Dambretes Ziņas

LČ vīriešiem 64 2023 4. kārta – partijas (pievienotas visas partijas)

11.06.2023

Dambretesziņas komentāri un analīze.

Ričards Osītis – Zigmārs Rumbenieks 2-0

Izloze g1-a5 g7-c5 1.c3-d4 f6-g5 2.g3-f4 g5-h4 3.f2-g3 h4:f2 4.e1:g3 e7-f6 5.g3-h4 d8-e7?

Zaudē, vajadzēja spēlēt 5…fe7 utt.

6.b2-c3 c5-b4 7.a3:c5 d6:b4 8.a1-b2 b4-a3 9.f4-g5 h6:f4 10.e3:g5 h8-g7

Neglābj 10….cd6 11.axg fxf 12.dc5 bc7 13.cb4 cb6 14.dc3 X

11.d2-e3

Var arī 11.gh6 ed6 12.de3 dc5 13.cb4 X

c7-d6 12.a5:e5 g7-h6 13.e5:g7 h6:b4 14.g7-h8 a7-b6 15.h4-g5 b6-a5 16.h2-g3 b4-c3 17.d4-e5 c3:a1 18.g5-f6 e7:g5 19.g3-h4 a1:f6 20.h8:e5 X.

Zigmārs Rumbenieks – Ričards Osītis 1-1

Izloze g1-a5 g7-c5 1.c3-d4 f6-g5 2.g3-f4 g5-h4 3.f2-g3 h4:f2 4.e1:g3 h8-g7 5.b2-c3 c5-b4 6.a3:c5 d6:b4 7.a1-b2 b4-a3 8.d4-e5 e7-f6 9.e5-d6 c7:e5 10.f4:d6 d8-c7 11.e3-f4 c7:e5 12.f4:d6 b6-c5 13.d6:b4 a3:c5 14.g3-f4 f8-e7 15.d2-e3

Labāk 15.hg3 ed6 16.gh4 fe5 17.ba3 utt.

e7-d6 16.c3-d4 f6-g5 17.d4:b6 a7:c5 18.b2-c3

Zaudē 18.ed4 cxe 19.fxd gf6 20.bc3 fe5 21.cb4 ef4 22.ab6 fe3 23.dxf gxe 24.hg3 de5 25.ba7 hg5 26.gh4 gf4 27.ba5 ef2 X

g5-h4 19.c1-d2 b8-a7 20.a5-b6 c5-b4 21.c3:a5 a7:c5 22.d2-c3 g7-f6 23.c3-d4 c5-b4 24.a5:c3 h4-g3 =, jo tālāk seko 25.fe5 dxb 26.hxf ba3 27.dc5 un baltie paspēj ieņemt divnieku ceļu, nogriežot melnajiem kauliņiem ceļu uz dāmu.

Guntars Purviņš – Denijs Vilhelms Krauklis 1-1

1.c3-d4 b6-a5 2.e3-f4 c7-b6 3.f2-e3 a5-b4 4.a3:c5 d6:b4 5.b2-c3 b4-a3 6.g1-f2 b8-c7 7.g3-h4 c7-d6 8.f2-g3 f6-g5 9.h4:f6 e7:g5 10.d4-e5 d6-c5 11.g3-h4 g7-f6 12.e5:g7 h8:f6 13.a1-b2 b6-a5 14.c3-d4 f8-e7 15.d4:b6 a5:c7 16.e1-f2 c7-b6 17.b2-c3 e7-d6 18.c3-d4?

Zaudē. Vajadzēja spēlēt 18.fg3 ba5 19.cd4 dc5 utt. =.

b6-c5 19.d4:b6 a7:c5 20.f4-e5 f6:d4 21.h4:f6 d6-e5 22.d2-c3 e5:g7 23.c3:e5 g7-f6?

Izlaiž uzvaru. Uzvarēja 23….hg5 24.hg3 gh4 25.ef4 cb4 26.ed6 bc3 27.fe5 cb2 X

24.e5:g7 h6:f8 25.h2-g3 d8-e7 26.g3-f4 e7-f6 27.f2-g3 f8-g7 28.g3-h4 g7-h6

28….ab2 29.cxa gh6 30.ed4 =.

29.c1-d2 =.

Denijs Vilhelms Krauklis – Guntars Purviņš 0-2

1.c3-d4 b6-a5 2.e3-f4 c7-b6 3.f2-e3 a5-b4 4.a3:c5 d6:b4 5.b2-c3 b4-a3 6.g1-f2 b8-c7 7.g3-h4 b6-a5 8.f4-g5 h6:f4 9.e3:g5 c7-d6 10.g5-h6 a7-b6 11.d2-e3 b6-c5 12.d4:b6 a5:c7 13.a1-b2 f6-e5 14.e1-d2 g7-f6 15.f2-g3 h8-g7 16.e3-d4 d6-c5 17.d4:b6 c7:a5 18.g3-f4 e5:g3 19.h4:f2?

