Dambretes Ziņas

LČ vīriešiem 64 2023 2. kārta – partijas (pievienotas visas partijas)

09.06.2023.

Dambretesziņas analīze un komentāri.

Zigmārs Rumbenieks – Reinis Štāls 0-2

1.a3-b4 b6-c5 2.b4-a5 c5-b4 3.e3-d4 h6-g5 4.d4-c5 b4-a3 5.c3-d4

Labāk 5.cb6 axc 6.cd4 utt.

d6:b4 6.a5:c3 g5-h4 7.g3-f4 a7-b6 8.f2-e3?

Zaudē, vajadzēja spēlēt 8.fg5 gh6 9.fe3 utt.

h4-g3! 9.f4-g5 f6:h4 10.h2:f4 e7-d6! 11.g1-h2

Neglābj 11.de5 fe7 12.cd4 ba7 13.gf2 ef6 14.dc5 dxb X

g7-f6! 12.f4-e5 d6:f4 13.e3:e7 f8:d6 14.d2-e3 d8-e7 15.e1-f2

Neglābj 15.hg3 hxf 16.exg ef6 17.ef4 de5 18.fxd cxe 19.gh4 bc7 20.hg5 fxh 21.dxf cd6 22.cd4 hg3 X

h8-g7

Var arī 15…ba5 16.ef4 ba7 17.de5 hg7 18.cd4 ab6 X

16.h2-g3 b6-a5 17.g3-f4 c7-b6 18.d4-e5

Neglābj 18.fg3 hxf 19.exg dc5 20.fe5 cxe 21.cb4 axc3 22.bxf bc7 23.fe3 bc5 X

b8-c7 19.c3-d4 a5-b4 X.

Reinis Štāls – Zigmārs Rumbenieks 1-1

1.a3-b4 b6-c5 2.b4-a5 c5-b4 3.e3-d4 h6-g5 4.d4-c5 b4-a3 5.c5-b6 a7:c5 6.c3-d4 c5:e3 7.d2:h6 f6-e5 8.f2-e3 d6-c5 9.g3-h4 e5-d4 10.b2-c3 d4:f2 11.g1:e3 g7-f6 12.c3-d4 c7-b6 13.a5:c7 d8:b6 14.h2-g3 e7-d6 15.g3-f4 b6-a5 16.d4:b6 a5:c7 17.a1-b2 f6-e5 18.b2-c3 e5:g3 19.h4:f2 h8-g7 20.f2-g3 g7-f6 21.g3-h4 c7-b6 22.e3-f4 b8-c7 23.e1-f2 b6-a5

Var spēlēt 23…fe5 24.fe3 exg 25.hxf ba5 26.fg3 dc5 27.gh4 cb4 28.cd2 cd6 29.hg5 dc5 30.gf6 cd4 31.exc bxd 32.fg7 ab4 =.

24.f2-g3

Pēc 24.cd4 cb6 25.hg5 (25.fe3 fg5 =) fxh 26.de5 fe7 27.exc bxd 28.hg7 ef6 29.gxe ab4 30.ef6 bc3 31.fg7 ab2 32.cxa cd2 33.gh8 dc1 34.fe5 ch6 35.ab4 hf8 36.ba5 fc5 =

d6-c5 25.f4-g5 c5-b4 26.g5:e7 b4:d2 27.c1:e3 f8:d6 28.h6-g7 a3-b2 =.

