LDF

Valdes sēdes protokols Nr. 07/05/2023

Biedrības „ Latvijas Dambretes federācija”,
vienotais reģ. Nr. 40008022773
Lazdu iela 32, Jelgava
Valdes sēdes protokols Nr. 07/05/2023
2023. gada 07. maijā, plkst. 19:00, attālināti ar elektronisko saskaņošanu.
Sēdē piedalās valdes locekļi:
1. Vladislavs Vesperis
2. Raivis Paegle
3. Jevgeņijs Matvejevs
4. Jānis Štāls
5. Andrejs Trasko.
Sēde saskaņā arstatūtu noteikumiemir lemttiesīga.
Sēdes vadītājs: Vladislavs Vesperis
Protokolists: Raivis Paegle
Darba kārtībā:
1. Par Latvijas dalībnieku pieteikšanu dalībai 13. Eiropas komandu čempionātā ātrspēlē un rapidā vīriešiem 100 lauciņu dambretē, kurš norisināsies 2023.gada 17.-18. jūnijā Follonikā (Itālija).
2. Par pieteikumu Rīgas Domes Izglītības, Kultūras un Sporta departamenta izsludinātajam konkursam finansiālajam atbalstam Rīgas sportistu un komandu dalībai pasaules čempionātos, Eiropas čempionātos un starptautiskās sacensībās.
Sēdē nolēma:
1.1. Izvērtējot vadošo Latvijas dambretistu sniegumu, pieteikt dalībai 13. Eiropas komandu čempionātam ātrspēlē un ātrajā dambretē (rapid) vīriešiem 100 lauciņu dambretē, kurš norisināsies 2023.gada 17.- 18. jūnijā Follonikā (Itālija) sekojošus sportistus: Gunti Valneri, Raimondu Vipuli un Vsevolodu Mitrēviču. Latvijas Dambretes federācija sedz komandas čempionāta dalības maksu 40.00 EUR
apmērā.
1.2. Iesniegšanai Rīgas Domes Izglītības, Kultūras un Sporta departamenta izsludinātajam konkursam tika saņemts iesniegums par Rīgas valstspilsētas sportistu Vsevolodu Mitrēviču. Lai saņemtu atbalstu dalībai 13. Eiropas komandu čempionātā ātrspēlē un ātrajā dambretē (rapid) 100 lauciņu dambretē, Rīgas Domes Izglītības, Kultūras un Sporta departamenta izsludinātajam konkursam tika nolemts izvirzīt Vsevolodu Mitrēviču, lai segtu viņa ceļa un dzīvošanas izdevumus.
Balsojums: Par – 5, Pret – nav, Atturas – nav.
Valdes sēde slēgta, plkst.19:20
Sēdes vadītājs Vladislavs Vesperis
Protokolists Raivis Paegle

Atbildēt