LČ vīriešiem 2023 7.kārta – partijas (pievienotas visas partijas)

17.06.2023

Dambretesziņas komentāri.

Ričards Osītis – Arnis Linītis 1-1

1.c3-d4 d6-e5 2.b2-c3 e7-d6 3.e3-f4 f8-e7 4.f2-e3 b6-c5 5.d4:b6 a7:c5 6.g3-h4 e5:g3 7.h4:f2 f6-e5 8.c3-b4 h6-g5 9.a1-b2 g5-h4 10.e3-f4 e5:g3 11.h2:f4 e7-f6 12.b4-a5 f6-e5 13.b2-c3 e5:g3 14.c3-d4 c5:e3 15.d2:h2 d6-c5 16.c1-d2 g7-f6 17.d2-e3 f6-e5 18.e3-f4 e5:g3 19.h2:f4 h8-g7 20.e1-d2 c7-d6 21.d2-c3! d8-e7 22.f2-g3! h4:f2 23.g1:e3 e7-f6 24.c3-d4 b8-a7 25.d4:b6 a7:c5 26.a3-b4! c5:a3 27.e3-d4! g7-h6 28.d4-c5! d6:b4 29.a5:c3 f6-g5 30.f4-e5 g5-f4 31.e5:g3 h6-g5 32.c3-d4 a3-b2 33.d4-e5 =.

Arnis Linītis – Ričards Osītis 1-1

1.c3-d4 d6-e5 2.b2-c3 e7-d6 3.e3-f4 f8-e7 4.f2-e3 b6-c5 5.d4:b6 a7:c5 6.g3-h4 e5:g3 7.h4:f2 f6-e5 8.e3-f4 e5:g3 9.h2:f4 e7-f6 10.d2-e3 f6-e5 11.c1-d2 e5:g3 12.f2:h4 h6-g5 13.h4:f6 g7:e5 14.c3-d4 e5:c3 15.d2:b4 d8-e7 16.e1-f2 e7-f6 17.a1-b2 f6-e5 18.f2-g3 h8-g7 19.g1-h2 e5-d4 20.e3-f4 c7-b6 21.b2-c3?

Zaudē, vajadzēja spēlēt 21.ba5 bc7 22.bc3 =.

d4:b2 22.a3:c1 c5:a3 23.f4-g5 b6-c5

Var arī 23…gh6! 24.gf6 bc5 25.gf4 cd4 26.fg5 hxf 27.fg7 de3 28.gh8 ef2 29.hc3 fe1 30.cd4 ba7 31.df6 fe3 32.fh4 ef2 X

24.g5-h6 g7-f6 25.g3-h4 d6-e5

Neuzvar 25…cd4 26.hg5 fxh 27.hg7 de3 28.gh8 ef2 29.hg3 fg1 30.gf4 ga7 31.hg7 =.

26.h4-g5 f6:h4 27.h6-g7 e5-f4 28.g7-h8 h4-g3 29.h8-g7 g3-f2 30.g7-h6 f4-e3 31.h6:d2 f2-e1 32.d2-h6 e1-c3?

Izlaiž uzvaru. Uzvarēja 32…cd4! 33.hf8 de3 34.fc5 ed2 35.cxe ab2 36.cf8 ba1 X.

33.h2-g3 c3-h8 34.h6-d2 b8-a7

34….cd4 35.gh4 bc7 36.hg5 he5 37.gh6 cd6 38.da5 eh8 39.ad2 =.

35.g3-f4 c5-d4 36.d2-a5 h8-f6 37.a5-d8 =.

Reinis Štāls – Kristers Lapiņš 2-0

Izloze a3-a5 f6-a3 1.g3-h4 d6-e5 2.f2-g3 e7-d6 3.e3-f4 b6-c5 4.d2-e3 g7-f6 5.c3-d4 e5:c3 6.b2:b6 a7:c5 7.e1-d2 f8-g7 8.a1-b2 f6-e5 9.b2-c3 g7-f6 10.f4-g5 h6:f4 11.e3:e7 d6:f8 12.g3-f4 e5:g3 13.h2:f4 f8-e7 14.g1-f2 e7-f6 15.f2-e3 c7-d6 16.f4-g5 h8-g7

Labāk 16…fe5 utt. =.

17.g5:e7 d8:f6?

Neizšķirts vēl bija pēc 17….dxf8! 18.cd4 ba7 19.dxb axc 20.dc3 gh6! 21.cd4 ab2! 22.cxa3 hg7 23.dxb dc7 24.bxd gf6 =.