Zaudē. Vajadzēja spēlēt 19.hxf4 utt. ar līdzīgu spēli.

f6-e5 20.h2-g3 g7-f6 21.f2-e3 e7-d6 22.g3-h4 d8-e7 23.e3-f4 e5:g3 24.h4:f2 d6-c5 25.f2-e3 c5-b4

Var arī 25…ed6 26.cd4 de5 X

26.e3-d4 e7-d6 27.d4-c5?

Neglābj 27.de3 bxf 28.dc5 dxb 29.bc3 bxd X

d6-e5 28.c5-b6 a5:c7 29.c3:a5 e5-d4 X.

Everts Rūdolfs Lepsis – Reinis Štāls 0-2

Izloze h2-d4 g7-h2 1.g3-h4

Labāk 1.gf4 utt. Zaudē 1.de5?.

d6-e5! 2.d4-c5 b6:d4 3.e3:c5 e5-f4! 4.c3-b4 f6-g5! 5.h4:f6 e7:g5 6.b2-c3 g5-h4 7.c3-d4

Zaudē 7.fg3? utt.

f4-g3 8.d2-e3 h8-g7 9.d4-e5 c7-b6

Pēc 9…de7 10.ef4 cd6 11.exc bxd 12.fe5 dxf 13.cd6 exc 14.bxd fe3 15.fxd gf2 16.exg hxf 17.gxe hg1 18.dc7 =.

10.e5-d6 b6:d4 11.e3:c5 h6-g5 12.c1-d2 g5-f4 13.b4-a5?

Zaudē. Līdz šim baltie bija izdarījuši vienīgos gājienus ļoti grūtā un sarežģītā pozīcijā. Neizšķirts bija pēc 13.ab2 fe3 14.fxd gf2 15.gxe hg1 16.ef4 gh2 17.fe5 gf6 18.exg fxh 19.de5 hg5 20.ef6 =.

g7-f6 14.a3-b4 f4-e3 15.f2:d4 d8-c7 16.d2-c3 c7:e5 17.a5-b6 f6-g5 18.d4:f6 g5:e7 19.b4-a5 e7-d6

Labāk 19…gf2 X.

20.c5:e7 f8:d6 21.b6-c7 d6-e5 22.c7-d8 b8-c7 23.d8:b6 a7:c5 24.c3-b4 c5:a3 25.a5-b6 e5-d4 26.b6-c7 d4-e3 27.c7-d8 e3-f2 28.g1:e3 h2-g1 29.e1-f2 g3:e1 30.e3-f4 g1-d4 31.f4-g5 h4:f6 32.d8:g5 e1-c3 X.

Reinis Štāls – Everts Rūdolfs Lepsis 0-2

Izloze h2-d4 g7-h2 1.g3-h4

Labāk 1.gf4 utt.

d6-e5 2.d4-c5 b6:d4 3.e3:c5 e5-f4 4.c3-b4 f6-g5 5.h4:f6 e7:g5 6.b4-a5

Baltie izvēlas citu turpinājumu kā pirmajā partijā.

g5-h4 7.a3-b4 f4-g3 8.b2-a3 h8-g7 9.d2-e3 g7-f6 10.e3-f4 g3:e5 11.c5-b6 a7:c5 12.b4:f4 f6-g5 13.e1-d2 g5:e3 14.d2:f4 f8-e7 15.a1-b2?

Zaudē. Neizšķirts ir pēc 15.cd2 ef6 16.de3 fe5 17.fxd cxe 18.ab4 utt =.

e7-f6 16.f4-e5 f6:d4 17.c1-d2 h6-g5 18.a3-b4 g5-f4 19.f2-g3 h4:f2 20.g1:g5 d8-e7 21.g5-h6 e7-f6 22.d2-c3 d4-e3 23.b4-c5 e3-d2 X.

Raivis Paegle – Arnis Linītis 2-0

Izloze a1-e5 g7-h4 1.e5:g7 h8:f6 2.c3-b4 f6-e5 3.b4-a5 e5-f4 4.e3:g5 h4:f6 5.b2-c3 f6-g5 6.g3-h4 b6-c5 7.h4:f6 e7:g5 8.d2-e3 f8-g7 9.c1-d2 g5-f4 10.e3:g5 h6:f4 11.c3-b4 g7-h6 12.d2-c3 f4-e3?

