Dambretes Ziņas

LČ vīriešiem 2023 6.kārta – partijas (pievienotas visas partijas)

15.06.2023

Dambretesziņas komentāri un analīze.

Ričards Osītis – Guntars Purviņš 1-1

1.e3-d4 d6-e5 2.g3-f4 e5:g3 3.f2:h4 h6-g5 4.h2-g3 e7-d6 5.g1-h2 d6-e5 6.a3-b4 b6-a5 7.d2-e3 g7-h6 8.b4-c5 g5-f4 9.e3:e7 f8:d2 10.e1:c3 h6-g5 11.h4:f6 e5:g7 12.d4-c5 c7-d6 13.c5:e7 d8:f6 14.g3-f4 b8-c7 15.c1-d2 a7-b6 16.c3-d4 c7-d6 17.b2-c3 f6-e5 18.d4:f6 g7:g3 19.h2:f4 h8-g7 20.d2-e3 g7-f6 21.e3-d4 b6-c5 22.d4:b6 a5:c7 23.c3-d4 c7-b6 =.

Guntars Purviņš – Ričards Osītis 1-1

1.e3-d4 d6-e5 2.g3-f4 e5:g3 3.f2:h4 h6-g5 4.h2-g3 e7-d6 5.g1-h2 d6-e5 6.a3-b4 b6-a5 7.d2-e3 g7-h6 8.b4-c5 g5-f4 9.e3:e7 f8:d2 10.e1:c3 h6-g5 11.h4:f6 e5:g7 12.d4-c5 c7-d6 13.c5:e7 d8:f6 14.g3-f4 b8-c7 15.c1-d2 a7-b6 16.c3-d4 c7-d6 17.b2-c3 f6-e5 18.d4:f6 g7:g3 19.h2:f4 h8-g7 20.d2-e3 g7-f6 21.e3-d4 =.

Jau otro reizi turnīrā abas partijas pilnīgi vienādas, un abas reizes viens no pretiniekiem ir bijis Guntars Purviņš.

Everts Rūdolfs Lepsis – Zigmārs Rumbenieks 2-0

Izloze c3-f4 f6-e5 1.b2-c3 b6-c5 2.g3-h4 e5:g3 3.h2:f4 g7-f6 4.f4-g5 h6:f4 5.e3:g5 a7-b6 6.g5-h6 b6-a5 7.f2-e3 c5-b4 8.a3:c5 d6:b4 9.g1-f2 c7-d6 10.f2-g3 b8-a7 11.g3-f4 b4-a3 12.c3-d4 f6-g5 13.h4:f6 e7:g5 14.a1-b2 g5-h4 15.b2-c3 h8-g7?

Zaudē. Vajadzēja spēlēt 15…dc5 16.dxb axc7 utt.

16.d4-e5! d8-c7 17.c3-d4! a7-b6

Neglāba 17….cb6 18.exc bxd 19.dc3 ab6 20.ef2 bc5 21.dxb axc 22.fe5 X

18.f4-g5! X.

Zigmārs Rumbenieks – Everts Rūdolfs Lepsis 1-1

Izloze c3-f4 f6-e5 1.b2-c3 b6-c5 2.c3-b4 g7-f6 3.d2-c3 c7-b6 4.b4-a5 c5-b4 5.a5:c7 b4:d2 6.e1:c3 d8:b6 7.e3-d4 b6-a5 8.f2-e3 a5-b4 9.c3:a5 e5:c3 10.c1-b2 f6-g5!

Interesants kauliņa upuris.

Zaudē 10….cd2? 11.exc fg5 12.fe5 dxf 13.gxe ab6 14.axc bxf 15.ab4 fe3 16.ba5 gh4 17.ab6 hg5 18.ba7 ed6 19.ba3 gf4 20.ab4 hg7 21.ba5 gf6 22.ab2 fg5 23.ab6 fg7 24.ba3 gf6 25.ab8 X.

11.b2:d4 g5-h4 12.g1-f2 d6-c5 13.d4:b6 a7:c5 14.f4-e5 e7-f6! 15.e5:g7 h8:f6 16.g3-f4 f8-e7 17.a3-b4 c5:a3 18.f4-e5 f6:d4 19.e3:c5 h6-g5 20.a5-b6

Pēc 20.fe3 ed6 21.cxe gf4 =.

g5-f4 21.b6-a7 h4-g3 22.f2:h4 f4-e3 23.c5-b6 e3-d2 24.b6-c7 b8:d6 25.a7-b8 d2-e1 =.

