DP Klasika turnīrs 64 lauciņu dambretē 09.07.2023

Info: Guntars Purviņš

“DP Klasika” turnīrs. 9.07.2023.

1.Guntars Purviņš 5 p. no 5

2.Daunants Bruņenieks 3,5 p.

3.-4. Juris Vidriņš, A. Brokāns abiem pa 2 p.

Guntars Purviņš – Juris Vidriņš.

1.cd4 bc5 2.db6 ac5 3.bc3 fe5 4.ef4 ef6, iznāca Krustojuma atklātne, kas parasti iznāk pēc (1.cd4 de5 2.bc3 ed6 3.ef4 bc5, nav labākā sistēma, 4.db6 ac5) 5.cb4 fg5 (bieži spēlē 5…cb6 6.ba5 fg5 7.ac7 db6 vai P.Svjatoja variantu, 6…ba7 7.ac7 db6, abos gadījumos ar baltiem patīkamāku spēli) 6.ba5 ge3 7.fb6 ba7 8.de3 ac5 9.gf4 eg3 10.hf4 gf6 11.ab2 hg7 (biežāk spēlē 11…fe7 12. cd2 hg7 13.bc3 cb4 ((13…fe5? 14.gf2! eg3 15.fh4 cb4 16.ac5 db4 17.cd4 ba3 18.dc3 cb6 19.ac7 db6 20.cb4 ac5 21.ef4+)) 14.ac5 db4 15.ed4 fg5 16.de3 bd2 17.ec3 cb6 18.ac7 db6, Vladimirs Vigmans – Aleksandrs Kandaurovs,1978. g. bija 19.fe5

Dambretesziņas piezīme: Pēc 19.cb4 ba5 20.bc5 gf6 21.gh2 ed6 22.cxe fxd 23.dc5 de7 24.fe5 ef6 25.hg3 =.

gf6 20.eg7 hf8 21.de5 gh4! 22 .cd4 fg7, un tālāk =) 12.ed2! (pēc 12.cd2 fe7 kā iepriekš)12…fe7?, melnie pieturās pie standarta plāna, nejūtot atšķirību starp (12.ed2 un 12.cd2) vajadzēja (12…fe5=) 13.ab4! ca3 14.ed4 fg5 15.de3 gh4 16.bc3 gf6 17.cb4 ac5 18.db6 dc5

Dambretesziņas piezīme: Pēc 18…fe5 19.ba7 exg 20.gh2 X.

19.bd4 cb6 20.ac7 db6 21.cd2 ba5 22.dc5 fg5 23.dc3 ef6 24.cd4 fe5 25.df6 ge7 26.gf2 ef6 27.ed4 fg5 28.fe5 gf4 29.eg3 hg5 30.fe3 hf2 31.eg1,1-0.

Atbildēt