LDF

LDF valdes sēdes protokols Nr.11/09/2023

Biedrības „ Latvijas Dambretes federācija”,
vienotais reģ. Nr. 40008022773
Lazdu iela 32, Jelgava
Valdes sēdes protokols Nr.11/09/2023

2023.gada 11.septembrī, plkst.19.00, attālināti
Sēdē piedalās 5 no 5 Latvijas Dambretes federācijas valdes locekļiem – Vladislavs Vesperis, Raivis Paegle, Jevgeņijs Matvejevs, Jānis Štāls, Andrejs Trasko. Sēde saskaņā ar Latvijas Dambretes federācijas statūtu noteikumiem ir lemttiesīga. Sēdē piedalās arī Kārlis Ozols, Raimonds Vipulis, Gunārs Vipulis, Pēteris Freidenfelds.
Sēdes vadītājs: Vladislavs Vesperis
Protokolists: Raivis Paegle
Darba kārtībā:

 1. Par LDF sacensību kalendāra projektu 2024.gadam. Informē R.Paegle
 2. Par iespēju rīkot Eiropas jauniešu čempionātu Latvijā. Informē V.Vesperis, R.Paegle.
 3. Par gatavošanos Pasaules jauniešu čempionātam. Informē V.Vesperis
 4. Par sportistu iesaistīšanos LDF juridisko biedru sastāvā. Informē V.Vesperis
 5. Citi jautājumi.
  Sēdē nolēma:
  1.1. Precizēt LDF sacensību kalendāra 2024.gadam projektu, balstoties uz valdes sēdē diskutētajiem un atbalstītajiem priekšlikumiem. Precizēto kalendāra 2024.gadam projektu saskaņot un apstiprināt elektroniskās saskaņošanas procedūrā, publicēt apstiprināto sacensību kalendāru LDF mājaslapā.
  2.1. Pieņemt zināšanai V.Vespera un R.Paegles sniegto informāciju par iespējām 2024.gadā organizēt Eiropas jauniešu čempionātu 100 lauciņu dambretē Latvijā. Atbalstīt Eiropas jauniešu čempionāta rīkošanu Jelgavā, sagatavot projekta pieteikumus atbalsta saņemšanai no LSFP un Jelgavas Domes.
  Iesniegt pieteikumu par Eiropas jauniešu čempionāta 2024.gadā rīkošanu Eiropas Dambretes konfederācijai.
  3.1. Pieņemt zināšanai V.Vespera sniegto informāciju par gatavošanos pasaules jauniešu čempionāta 100 lauciņu dambretē norisei un pieteiktajiem dalībniekiem no Latvijas. Apstiprināt Andreju Trasko par Latvijas delegācijas vadītāju.
  4.1. Atbalstīt, ka LDF finansiālais atbalsts braucienu uz Eiropas un pasaules jauniešu čempionātiem izdevumu segšanai, kas tiek piešķirts augstu vietu šajos čempionātos ieguvējiem, no 2024.gada 1.janvāra tiek piešķirts tikai par tiem sportistiem līdz U19 vecuma grupas vecumam, kuri ir reģistrēti kā LDF juridisko biedru pārstāvji.
  5.1. Pieņemt zināšanai P.Freidenfelda sniegto informāciju par sacensību “Zelta kauliņš” organizēšanu 2024.gada janvārī Lietuvā un šo sacensību turpināšanu turpmākajos gados.
  5.2. Pieņemt zināšanai V.Vespera sniegto informāciju, ka Jelgavā ir uzsākti dambretes treniņi bērniem un jauniešiem, kurus vada Z.Rumbenieks.
  5.3. Kārtējo valdes sēdi sasaukt 2023.gada 9.oktobrī, plkst.19.00 attālināti.
  Sēde slēgta plkst. 21.20.
  Sapulces vadītājs Vladislavs Vesperis
  Protokolists Raivis Paegle

Atbildēt