Ļoti neveikls gājiens. Vajadzēja turpināt 12…hg5 13.ed2 gh4 14.fe3 de7 15.exg hxf 16.de3 fe5 17.hg3 ed4 =.

13.f2:b6 a7:c5 14.g1-f2 h6-g5 15.f2-e3 g5-f4 16.e3:g5 c5-d4 17.c3:e5 d6:h6 18.e1-d2 h6-g5 19.d2-e3 g5-h4 20.e3-d4 d8-e7 21.b4-c5 e7-f6 22.a5-b6 c7:a5 23.c5-d6 b8-a7 24.d6-c7 a7-b6 25.c7-b8 f6-g5 26.b8-a7 a5-b4 27.a3:c5 X.

Arnis Linītis – Raivis Paegle 1-1

Izloze a1-e5 g7-h4 1.e5:g7 h8:f6 2.c3-b4 f6-g5 3.b4-a5 b6-c5 4.g3-f4 f8-g7 5.d2-c3 c5-b4 6.a3:c5 d6:d2 7.e1:c3 e7-d6 8.c3-d4 g7-f6 9.d4-e5 f6:d4 10.e3:e7 g5:e3 11.f2:d4 d8:f6 12.c1-d2 h6-g5 13.b2-c3 f6-e5 14.d4:f6 g5:e7 15.c3-d4

Pēc 15.de3 cb6 16.axc bxd 17.cb4 ab6 18.ba5 bc5 19.ef4 hg3 20.fg5 cd4 =.

c7-b6 16.a5:c7 b8:d6 17.h2-g3 h4:f2 18.g1:e3 a7-b6 =.

Klāvs Norenbergs – Kristers Lapiņš 0-2

Izloze e3-a5 d6-e5 1.d2-e3 f6-g5 2.a3-b4 g5-h4 3.c3-d4 e5:c3 4.b4:d2 b6-c5 5.b2-c3 c5-b4 6.c3-d4 b4-a3 7.g3-f4 g7-f6 8.f4-g5 h6:f4 9.e3:g5 h8-g7 10.g5-h6 e7-d6 11.d4-c5 d6:b4 12.a5:c3 f6-e5 13.d2-e3 g7-f6 14.e3-f4 e5:g3 15.h2:f4 f6-e5 16.f4:d6 c7:e5 17.f2-g3 h4:f2 18.e1:g3 d8-e7 19.g1-h2

Labāk 19.gf2 utt. ar līdzīgu pozīciju.

e7-f6! 20.g3-h4?

Zaudē. Pēc 20.cd2! ab2 (20…ab6 21.de3 ba5 22.ef4 ab2 23.fxd bxd 24.ab2 ab4 25.gf4 bc3 26.ba3 fg5 27.de7 fxd 28.hg7 gxe 29.gh8 de5 30.hg3 ba7 31.gh4 ef4 32.ab4 cxa 33.hxc =) 21.gf4 exg 22.hxf bxd 23.fe5 fg5 24.exc gf4 25.cd4 ab6 26.dc3 ba7 27.cb4 =.

e5-f4 21.c3-d4 a7-b6 22.c1-d2 b8-c7 23.d2-c3 c7-d6 24.d4-e5 f6:b2 25.a1:c3 b6-a5 26.h4-g5 d6-c5 27.g5:e3 c5-b4 X.

Kristers Lapiņš – Klāvs Norenbergs 2-0

Izloze e3-a5 d6-e5 1.d2-e3 f6-g5 2.a3-b4 g5-h4 3.c3-d4 e5:c3 4.b4:d2 g7-f6 5.b2-c3 e7-d6 6.g3-f4 f6-g5 7.c3-d4 b6-c5 8.d4:b6 a7:c5 9.d2-c3 c5-b4 10.c1-b2 b4:d2 11.e3:c1 g5:e3 12.f2:d4 h8-g7 13.d4-c5 d6:b4 14.a5:c3 g7-f6 15.c3-d4 f8-e7 16.c1-d2 e7-d6 17.h2-g3 h4:f2 18.e1:g3 h6-g5 19.d2-e3 g5-h4 20.g3-f4 c7-b6?

Zaudē, vajadzēja spēlēt 20…de5 utt.

21.b2-c3 d6-c5

Neglābj 21…ba5 22.ab2 dc7 (22….dc5 23.dxb axc 24.ed4 X) 23.fg5 de5 24.gxe ef4 X

22.a1-b2

Var arī 22.gf2 ba5 23.dxb axc 24.cd4 X

d8-e7

Neglābj 22…. ba5 23.dxb axc 24.ed4 X

23.g1-f2 b8-a7 24.f4-e5 f6-g5 25.e5-d6 g5-f4 26.d6:b4 f4:d2 27.c3:e1 X.

Atbildēt