Dambretes Ziņas

Guntars Purviņš piedāvā 10.05.2023

Info: Guntars Purviņš

10.05.2023

Valdis Kampuss (Valmieras novads) – Guntars Purviņš, LSVS 60. sporta spēles, 06.05.2023. Priekuļos. Atteiktā Petrova spēle.

1.gh4 fe5 2.ed4 ef6 3.fe3? zaudē, Ramma – Steņina variants

(praktiski tikai 3.de3! palika, vēl ir mēģinājuši, 3.fg3, pēc 3… hg5!, baltiem ļoti smaga spēle) 3…dc5 4.hg3 cd6 5.gf4 (5.gh2 dc7! 6.gf4 exg3 7.hxf2 fg5 +) 5…exg3 6.hxf2 de5 7.fg3 de7 8.gh2 (vislielākā pretestība pēc 8.gh4 ed6 9.ef2! (9.gh2 hg5 10.ef4 gxe3 11.dx f2 fg5+) hg5 10.fg3 gh6

Dambretesziņas piezīme: Ātri uzvar 10…bc7! 11.gf4 (11.gh2 gh6 12.gf4 exg 13.hxf fg7 14.fe5 dxf 15.cb4 cd6 16.dc3 fxd 17.cxe 18.cxe X) exg 12.hxf gh4 13.gh2 gh6 14.hg3 fg7 X

11.gf4! (( 11.gh2 fg7! 12.gf4 exg3 13.hxf4 ba514.dxb6 axc515.cd4 cb4!+)) 11…exg3 12.hxf2 bc7! 13.fg3 ((13.cb4 fe5! un seko kombinācija aplis 14.dxh hg5 15.hxf fe7 16.fxd cd4 17.exe ba5 X))13…gh4 14.gf4 fe7 15.cb4 ba5 16.dxd axe1 17.da5 ab6 18.axg7 hxf8 19.ed4 ea5 20.gf2 (Zaudē arī 20.fg5 hxf 21.ab4 axe 22.bc3) hg7 21.fe3 ad2 +.) 8…ed6 9.gf4 exg3 10.hxf4 ba5 11.dxb6 axc7 12.ef2 dc5 13.fg3 fg5 14.gh4 (14.cd4 cd6

Dambretesziņas piezīme: Labāk 14….ab6 15.dc3 gh4 X

15.dxb6 axc516.dc3 ((16.gh4 cb4!+))16…gh4 17.cd4 hxf2 18.dxb6 fxd4 19.bc7

Dambretesziņas piezīme: Pēc 19.ab4 hg5 20.fxh de3 21.ba7 de5 22.bc5 ed2 23.cxe ef4 24.exg gf6 X

hg5! 20.fxh6 de3+.) 14…cb4! 15.cxa cb6 16.hxf6 gxg3 17.cd6 gh2 18.cd4 hg1 19.bc3 hg5 un baltie padevās. 0-2.

Atbildēt