DP Klasika turnīrs 11.04.2023 (atjaunots)

Guntara Purviņa info.

12.04.2023

“DP Klasika” turnīrs 11.04.2023.

1.Guntars Purviņš 4,5.p. no 5

2.Arnis Linītis 3,5 p.

3.-4. S. Platovskis, Vadims Čerepanovs pa 2,5.p.

Arnis Linītis – Guntars Purviņš. Bodjanska spēle.

1.ab4 ba5 2.ba3 ab6 3.ed4 dc5 4.bxd6 exe3 5.dxf4 fg5 6.fe3 gh4 7.gf2 bc5 8.cd2 de7 9. ab2? (parasti spēlē 9.cd4 cb6 10.de5! ((pēc10.fe5?! iespējams iegūt svaigāku, sarežģītāku spēli)) 10. …ba7 11.ed6 gf6 12.dxb4 axc3 13.dxb4 ba5 14. bc5 fg5 =) 9…ed6 10. cd4 cb6 11.de5 (11.bc3 fe7 12.fe5 dxf4 13.gxe5 gf6 14.exg7 hxf6 15.hg3 bc7 16.gf4 cd6 17.fg3 hxf2 18.exg3 fg5 19.gh4 ef6+) 11…bc7 12.bc3 fe7 13.cd4 (13.ef6 gxe5 14.ab4 cxa3 15.ed4 hg5! ((var arī 15…ab4+))

Dambretesziņas piezīme: Pēc 15…ab4 16.dxd ba5 17.dxb axc 18.cxa ab2 19.ab6 (Zaudē 19.fe5 dxf 20.gxe bc1 21.ed6 cxe 22.dc3 ca3 23.ab6 ad6 24.ba7 db8 25.cb4 hg5 26.bc5 hg7 27.cb6 ed4 28.bc7 bxd 29.ab8 da3 30.fg3 hxf 31.exg dc3 32.ba7 cb2 (32…gh6 33.ag1 ab2 34.ge3 =) 33.ae3 gh6 34.eg1 ba1 X un melnie nomaina kauliņu f4 un ieved trešo kauliņu dāmā un uzvar) 33. cxa 20.fe3 hxd 21.fg5 hxf 22.de3 hxd 23.exc bc1 24.cd8 ab4 25.df6 (Guntara Purviņa komentārs: Pēc 25.hg3 melnie izveido šādu pozīciju

1…eh2! 2.fb4 hb8! 3.bf8 df6 +)

25…cf4 26.fb2 fg5 27.bc1 gh4 X

16.fxh6 ef6+) 13…ab4! 14.dc3 bxd2 15.exc3 ef6 16.cb4 fg5 17.ba5 gf6 18.exg7 hxf6 19.ab4 cxa3 20.de5 fxd4 21.exa7 gxg1 22.ab8 hxf2 23.ab6 cxa5 24.bxe1 un baltie padevās. 0-2.

Vēl mazliet no teorijas, kad balto kauliņš uz h4 un melno kauliņš h6. Melno dāmas standartpozīcijā atrodas uz lauciņiem h8 un d8. Piemēram, ja balto dāma atrodas uz h2.

1…df6 2.hg1 (2.hb8 hg5+) 2…fe5 3.gh2 eb8 4.hg1 bh2! 5.ga7 hd6! 6.ab8 he5 7.ba7 db8 un nākošie gājieni 8… ba7 un 9…ad4 ar uzvaru.

Atbildēt