Dambretes Ziņas

Guntars Purviņš piedāvā 04.12.2023 2.daļa

Info: Guntars Purviņš

04.12.2023

Pirms neilga laika, ko sūtīju, tā kompozīcija, kas iznāca Atteiktā Kaulena spēlē, interesanti, ka iznāk vēl 2 atklātnēs! “Pilsētas atklātne” 1.cd4 fg5 (iznāk arī “Romaņičeva spēlē” 1…fe5 2.df6 eg5! 3.gf4 ba5 4.ab4 ac3 5.db4! gf6 6.bc3 hg7 7.ab2 utt.) 2.gf4 gf6 3.bc3 dc5 4.cb4 hg7 5.bd6 ec5 6.dc3 cd6 7.ab2! (esmu šeit vairākas reizes uzvarējis pēc 7.cb2? Zaudē, piemēram, A.Aņisimows(Rīga)-G. Purviņš, Rīgas Vidzemes rajona čemp. 2003.g. 7…dc7!, šo uzvaru pirmais pielietoja 3-kārtējais PSRS čempions B.Blinders (Kijeva) 8.hg3 gh4 9.gh2 fg5 10.cb4 gf6 11.bc3

Dambretesziņas piezīme: Pēc 11.de5 fxd 12.ba5 fg7 13.ed2 cb4 14.a5xe5 dc5 15.ef6 gxe 16.dc3 cd6 17.cb4 gf6 18.ba5 bc7 19.bc3 fe5 20.cb4 cd4 21.exc bxd 22.ab2 (22.fe3 hxf 23.exc exg 24.hxf fg1 25.cb6 axc 26.fe5 dxf 27.bxf fg3 X) ef6 23.fe3 dxf 24.gxe exg 25.hxf fg5 26.fe5 dxf 27.bc5 hg3 28.bc3 gh2 29.cb4 hg1 30.cd6 cxe 31.bc5 gxb 32.axc ab6 33.cxa fg3 34.ab6 gh2 35.bc7 hg1 36.ed2 gh4 X

((11.ba5, skatīt manā jaunā grāmatā, 179.lpp. A.Rists-G.Purviņš, 2017.g. ))11…ba5! 12.dd8 bc7 13.db6 ac5 14.fe5 dd2 15.bd6 db4 16.ac5 fe5 17.df4 gg1 18.cd6 hf2 19.eg3 gc5+.0-1, skatīt grāmatā “Kombinē E.Balodis un G.Purviņš, 2017.g. izdota, 246.lpp.) 7…ba5 8.db6 ac7 9.ab4! (es vēl zināju 9…de7 10. hg3!+-, jo nevar ņemt uz a3?) 9…gh4 10. ed4, tālāk nācās pašam analizēt,10…de7 11.ba5 fg5 12.fe3 gf6. Pēc 12…gf6 nebūtu pareizi rakstīt, “ka 13.ef2 labāks par 13. gf2”. Vismaz abi vienādi. Piemēram, 13.gf2 de5 14.fd6 ce5 15.ba3, šeit 2 varianti melniem: 1.var.15…ed6 16.cb4 ec3 17.bd2 fe5 18.cd4 ec3 19.db4 de5!, tikai šis gāj. dod līdzīgu spēli, 20 .bc5 bc7 21.cd2 cd6! =. 2.var. 15… bc7 16.ab4 ed6 17.fg3 hf2 18.eg1 gh4! ar līdzīgu spēli. Šeit pat zaudē 18…ef4? 19.ef2!+.

Dambretesziņas piezīme: Tiešam jāpiekrīt, ka 13.ef2 ir tikpat labs kā 13.gf2.

Atbildēt