Dambretes Ziņas

Guntars Purviņš piedāvā 25.09.2023

Bauskas novada čempionāts. 23.09.2 023. Pamatturnīrs. 10 minūtes+5 sek. Roberts Grišins -Reinis Štāls. “Vecā partija”

1.ed4 fg5 2.de3 gh4 3.cd2 dc5 4.cb4 ed6!?, ļoti interesants, ass gājiens, taču tomēr izskatās zaudēts.

Guntars Purviņš 29.09.2023: Es atradu, ka 4…ed6!? zaudējums pierādīts jau E.Cukerņika grāmatā”Russkije šaški” Teorija debjutov.1996.g.izdota.”Vecās partijas”apskatā.

5.ba5 hg5

Dambretesziņas piezīme: Pēc 5….fe7 6.gf4 gf6 7.fg3 hxf 8.exg X

6. gf4 gh6 7.bc3 de7

Dambretesziņas piezīme: Pēc 7… hg7 8.fg3 hxf 9.exg gf6 10.gh4 fe5 11.hxf exg7 12.hg3 gf6 13.gh4 X un melniem zaudēts.

8.ab2! (šajā pašā turnīrā, tikai ātrspēlē, Juris Neimanis – Roberts Grišins bija: 8.cb4 ef6 9.dc3 fe5 10.df6 ge7 11.ed2?! ((labāk 11.cd4)) 11… hg7 12.ab2? ((12.cd4 ef6 13.dc3 de5 14.fd6 ce7, ar asu, taču līdzīgu spēli, apmēram)) 12…cd4!, seko graujoša kombinācija,13.ec5 bd4 14.ce5 gf6 15.eg7 dc5 16.bd6 ch8,0-2.) 8…ef6 9.de5 fd4 10.ce5 cd4! 11.ec3 fg7! 12.ab4 (vajadzēja 12.cb4! bc5 ((12… gf6 13.fe5! df4 14.bc3+)) 13.fe5! df4 14.bd6 ce5 15.ab6! ac5 16.bc3, ar uzvaru) 12… bc5 13.ba3 cb6! 14.ae5 cd4 15.ec5 gc1 16. ba5 (pēc 16.ed6!, baltiem liels pārsvars, taču vai pietiek uzvarai?)

Dambretesziņas piezīme: Pēc 16.ed6! ir uzvarēts. Tālāk varētu būt 16….gf6 17.cd4 cg5 18.ba5 fe5 19.dxf gxd 20.ab6 dxa 21.de7 ad8 22.ef8 bc7 23.ab4 hg7 24.ba5 df6 25.fe3 fd8 26.cb6 axc 27.fxa gf6 28.ab2 fg5 29.hg3 hxd 30.bxb X un jābūt baltajiem uzvarētam vai arī 16….cg5 17.hg3 gf6 18.gf4 fxa 19.fe5 axf 20.dc7 bxd 21.cxg hxf6 22.ba5 X un baltie uzvar.

16…gf6 17.eg7 hf8 18.ed2 cb6 19. ac7 bd6, ar līdzīgu poz. Taču baltiem palika kādas 5 sekundes un tie kļūdījās. 0-2. Saturīga, teorētiski vērtīga partija.

Atbildēt