšanās – 15 minūtes pirms turnīra.

2.2 Dalībnieku reģistrācija pamatturnīram 21. septembrī no plkst. 10:45 līdz 11:20. Sacensību atklāšana un sākums plkst. 11:30.

2.3 Ap plkst. 14:00 kafijas pauze.

Ne vēlāk kā plkst.17:00 turnīra dalībnieku apbalvošana un Jāzepa godināšana.

Ap 17:30 draudzīgas 81 gadu jubilejas svinības, diskusijas par turnīra gaitu un ceļa vārdu maize.

3. Vadība

Godināšanas turnīru rīko biedrība „Baltais Kauliņš” sadarbībā ar Madonas novada Ošupes pagasta pārvaldi un Jāzepa Juhneviča dēliem – Jāni Juhneviču, galveno turnīra tiesnesi Maigoni Juhneviču, turnīra galveno datora izlozes tiesnesi Gunti Skudru.

4. Dalībnieki

Godināšanas turnīrs notiks piecās atsevišķās grupās: pamatturnīrā, sievietēm, jauniešiem, jaunietēm un komandu, ieskaitē. Visi dalībnieki spēlēs vienā kopējā turnīrā, bet apbalvoti tiks 3 labākie rezultāti katrā grupā. Jauniešu grupā vērtēs meitenes un zēnus atsevišķi, kuri (as) sasnieguši 18 gadu vecumu un ir jaunāki (as). Komandā var spēlēt neierobežots dalībnieku skaits, bet vērtējumā tiks ieskaitīta 4 labāko rezultātu punktu summa. Sacensības notiek ar individuālās ieskaites datora izlozi, tāpēc vienas komandas dalībniekiem ir iespējams tikt salozētiem savstarpējā cīņā. Komandā spēlējošajai sievietei (arī jaunietei) un jauniešiem tiks pieskaitīts papildus 1 punkts pie turnīrā iegūtajiem punktiem.

5. Sacensību noteikumi

Sacensības notiks 64 lauciņu dambretē pēc Šveices sistēmas 9 kārtās (organizatori patur tiesības pie lielāka dalībnieku skaita palielināt kārtu skaitu) pamatturnīrā ar laika kontroli 10 minūtes + 3 sekundes (par katru izdarīto gājienu) uz partiju. Turnīru tiesās un vadīs ar datora izlozes palīdzību galvenais tiesnesis Guntis Skudra. Galvenais tiesnesis zālē – Maigonis Juhnevičs. Individuālajā ieskaitē vienādu punktu skaita gadījumā, tiek noteikti papildus kritēriji sekojošā secībā:

– Solkofa koeficients (pretinieku punktu summa atņemot sliktāko rādītāju);

– Buholca koeficients.

Komandu ieskaitē vienādu punktu skaita gadījumā, augstāku vietu izcīnīs komanda, kurai ir augstāks turnīra kopējais individuālais rezultāts.

6. Apbalvošana

Katrs dalībnieks tiks apbalvots ar kādu no Madonas novada ražotāju – atbalstītāju balvām.

1.-3. vietu ieguvējus katrā grupā apbalvos ar piemiņas diplomiem, medaļām un atbalstītāju balvām.

1.-3. vietu ieguvēji komandām pamatturnīrā saņems piemiņas kausus un Madonas novada ražotāju – atbalstītāju balvas.

Turnīra labākais spēlētājs kopvērtējumā iegūs ceļojošo kausu.

1.-3. vietu ieguvējus iesildošajā ātrspēles turnīrā apbalvos ar piemiņas diplomiem, medaļām un Madonas novada ražotāju – atbalstītāju balvām.

7. Kontakti un organizatoriskie jautājumi

Dalībnieku iepriekšēja pieteikšanās turnīram, kā arī citi organizatoriski jautājumi līdz 21.septembrim pie galvenā tiesneša Maigoņa Juhneviča – tālrunis: 26788894,

e-pasts: maigonisj@gmail.com.

Paldies D/K „BAUSKAS PRĀTNIEKS” par galdiņu, kauliņu un pulksteņu draudzīgu nodrošināšanu!

Pasākuma laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls var tikt publiskots.

ŠIS NOLIKUMS VIENLAIKUS IR UZAICINĀJUMS UZ SACENSĪBĀM!

Atbildēt