Ričards Osītis – Denijs Vilhelms Krauklis 1-1

Izloze a3-a5 b6-g5 1.e3-d4 g5-h4 2.d2-e3 f6-g5 3.g3-f4 e7-f6 4.h2-g3 f6-e5 5.d4:f6 g5:e7 6.c3-d4 g7-f6 7.b2-c3 f6-g5 8.d4-e5 e7-f6 9.e5:g7 h8:f6 10.a1-b2 a7-b6 11.b2-a3 f6-e5 12.c3-b4 b6-c5 13.e3-d4 c5:e3 14.f2:f6 g5:e7 15.b4-c5 h4:f2 16.g1:e3 d6:b4 17.a5:c3 e7-d6 18.c3-d4 f8-e7 19.c1-d2 e7-f6 20.d4-c5 d6:b4 21.a3:c5 d8-e7 22.d2-c3 c7-d6 23.e1-d2 d6:b4 24.c3:a5 e7-d6 25.e3-d4 h6-g5 26.f4:h6 d6-e5 27.d4-c5 e5-f4 28.c5-d6

28.ab6 fg3 29.de3 gh2 30.ef4 fg5 31.fe5 gh4 32.hg7 hg3 33.ed6 gf2 34.ba7 fe1 35.de7 bc7 36.ef8 cb6 =

f4-g3 =.

Denijs Vilhelms Krauklis – Ričards Osītis 1-1

Izloze a3-a5 b6-g5 1.g3-f4 g5-h4 2.f4-g5 h6:f4 3.e3:g5 g7-h6 4.c3-d4 h6:f4 5.f2-g3 h4:f2 6.e1:g7 h8:f6 7.d4-c5 d6:b4 8.a5:c3 a7-b6 9.d2-e3 b6-c5 10.c3-d4 b8-a7 11.d4:b6 a7:c5 12.b2-c3 c7-b6 13.a1-b2 e7-d6 14.h2-g3 f8-g7 15.g3-f4 d8-e7 16.c3-d4 b6-a5 17.d4:b6 a5:c7 18.e3-d4 c7-b6 19.c1-d2 d6-c5 20.d2-e3 e7-d6 21.b2-c3 b6-a5 22.d4:b6 a5:c7 =.

Abas partijas nospēlētas meistarīgi.

Guntars Purviņš – Arnis Linītis 2-0

1.g3-f4 d6-e5 2.f4:d6 c7:e5 3.h2-g3 e7-d6 4.g3-h4 f8-e7 5.f2-g3 b8-c7 6.e3-f4 e5-d4 7.c3:e5 f6:d4 8.g1-h2 d4-e3 9.f4-e5 d6:f4 10.g3:e5 e7-f6 11.d2:f4 f6:d4 12.e1-f2 d8-e7?

Zaudē. Vajadzēja spēlēt 12…cd6 13.fg3 de5 =.

13.f2-g3 e7-f6 14.f4-g5 h6:f4 15.g3:c3 c7-d6 16.c1-d2 d6-c5 17.d2-e3 g7-h6 18.h2-g3 h8-g7 19.g3-f4 X.

Arnis Linītis – Guntars Purviņš 1-1

1.g3-f4 d6-e5 2.f4:d6 c7:e5 3.h2-g3 b6-a5 4.e3-f4 e7-d6 5.d2-e3 a7-b6 6.a3-b4

Labāk 6.cd2 ar pārsvaru.

b6-c5 7.b2-a3 f8-e7 8.c1-b2 f6-g5 9.c3-d4 e5:c3 10.b2:b6 a5:c3 11.e1-d2 c3:e1 12.b6-c7 d8:b6 13.g3-h4 e1:e5 14.h4:a5 e5-g3 15.e3-d4 g3-h4 16.d4-c5 d6:b4 17.a5:e1 h4-d8 18.a3-b4 d8-e7 19.b4-a5 g7-f6 20.a5-b6 e7-d8 21.e1-h4 d8:a5 22.h4:e7 =.

Everts Rūdolfs Lepsis – Kristers Lapiņš 1-1

Izloze a1-f4 a7-c5 1.a3-b4 c5:a3 2.f4-e5 f6:d4 3.e3:a7 g7-f6 4.c3-d4 h6-g5 5.b2-c3 h8-g7 6.d4-c5 d6:b4 7.c3:a5 g5-f4 8.g3:e5 f6:d4 9.f2-e3 d4:f2 10.g1:e3 g7-f6 11.e3-d4 f8-g7 12.d2-e3 g7-h6 13.e1-f2 f6-g5

13….cb6 14.axc7 dxb6 15.axc ed6 16.cxg hxd 17.cxe ab2 =.

