LČ vīriešiem 64 lauciņu dambretē 2023 9. kārtas partijas

28.07.2023

Dambretesziņas analīze un komentāri.

Reinis Štāls – Ričards Osītis 2-0

Izloze b2-d4 b6-c5 2.d4:b6 c7:a5 3.g3-h4 d6-e5 4.c1-b2 h6-g5 5.h2-g3 e7-d6 6.c3-b4 a5:c3 7.b2:d4 e5:c3 8.d2:b4 a7-b6 9.b4-a5 d6-e5 10.a5:c7 d8:b6 11.g1-h2 g7-h6 12.a1-b2 f8-e7?

Iespējams, ka jau zaudē. Pēc 12….bc5! 13.bc3 fg7 14.ed2 bc7 =.

13.g3-f4 e5:g3 14.h2:f4 e7-d6 15.b2-c3 b8-a7 16.e1-d2 b6-a5 17.c3-d4 f6-e5 18.d4:f6 g5:e7 19.f4-g5 h6:f4 20.e3:g5 d6-e5

20….ab4 21.axc dxb 22.gf6 exg 23.hxf ab6 24.fe3 ba5 25.ed4 ba3 26.dc3 X

21.d2-c3 a7-b6 22.f2-g3 e7-d6 23.g5-h6 b6-c5 24.h4-g5 a5-b4 25.c3:a5 e5-d4 26.g3-f4 X

Ričards Osītis – Reinis Štāls 1-1

Izloze b2-d4 b6-c5 2.d4:b6 c7:a5 3.g3-h4 a7-b6 4.h2-g3 b8-a7 5.c3-b4 a5:c3 6.d2:b4 d6-c5 7.b4:d6 e7:c5 8.e1-d2 f6-g5 9.h4:f6 g7:e5 10.g3-h4 h8-g7 11.f2-g3 c5-b4 12.a3:c5 b6:f2 13.g1:e3 g7-f6 14.a1-b2 f8-e7 15.b2-c3 e7-d6 16.g3-f4 e5:g3 17.h4:f2 d8-e7 18.f2-g3 d6-e5 19.e3-d4 e7-d6

19….ab6 20.cb2 hg5 21.ba3 gh4 22.de3 hxf 23.exg ef4 24.gf2 fe3 25.cb4 exg 26.ba5 =. 19….hg5 20.de3 ab6 21.cb2 ed6 22.ba3 ba5 23.ab4 gh4 24.gf4 exg 25.ef4 gxe 26.dc5 =.

20.d4-c5 d6:b4 21.c3:a5 h6-g5 22.d2-e3 g5-h4 23.e3-f4 h4:f2 24.f4:d6 f2-e1 25.d6-c7 e1-g3 26.c7-b8 g3-h2 27.a5-b6 a7:c5 28.b8-a7 c5-b4 29.a7-d4 h2-e5 30.d4-e3 =.

Denijs Vilhelms Krauklis – Arnis Linītis 1-1

1.a3-b4 b6-a5 2.g3-h4 f6-g5 3.h4:f6 g7:e5 4.b2-a3 c7-b6 5.h2-g3 h6-g5 6.e3-f4 g5:e3 7.d2:f4 e7-f6 8.c3-d4 e5:c3 9.b4:d2 h8-g7 10.g3-h4 d8-e7 11.f2-e3 b6-c5 12.d2-c3 g7-h6 13.e1-d2 a7-b6 14.c3-d4 b8-a7 15.c1-b2 d6-e5 16.f4:b4 a5:e5 17.e3-f4 e5:g3 18.h4:f2 e7-d6 19.b2-c3 b6-a5 20.d2-e3 f8-e7 21.a1-b2 d6-c5

21….fe5 22.fg3 ef6 23.gh2 =.

22.c3-d4 e7-d6 23.d4:b6 a7:c5 24.b2-c3 =.

Arnis Linītis – Denijs Vilhelms Krauklis 1-1

1.a3-b4 b6-a5 2.g3-h4 f6-g5 3.h4:f6 g7:e5 4.b2-a3 c7-b6 5.c1-b2 b6-c5 6.c3-d4 e5:c3 7.b2:b6 a7:c5 8.h2-g3 a5:c3 9.d2:b4 f8-g7 10.a1-b2 b8-c7 11.b2-c3 e7-f6 12.g3-f4 c7-b6 13.b4-a5 f6-e5 14.a5:c7 d8:b6 15.g1-h2

15.fg3 gf6 16.gh2 ba5 17.ed2 hg7 =.

e5:g3 16.h2:f4

16.fxh hg5! 17.hxf gxe 18.ef4 exg 19.hxf hg7 20.ef2 gf6 21.fg3 ba5 22.gh4 fe5 23.fg5 ab4 =.

g7-f6 17.c3-d4 f6-g5 18.e1-d2 h8-g7 19.d4-e5 b6-a5 20.e5:c7 c5-d4 21.e3:c5 g5:g1 =.