18.c3-d4 b8-a7 19.d4:b6 a7:c5 20.e3-d4 c5:e3 21.d2:f4 d6-c5 22.f4-g5 c5-d4 23.g5:e7 d4-c3 24.e7-f8 c3-b2 25.f8:h6 b2-a1 26.a5-b6 a1-e5 27.b6-a7 e5-h8 28.a7-b8 h8-d4 29.b8-a7 d4-e5 30.h6-f8 e5-h8 31.h4-g5 h8-a1 32.f8-c5 a1-c3 33.c1-d2 c3:e1 34.c5-d4 =.

Kristers Lapiņš – Reinis Štāls 1-1

Izloze a3-a5 f6-a3 1.c3-d4 h6-g5 2.g3-h4 g7-h6 3.h4:f6 e7:g5 4.h2-g3 h8-g7 5.g3-h4 g7-f6 6.d4-c5 d6:b4 7.a5:c3 c7-d6 8.c3-d4 b6-a5 9.f2-g3 a7-b6 10.b2-c3 b8-a7 11.g3-f4 b6-c5 12.d4:b6 a5:c7 13.c3-d4 c7-b6?

Grūti saprast, kurš tieši melno gājiens zaudē, bet iespējams, ka šis. Vajadzēja spēlēt 13…fe5 utt.

14.a1-b2 b6-a5 15.b2-c3 d8-c7 16.e1-f2 c7-b6 17.f4-e5?

Izlaiž uzvaru. Uzvarēja 17.gh2! fe5 (Neglābj 17…bc5 18.dxb axc5 19.fg3 cb4 20.cd4 dc5 21.dxb axc 22.fe5 fxf 23.gxe gf4 24.de3 fxd 25.exa fe7 26.hg3 ef6 27.gf4 hg5 28.fxh fe5 29.hg7 X.) 18.dxf gxe 19.fg3! fg7 20.cd4 dc5 21.fe5 ed6 22.exc bxd 23.dxb axc7 24.ef4 ab6 25.de3 gf6 26.ed4 X

d6:f4 18.g1-h2 f6-e5 18.h4:f6 e5:g7 19.e3xg5 h6:f4 20.f2-g3 f8-e7 21.g3:e5 e7-f6 22.e5-d6 b6-c5 23.d6:b4 a3:e3 24.d2:f4 g7-h6 25.c3-d4 a7-b6 26.h2-g3 =.

Denijs Vilhelms Krauklis – Klāvs Norenbergs 0-2

Izloze a3-d4 c7-a5 1.d4-e5 d6:f4 2.g3:e5 f6:d4 3.c3:e5 a5-b4 4.h2-g3 b6-a5 5.b2-c3 b8-c7 6.g3-h4 c7-b6 7.e3-f4?

Grūti saprast, kurš gājiens zaudē, bet iespējams, ka šis. Vajadzēja spēlēt 7.ab2! ba3 8.ed4 ef6 9.de3 fe7 10.gh2 bc5 utt.

b6-c5 8.f2-g3

Neglābj 8.ab2 ba3 9.fe3 ef6 10.gf2 fxd 11.cxe fe7 12.dc3 cb4 13.ed2 dc7 14.ed4 ef6 15.fg3 ab6 X

e7-f6 9.a1-b2 f6:d4 10.c3:e5 b4-a3 11.e1-f2

Neglābj 11.hg5! ab6 12.gh4 fe7 13.gh2 dc7 14.de3 cb4 15.hg3 gf6 16.exg hxf X

f8-e7 12.f2-e3 e7-f6 13.d2-c3 f6:f2 14.g3:e1 c5-b4 15.e1-d2 d8-c7 16.g1-f2 c7-d6 17.f2-e3 d6-e5 X.

Klāvs Norenbergs – Denijs Vilhelms Krauklis 1-1

Izloze a3-d4 c7-a5 1.g3-f4 d6-c5 2.b2-a3 f6-g5 3.f4-e5 g7-f6 4.e5:g7 h8:f6 5.h2-g3 g5-h4 6.g3-f4 f6-g5 7.f4-e5 e7-f6 8.e5:g7 g5-f4 9.e3:g5 h4:h8 10.f2-g3 c5:e3 11.d2:f4 h8-g7 12.g1-f2 b8-c7 13.f2-e3 c7-d6 14.g3-h4 d8-e7 15.c1-b2 g7-f6 16.c3-b4?

Zaudē, vajadzēja spēlēt 16.ed4 utt.

a5:c3 17.b2:d4 h6-g5! 18.f4:h6 d6-e5 19.d4-c5 b6:f2 20.e1:g3 a7-b6

Pēc 20…ed4 21.ab2 ab6 22.gf4 ed6 23.ab4 bc5 X kā partijā (Pēc 23… ba5 24. bc3 dxb 25.fg5 =.)