14.h2-g3 e7-f6

Labāk 14….gh4 utt. kā partijā.

15.g3-f4

Pēc 15.gh4 fe5 16.dxf gxe 17.fg3 ef6 18.ef4 cd6 19.ab6 dc7 20.bxg de5 =.

g5-h4 16.f2-g3 h4:f2 17.e3:g1 f6-g5 18.f4-e5 g5-h4 19.g1-f2 h6-g5 20.e5-f6 g5:e7 21.d4-e5 =.

Kristers Lapiņš – Everts Rūdolfs Lepsis 1-1

Izloze a1-f4 a7-c5 1.a3-b4 c5:a3 2.f4-e5 f6:d4 3.e3:a7 g7-f6 4.c3-d4 h6-g5 5.b2-c3 g5-h4 6.d4-c5 d6:b4 7.c3:a5 h8-g7 8.g3-f4 e7-d6 9.f4-g5 d8-e7 10.g5-h6 f6-e5 11.d2-e3 e5-f4 12.e3:g5 h4:f6 13.f2-e3 f6-e5 14.e1-d2 d6-c5 15.h2-g3 g7-f6 16.g3-h4 e7-d6 17.g1-h2 e5-d4 18.e3-f4 d4-e3 19.d2-c3 e3:g5 20.h6:f4 f8-g7 21.f4-g5 c5-b4 22.g5:c5 b4:d2 23.c1:e3 c7-b6 24.a5:c7 b8:b4 25.h4-g5 g7-h6 =.

Abas partijas nospēlētas meistarīgi.

Raivis Paegle – Klāvs Norenbergs 1-1

Izloze a1-b4 d6-g5 1.b4-c5 b6:d4 2.c3:e5 f6:d4 3.e3:c5 g5-f4 4.g3:e5 c7-b6 5.e5-d6

Labāk 5.ef6 utt.

b6:d4 6.d2-c3 e7:c5 7.c3:e5 b8-c7 8.c1-d2 f8-e7 9.d2-e3 c7-b6 10.e3-d4 c5:e3 11.f2:d4 g7-f6 12.e5:g7 h8:f6 13.h2-g3 e7-d6 14.b2-c3 b6-c5 15.d4:b6 a7:c5 16.e1-d2 d8-e7 17.g1-h2 f6-e5 18.g3-h4 c5-d4 19.h2-g3 d4:b2 20.a3:c1 d6-c5 21.d2-c3 e7-f6 22.g3-f4 e5:g3 23.h4:f2 f6-e5 24.c1-b2 c5-d4

24….ef4 25.ba3 hg5 26.cb4 cd4 27.ba5 gh4 28.ab4 fg3 29.fe3 dxf 30.ab6 gh2 31.bc5 fe1 32.ba7 ea5 33.ab8 =.

25.b2-a3 d4:b2 26.a3:c1 e5-d4 =.

Klāvs Norenbergs – Raivis Paegle 1-1

Izloze a1-b4 d6-g5 1.b4-a5 g5-h4 2.c3-d4 f6-g5 3.b2-c3 e7-d6 4.d4-e5 d6:f4 5.g3:e5 f8-e7 6.e3-d4 g7-f6 7.e5:g7 h6:f8 8.c3-b4 e7-f6 9.d2-e3 f6-e5 10.d4:f6 g5:e7 11.e3-d4 h8-g7 12.c1-d2 g7-f6 13.d2-e3 b6-c5 14.d4:b6 a7:c5 15.b4:d6 e7:c5 16.e3-d4 c5:e3 17.f2:d4 f8-e7 18.a3-b4 f6-e5 19.d4:f6 e7:g5 20.e1-f2 c7-b6 21.a5:c7 b8:d6 22.h2-g3 d8-c7 23.g3-f4 g5:e3 24.f2:d4 =.

Abas partijas nospēlētas meistarīgi.

Atbildēt