Dambretes Ziņas

Latvijas čempionāta sievietēm 64 lauciņu dambretē partijas 2023 3.kārta

14.08.2023

Zoja Uvačana – Regīna Piroņena 0-2

1.e3-d4 d6-e5 2.g3-h4 c7-d6 3.f2-e3?

Iespējams, ka jau zaudē. Vajadzēja spēlēt 3.fg3 utt.

d6-c5 4.h2-g3 e7-d6 5.g3-f4 e5:g3 6.h4:f2 d6-e5 7.f2-g3 f8-e7 8.g1-h2

Neglābj 8.gh4 bc7 9.ef2 ed6 10.fg3 hg5 11.gh2 ef4 12.gxe dxf 13.cb4 cd6 14.dc3 fxd 15.cxe ba5 16.dxb axc5 X.

e7-d6?

Uzvarēja 8…dc7 9.gh4 ef4 10.exg hxf 11.ab4! cxe 12.bc5 bxd 13.cxg ef2 14.de3 fxd 15.gf4 gh6 16.ed2 de3 X

9.g3-f4?

Zaudē. Pēc 9.gh4 dc7 10.hg3 ba5 =.

e5:g3 10.h2:f4 b6-a5 11.d4:b6 a5:c7 12.e1-f2 f6-g5

Var arī 12…dc5 13.fe5 fxd 14.cxe cb6 X.

13.c3-d4 c7-b6 14.b2-c3 d6-c5 15.f4-e5 b6-a5?

Var arī 15….gf6 16.exg hxf 17.ab2 gf4 18.exe cxg 19.ef8 ba5 20.ab4 gd4 21.cxe axa 22.ed6 ad4 23.dc7 dxb X.

16.d4:b6 a7:c5 17.c3-d4

Neglābj 17.cb2 ba7 18.cd4 de7 19.dxb axc7 20.bc3 ed6 X.

d8-e7 18.d4:b6 a5:c7 19.a3-b4 e7-d6 20.a1-b2 d6:f4 21.b2-c3 c7-b6 X.

Regīna Piroņena – Zoja Uvačana 0-2

1.e3-d4 d6-e5 2.g3-h4 c7-d6 3.f2-g3 b8-c7 4.g3-f4 e5:g3 5.h4:f2 h6-g5 6.c3-b4 g5-h4 7.b4-a5 f6-e5 8.d4:f6 g7:e5 9.b2-c3 h8-g7 10.c3-b4 g7-h6 11.d2-c3 e7-f6 12.c3-d4 e5:c3 13.b4:d2 f6-e5 14.d2-c3 f8-e7 15.c3-b4 b6-c5 16.c1-d2 c7-b6 17.a5:c7 d8:b6 18.b4-a5 e7-f6 19.a5:c7 d6:b8 20.d2-c3 b8-c7 21.c3-b4 c7-d6 22.a1-b2 a7-b6 23.b4-a5 f6-g5 24.a5:c7 d6:b8 25.b2-c3 b8-c7 26.c3-b4 c7-d6 27.b4-a5 g5-f4 28.f2-e3

Labāk 28.ab4! cxa 29.ab6 =.

f4:d2 29.e1:c3 h6-g5

Pēc 29…hg3 30.hxf exg 31.cb4 hg5 32.ab6 cxa 33.bc5 =.

30.a3-b4?

Zaudē. Pēc 30.gf2 gf4 31.ab6 cxa 32.fe3 =.

c5:a3 31.a5-b6 g5-f4 32.b6-a7 f4-e3 33.c3-d4 e5:c3 34.a7-b8 d6-c5 35.b8-c7 c3-b2 36.c7-a5 b2-a1 37.a5-b4 a1-d4 X.