Raivis Paegle – Denijs Vilhelms Krauklis 2-0

1.g3-f4 b6-a5 2.c3-b4 a5:c3 3.d2:b4 f6-g5 4.b2-c3 g7-f6 5.b4-a5 g5-h4 6.c3-b4 d6-c5 7.b4:d6 e7:c5 8.c1-d2 d8-e7 9.a1-b2 c7-d6 10.b2-c3 h8-g7?

Vajadzēja spēlēt 10…cb4 utt.

11.c3-b4 b8-c7 12.f4-e5! f6:d4 13.e3-f4 h6-g5 14.f4:h6 d4-c3 15.d2-e3 c3-b2 16.a3:c1 c5:a3 17.e3-d4 g7-f6 18.d4-c5

Var arī 18.ed2 ab6 19.fg3 utt.

d6:b4 19.a5:c3 c7-d6 20.f2-g3 h4:f2 21.g1:e3 a7-b6 22.h2-g3 b6-a5 23.g3-h4 d6-e5

Labāk 23…dc5 utt.

24.e1-f2 e7-d6 25.f2-g3 d6-c5?

Neizšķirts bija vēl pēc 25…fe7! 26.gf4 exg 27.hxf dc5 28.cd4 ed6 29.dxb axc 30.ef4 dc5 31.fg5 fxh 32.hg7 cd4 33.gh8 hg3 34.fxh de3 35.ha1 ef2 36.hg5 fe1 37.gf6 ef2 38.fg7 fa7 39.gh8 cd6 = un neizšķirts. Šī pozīcija zināma no atklātnes Kukujeva upuris.

26.e3-d4 c5:e3 27.g3-f4 e5:g3 28.h4:d4 f8-e7 29.d4-c5 f6-e5 30.h6-g7 e5-f4 31.g7-h8 f4-g3 32.h8-d4 e7-f6 33.d4:g7 g3-f2 34.c5-d6 X.

Denijs Vilhelms Krauklis – Raivis Paegle 0-2

1.g3-f4 b6-a5 2.c3-b4 a5:c3 3.d2:b4 f6-g5 4.b2-c3 g7-f6 5.b4-a5 g5-h4 6.c3-b4 a7-b6 7.a1-b2 h8-g7 8.b4-c5 b6:d4 9.e3:c5 d6:b4 10.a5:c3 f6-g5 11.e1-d2 g5:e3 12.f2:d4 g7-f6 13.a3-b4 e7-d6 14.b2-a3 h6-g5 15.d4-c5 d8-e7 16.d2-e3 f6-e5 17.e3-f4

Grandiozas kombinācijas sākums.

g5:e3 18.c3-d4 e5:a5 19.c5-b6 e3-d2 20.b6:f6 d2-e1 21.f6-d4

Baltie nenomainījās 21.gf2 exg 22.hxf, jo pēc tam seko nomaiņa fe7 ar neizšķirtu.

h4-g3 22.h2:f4 e1-h4 23.c1-b2 h4-d8 24.b2-c3 b8-a7 25.a3-b4?

Pasīvs gājiens un melnie pamanījās pat uzvarēt. Tālāk pieraksta nav, bet vienkāršs neizšķirts bija pēc 25.fg5 26.gf2 =.

Klāvs Norenbergs – Reinis Štāls 1-1

1.a3-b4 b6-a5 2.b2-a3 d6-e5 3.e3-d4 h6-g5 4.g3-f4

Baltie noiet no Bodjanska spēles.

g5:c5 5.b4:f4 g7-h6 6.h2-g3 f6-g5 7.g3-h4 g5:e3 8.d2:f4 h8-g7 9.f2-e3 g7-f6 10.c3-d4 e7-d6 11.g1-f2 d6-c5 12.d4:b6 a7:c5 13.c1-d2 d8-e7 14.f4-g5 h6:f4 15.e3:g5 c7-d6 16.a1-b2 b8-c7 17.b2-c3 c5-b4 18.a3:c5 d6:b4 19.f2-e3 b4-a3 20.e1-f2! c7-d6 21.e3-d4 d6-c5 22.d4:b6 a5:c7 23.f2-e3 c7-b6 24.e3-d4 b6-a5 =.