Zigmārs Rumbenieks – Kristers Lapiņš 0-2

1.a3-b4 b6-a5 2.e3-d4 d6-c5 3.b4:d6 c7:e5 4.f2-e3 a7-b6 5.g1-f2 b6-c5 6.d4:b6 a5:c7 7.e3-f4 e7-d6 8.f2-e3 f6-g5 9.c3-d4 e5:c3 10.b2:d4 g7-f6 11.f4-e5 d6:f4 12.g3:g7 h8:f6 13.a1-b2 c7-d6 14.b2-a3 d6-e5 15.d2-c3 d8-e7 16.e1-f2 e7-d6 17.a3-b4 g5-h4 18.f2-g3 h4:f2 19.e3:g1 h6-g5 20.h2-g3 b8-a7 21.g3-h4 a7-b6 22.c1-b2?

Zaudē. Pēc 22.ba5 gf4 23.axc dxb 24.cd2 fg5 =.

g5-f4?

Uzvarēja 22…ba5 23.gh2 ef4 X.

23.g1-h2?

Zaudē. Pēc 23.ba3! ba5 24.dc5 fe3 25.cxg ed4 26.cxe axc 27.gh6 ed2 28.ed6 baltie pat varēja uzvarēt.

b6-a5 24.b2-a3 f4-e3 25.d4:f2 e5-f4 26.f2-e3 f4:d2 27.c3:e1 a5:c3 28.h2-g3 d6-c5 X

Kristers Lapiņš – Zigmārs Rumbenieks 2-0

1.a3-b4 b6-a5 2.e3-d4 d6-c5 3.b4:d6 c7:e5 4.d2-e3 a7-b6 5.b2-a3 e5-f4 6.g3:e5 b6-c5 7.d4:b6 f6:b2 8.a1:c3 a5:c7 9.h2-g3 g7-f6 10.c3-d4 e7-d6 11.c1-b2 h6-g5 12.d4-c5 d6:b4 13.a3:c5 g5-h4 14.e3-d4 h8-g7 15.b2-a3 f6-g5 16.f2-e3 h4:f2 17.e1:g3 g7-h6 18.a3-b4 f8-e7

Labāk 18…de7 utt. =.

19.b4-a5 e7-f6?

Jau zaudē. Pēc 19…gh4! 20.gf4 cd6 21.cb6 ba7! 22.gh2 axc 23.dxb ef6 24.ba7 dc5 25.ab8 hg3 26.bc7 dxb 27.axc gxe 28.cb8 cb4 29.bxg ba3 vēl ir =.

20.c5-b6 g5-h4 21.g3-f4 X

Guntars Purviņš – Klāvs Norenbergs 1-1 1.partija. Guntara Purviņa komentāri.

1.cd4 ba5 2.ef4 de5, izloze, Atteiktais Ķīlis. 3.fd6 ee3 4.fd4 ab6 5.bc3 cd6 6.de3 (biežāk šī poz. iznāk Bodjanska spēlē 1.ab4 ba5 2.ba3 ab6 3.ed4 dc5 4.bd6 ee3 5.fd4 cd6 6.de3, arī ja negrib Šmuļjana, iznāk pēc 1.ef4 ba5 2.cd4 de5 utt.) 6…dc5, labs plāns, 7.cb2 dc7! (es cerēju uz 7… fe7 8.gf4 fg5?! ((labāk 8…ed6=)) 9.hg3 ed6 10.de5! un šeit glābj tikai negaidīta replika 10…cb4!!=) 8.gf4 cd6 (šo pašu poz. dabūn arī pēc 7…de7 8.gf4 ed6) 9.gf2 (šeit vairs 9.hg3 fg5 10.de5 nav iespējams) 9 …fg5 (9…fe7? 10.hg3! ba7 11.ed2 fg5 12.gh4 ef6

Dambretesziņas piezīme: 12…gf6! 13.de5 fxd 14.hxd de5 15.fxb hg7 16.cxe axc7 =.

13.fg3 fe5 14.df6 ge7 15.ed4+) 10. de5 bc7! 11.cb4 (šeit, ja nebūtu pēdējā kārta spēlētu 11.ef6?!, ļoti gribējās, skatījos 11…ge7 12.fg3 ef6! ((12…gf6, mani neuztrauca)) 13.ed2?!, ja spēlēju uz uzvaru, tā jāiet, jo pēc labākā 13.gh4 fg5 ((diez vai melnie ietu 13… fe5 14.gh4 eg3 15.hf4 hg5! ar asu spēli))14.hf6 gg3 15.hf4=, šeit nevar uz vinni cerēt.

