Dambretes Ziņas

Guntars Purviņš piedāvā 07.09.2023

Info: Guntars Purviņš

07.09.2023

Veterānu čempionātā. G.Purviņš-I.Trubko.”Ķīlis”

1.cd4 fg5 2.bc3 gf6 3.cb4 hg7 4.bc5 db4 5.ac5 gh4 6.ab2 fg5 7.bc3 ef6?!, ļoti rets gājiens. Tā pret mani spēlēja otru reizi dzīvē. Agrāk tikai Raivis Paegle bija tā spēlējis. 8.gf4 (skatījos 8.cb4 ba5 9.dc3 de7 10.de5, taču atteicos no šā turpinājuma dēļ 10…fb6! 11.cd4 ae5 12.ef4 ge3 13.fh8 hf2 14.ge3 fg7 15.hd8 ba5 16.db6 ac5=) 8… de7 9.fe5 ed6 10.ce7 ff4 11.cb2 ba5 12.ba3 (12.fg3 hf2 13.ee5 gh4! un melnie pakāpeniski izlīdzina.)12 …ab6 13.fg3 hf2 14.ee5 gh4 15.gf2 cd6 16.ec7 bd6 17.fg3 hf2 18.eg1 hg5!

Dambretesziņas piezīme: Zaudē 18…bc5? 19.dxb axc 20.cd4 cb6 21.ab4 fg5 22.dc3 ba5 23.dc5 de5 24.cd4 exc 25.bxd gf6 26.hg3 fe5 27.gh4 ed4 28.cxe gf4 29.exg hxf 30.dc3 fe3 21.hg5 X

19.hg3 bc5? (Denijs Krauklis teica, ka ir grūts ničs pēc 19…gh6)

Dambretesziņas piezīme: Pēc 19…gh6! 20.de3 gh4 21.gf4 bc5 22.dxb axc 23.ab4 fe5 24.gh2 exg 25.hxf hg5 26.fxh hg3 27.ef4 gxe 28.hg7 ed4 29.cxe dxf 30.gh8 fe3 31.bc5 cd6 =

20.db6 ac7 21.gh4 gf4?, jau zaudētā pozīcijā melnie paātrina zaudējumu.

Dambretesziņas piezīme: Pēc 21…cb6 (zaudē arī citi gājieni) 22.de3 ba5 23.ab4 de5 24.ed4 gf4 25.bc5 gh6 26.hg5 fxh 27.dxf fe3 28.fe7 hg3 29.ed8 ef2 30.dh4 X

22.de3 fb4 23.ag5 cd6 24.gh6 gf6 25.hg5 fh4 26.hg7, 2-0. Igors Trubko ir ieguvis bronzas medaļu PSRS čempionātā jauniešiem līdz 18 gadiem 100 lauciņu dambretē.

Atbildēt