21.a3-b4 e7-d6 22.b4-a5 b6-c5 23.a1-b2 e5-d4 24.g3-f4 f6-e5 25.h4-g5 e5:g3 26.g5-f6 g3-f2?

Izlaiž uzvaru. Uzvarēja 26…gh2! X vai 26…de3! X.

27.f6-e7 f2-e1 28.h6-g7 f8:h6 29.e7-f8 d6-e5 30.f8:a3 e1-h4 31.a5-b6 =.

Zigmārs Rumbenieks – Raivis Paegle 0-2

Izloze d2-b4 1.c3-d4 f6-g5 2.b4-c5 d6:b4 3.a3:c5 g5-h4 4.e3-f4

Labāk 4.gf4 utt.

b6-a5 5.f2-e3?

Jau zaudē. Neizšķirts meklējams pēc 5.cd2 utt.

h4:f2 6.e1:g3 g7-f6 7.g3-h4 f8-g7 8.h2-g3 f6-g5 9.h4:f6 g7:c3 10.b2:d4 c7-d6 11.a1-b2 d6:b4 12.b2-a3 b8-c7 13.a3:c5 c7-d6 14.c1-b2 d6:b4 15.b2-a3 d8-c7 16.a3:c5 c7-d6 17.d4-e5 d6:b4 18.e5-f6 e7:g5 19.g3-h4 b4-c3 20.h4:f6 c3-b2 21.f6-e7 a5-b4 22.e7-d8 b2-a1 23.d8-e7 b4-a3 24.e7-d8 a1-c3 25.d8-a5 c3-e1 26.f4-e5 a3-b2 27.e5-d6 b2-a1 X.

Raivis Paegle – Zigmārs Rumbenieks 2-0

Izloze d2-b4 1.b4-a5 f6-g5 2.c3-b4 b6-c5 3.b2-c3 a7-b6 4.g3-h4 g5-f4 5.e3:g h6:f4 6.f2-e3 f4:d2 7.c1:e3 g7-f6 8.h2-g3 h8-g7 9.c3-d4?

Zaudē, vajadzēja spēlēt 6.ef2 utt.

g7-h6?

Uzvarēja 9….fg5! 10.hxh ef6 11.hxe dxh 12.bxd cxc 13.axc bxd X. Turklāt pārējie gājieni zaudē.

10.a1-b2 f6-g5 11.h4:f6 e7:g5 12.g3-f4 d8-e7 13.b2-c3 e7-f6

Neglābj 13….gh4 14.gh2 ef6 15.hg3 hxf 16.exg fg7 17.gh4 de5 18.fxd cxe 19.bc5 X.

14.e1-d2 f8-g7 15.f4-e5 d6:f4 16.b4:d6 c7:e 517.a5:c7 b8:d6 18.g1-f2 X.

Guntars Purviņš – Everts Rūdolfs Lepsis 1-1

Izloze a1-d4 h8-e5 1.d4-c5 b6:d4 2.e3:c5 d6:b4 3.c3:a5 h6-g5 4.g3-h4 g5-f4 5.f2-e3 g7-h6 6.e3:g5 h6:f4 7.g1-f2 f8-g7 8.f2-e3 g7-h6 9.e3:g5 h6:f4 10.e1-f2 e5-d4 11.d2-e3 f4:d2 12.c1:c5 c7-b6 13.a5:c7 d8:d4 14.h2-g3 f6-e5 15.h4-g5 a7-b6 16.g3-h4 b6-c5 =.

Everts Rūdolfs Lepsis – Guntars Purviņš 1-1

Izloze a1-d4 h8-e5 1.d4-c5 b6:d4 2.e3:c5 d6:b4 3.c3:a5 h6-g5 4.g3-h4 g5-f4 5.f2-e3 g7-h6 6.e3:g5 h6:f4 7.g1-f2 f8-g7 8.f2-e3 g7-h6 9.e3:g5 h6:f4 10.e1-f2 e5-d4 11.d2-e3 f4:d2 12.c1:c5

Līdz šai vietai otrā partija ir pilnīgi vienāda ar pirmo.

f6-e5 13.c5-d6 e7:c5 14.h4-g5 d8-e7 15.g5-h6 e7-f6 16.h2-g3 c5-d4 17.b2-c3 d4:b2 18.a3:c1 a7-b6 19.g3-h4 b6-c5 20.h4-g5 f6:h4 21.h6-g7=.

Atbildēt