Dambretesziņas piezīme: 13.gh4? zaudē. Šeit melnie tālāk spēlē 15…ab4! 16.cxa hg7! 17.ed2 gf6 18.bc3 fe5 19.fg5 hxf 20.exg cd4 X ar uzvaru.

Pēc 13.ed2?! fe7! 14.gh4 ((slikti14.cd4? hg5! 15.ff8 fe5 16.dd8 de5 utt.)) pēc14.gh4 fe5 15.ed4 cc1 16.cd4 ec3! 17.bd4 cg5 18.hd8 dc5 19.hg3 (19.de5? zaudē, jo cilpā ķerās dāma ar zaudētu galotni)) 19…ce3 20.gf4 eg5 21.dh4, es šo to zināju no šiem variantiem un negribējās pēdējā kārtā bez 3 kauliņiem spēlēt, piemēram pēc 21…cd6 22.hg3? efektīgi zaudē ((arī pēc 22.hf2? gf6,ķerās dāma +)) 22…hg5! 23.gb8 gf6! 24.ab2 fe5!+, paliek izskatās 22.ab2! pēc kura var dabūt niču.) Partijā pēc 11….ac3 12.bd4 gh4 13.fg3 hf2 14.eg3 hg5 15.fh6 dd2 16.ab2 ce3 17.bc3 db4 18.aa7 ed2 19.ab8 cb6 20.bf4! vēl pagājušā gadsimtā 80-tos gados labākais uzbeku spēlētājs 3-kārtējais PSRS čempions M.Fazilovs norādīja šādu neizšķirtu. 20…de1 (20…dc121.fd6=) 21.fd6! eh4 22.hg3 he1 23.de7 fd6 24.ha7 =,1-1.

Klāvs Norenbergs – Guntars Purviņš 1-1. Gluži analoģiska pirmajai partijai. Gandrīz 4 mači Guntaram Purviņam šajā turnīrā, kuros atkārtojas gājieni abās partijās.

1.cd4 ba5 2.ef4 de5 3.fd6 ee3 4.fd4 ab6 5.bc3 cd6 6.de3 dc5 7.cb2 dc7! 8.gf4 cd6 9.gf2 fg5 10. de5 bc7! 11.cb4 ac3 12.bd4 gh4 13.fg3 hf2 14.eg3 hg5 15.fh6 dd2 16.ab2 ce3 17.bc3 db4 18.aa7 =.

Everts Rūdolfs Lepsis – Raivis Paegle 0-2

Izloze c3-b4 h6-e5 1.b4-a5 e5-f4 2.e3:g5 f6:h4 3.g3-f4 g7-f6 4.f4-g5 b6-c5 5.g5-h6 f6-e5 6.h2-g3 h8-g7 7.d2-e3 e5-f4 8.e3:g5 h4:f6 9.c1-d2 f6-e5 10.g3-h4 g7-f6 11.f2-g3 e5-d4 12.e1-f2 d6-e5 13.d2-c3 c7-b6 14.a5:c7 b8:d6 15.c3-b4 d8-c7 16.f2-e3 d4:f2 17.g1:e3 c5-d4 18.e3:c5 c7-b6 19.b2-c3 b6:b2 20.a1:c3?

Zaudē. Pēc 20.axc1 ab6 21.ba5 bc5 22.cd2 =.

a7-b6 21.g3-f4 e5:g3 22.h4:f2 b6-a5 23.f2-e3 d6-e5 24.c3-d4 a5:c3 25.d4:b2 e7-d6 26.h6-g7 f8:h6 27.a3-b4 h6-g5 28.b2-a3 e5-f4 29.e3-d4 d6-e5 30.b4-c5 e5:c3 X

Raivis Paegle – Everts Rūdolfs Lepsis 2-0

1.b4-a5 e5-f4 2.e3:g5 f6:h4 3.b2-c3 g7-f6 4.c3-b4 f6-e5 5.d2-c3 h8-g7 6.c3-d4 e5:c3 7.b4:d2 b6-c5 8.g3-f4 g7-f6 9.a1-b2 f6-e5 10.b2-c3 e5:g3 11.h2:f4 e7-f6 12.d2-e3 f6-e5 13.g1-h2 e5:g3 14.h2:f4 f8-g7?

Zaudē. Pēc 14….fe7 15.cd2 cb4 =.

15.c1-d2 g7-h6 16.c3-d4 X

Atbildēt