Valda Vasariete – Jeļena Tkačenko 1-1

1.a3-b4 f6-g5 2.b4-a5 g5-f4 3.g3:e5 d6:f4 4.e3:g5 h6:f4 5.c3-d4 b6-c5 6.d4:b6 a7:c5 7.b2-c3 g7-f6 8.c3-d4 c5:e3 9.f2:d4 h8-g7 10.g1-f2 g7-h6 11.d2-e3 f4:d2 12.c1:e3 f6-e5 13.d4:f6 e7:g5 14.e3-d4 g5-f4 15.f2-g3 h6-g5 16.g3:e5 c7-b6 17.a5:c7 b8:f4 18.a1-b2 d8-c7 19.b2-c3 c7-b6 20.c3-b4 b6-a5 21.d4-c5 a5:c3 22.c5-d6 c3-b2

Pēc 22…gh4 23.dc7 fg7 24.ef2 =

23.d6-c7 b2-a1 24.c7-d8 g5-h4 25.d8-b6 a1-e5 26.b6-g1 e5-b8 27.e1-d2 b8-d6 28.g1-e3 d6-b4 29.e3:h6 b4:e1 30.h6-e3 e1-c3 31.e3-g1 c3-e5 32.h2-g3 =.

Jeļena Tkačenko – Valda Vasariete 1-1

1.a3-b4 f6-g5 2.b4-a5 g5-h4 3.c3-d4 g7-f6 4.b2-c3 f6-g5 5.g3-f4 e7-f6 6.a1-b2 f6-e5 7.d4:f6 g5:e7 8.c3-d4 h8-g7 9.d4-c5 b6:d4 10.e3:c5 d6:b4 11.a5:c3 g7-f6 12.f4-g5 h6:f4 13.f2-g3 h4:f2 14.e1:g7 f8:h6 15.h2-g3 c7-d6 16.g3-f4 e7-f6 17.g1-f2 a7-b6 18.f2-g3 b6-c5 19.d2-e3 f6-e5 20.b2-a3 d8-e7 =.

Jo seko 21.ab4 cxa 22.cb2 axc 23.ed4 =.

Zelma Svilāne – Antra Valnere 1-1

1.c3-d4 d6-e5 2.g3-f4 e5:g3 3.h2:f4 f6-g5 4.a3-b4 b6-c5 5.b4:d6 c7:g3 6.f2:f6 g7:c3 7.b2:d4 e7-d6 8.e3-f4 h8-g7 9.a1-b2 g7-f6 10.d2-e3 a7-b6 11.e1-f2 d6-c5 12.f2-g3 f8-e7 13.f4-e5 b8-a7 14.e5:g7 h6:f8 15.g3-f4 e7-f6 16.g1-f2 d8-e7 17.f2-g3 e7-d6 18.g3-h4 b6-a5 19.d4:b6 a5:c7 20.b2-c3 f6-e5 21.c1-b2 e5:g3 22.h4:f2 =.

Antra Valnere – Zelma Svilāne 2-0

1.c3-d4 d6-e5 2.g3-f4 e5:c3 3.b2:d4 f6-g5 4.d4-c5 b6:d4 5.e3:c5 g5:e3 6.f2:d4 g7-f6 7.h2-g3 e7-d6 8.c5:g5 h6:h2 9.a3-b4 c7-d6 10.a1-b2 h8-g7 11.b2-a3 g7-h6 12.d2-e3 h6-g5 13.c1-d2 d8-e7 14.d4-c5 e7-f6 15.c5:e7 f6:d8 16.e3-d4 b8-c7 17.d2-e3 g5-h4?

Zaudē. Pēc 17….cb6 18.ef2 ba5 19.bc5 fe7 20.de5 ab4! 21.cb6 axc 22.ef4 gxe 23.fxb bc3 =.

18.e1-f2 d8-e7

Pēc 13…cb6 14.de5 ba5 15.bc5 de7 16.ef4 X.

19.b4-a5?

Uzvarēja 19.dc5! ef6 20.ba5 fe5 21.cd6 X.

e7-f6?

Zaudē. Pēc 19…ed6! 20.dc5 dxb 21.axc fe7 22.ef4 cd6 23.fe5 dxf 24.fg3 hxf 25.gxg ab6 =.

20.e3-f4 f8-e7 21.d4-c5 c7-d6 22.a5-b6 d6:b4 23.a3:c5 e7-d6 24.c5:g5 a7:c5 25.g5-f6 c5-b4 26.f6-g7 b4-c3 27.g7-h8 h4-g3 28.f2:h4 c3-d2 29.f4-e5 d2-c1 30.e5-d6 X.

Atbildēt