Reinis Štāls – Klāvs Norenbergs 2-0

1.a3-b4 b6-a5 2.b2-a3 d6-e5 3.e3-d4 h6-g5 4.g3-h4

Bodjanska spēle.

g7-h6 5.b4-c5 g5-f4 6.f2-e3 c7-d6 7.e3:g5 d6:b4 8.a3:c5 h6:f4 9.e1-f2 a7-b6

Labāk 9…fg7 10.fe3 gh6 11.exg hxf 12.hg3! fxh 13.de3 ab6 14.cxa ed6 15.cb2 dc5 utt.

10.c5:a7 a5-b4 11.c3:a5 e5:g3 12.h4:f2 d8-c7 13.a1-b2 e7-d6 14.b2-c3 f6-e5?

Labāk 14…hg7 utt.

15.c3-b4 h8-g7?

Zaudē, vēl varēja pretoties pēc 15…fe7 vai 15…fg7 utt.

16.c1-d2 g7-f6 17.f2-g3 f6-g5 18.d2-c3 e5-d4 19.c3:e5 f4-e3 20.g3-h4 d6:f4 21.h4:f6 c7-b6 22.a5:c7 b8:d6 23.ab8 X.

Kristers Lapiņš – Arnis Linītis 2-0

Izloze a3-f4 1.c3-d4 b6-a5 2.b2-c3 c7-b6 3.a1-b2 b6-c5 4.d4:b6 a5:c7 5.g3-h4 f6-g5 6.h4:f6 g7:g3 7.h2:f4 h8-g7 8.f2-g3 g7-f6 9.g3-h4 a7-b6 10.f4-g5 h6:f4 11.e3:g5 b6-a5 12.g5-h6 c7-b6 13.b2-a3 b6-c5 14.c3-b4 a5:c3 15.d2:b4 b8-c7 16.e1-f2 c7-b6 17.c1-b2 b6-a5 18.b2-c3 f6-e5 19.f2-e3 e7-f6 20.g1-h2 d8-c7 21.e3-f4 e5:g3 22.h4:f2 f6-e5 23.f2-e3 e5-f4

Dambretesziņas piezīme: Pēc 23…ed4 =.

24.e3:g5 c5-d4 25.c3:e5 X.

Dambretesziņas piezīme: Melnie padevās. Jocīgi, jo pēc 25…dxf 26.gxe axc 27.hg3 cb6 28.gf4 bc5 29.fe5 cb4 30.axc cb2 31.ed6 ba1 32.cb6 ab2 = arī ir neizšķirts

Arnis Linītis – Kristers Lapiņš 1-1

Izloze a3-f4 1.g3-h4 f6-g5 2.h4:f6 g7:g3 3.h2:f4 h8-g7 4.f2-g3 g7-f6 5.g3-h4 f6-e5

Labāk 5…fg5 utt.

6.c3-d4 e5:g3 7.h4:f2 b6-a5 8.e3-f4 c7-b6 9.f4-g5 h6:f4 10.d4-e5 f4-g3 11.e5:c7 b8:d6 12.f2:h4 e7-f6 13.b2-c3 f8-e7 14.d2-e3 f6-g5 15.h4:f6 e7:g5 16.a1-b2 d8-e7 17.e1-f2

Šeit melniem būtu bijis ļoti precīzi jāaizsargājas17.gf2 ef6 18.fg3 dc5! 19.ed2 cb4 20.gf4 gh4 21.ed4 bc5 22.dxb axc 23.ba3 fe5 =.

e7-f6?

Zaudē, vajadzēja spēlēt 17….gh4 18.ef4 dc5! utt. =.

18.b2-a3?

Izlaiž uzvaru. Uzvarēja 18.fg3! bc5 19.gh2 ab6 20.ba3 X.

g5-f4!

Pārējie gājieni zaudē.

19.e3:c5 b6:b2 20.a3-b4 a5:c3 21.c1:a3 a7-b6 =.

Atbildēt