Vēsture.

7.Vladimirs Vigmans – Nikolajs Kononovs 1:1 1968

Info: Vladimirs Vigmans “Radošuma prieks”1986

Vladimirs Vigmans – Nikolajs Kononovs 1:1, 1968.gads, X PSRS komandu čempionāts, Odesa. Bodjanska spēle. Pie komandas “Daugava” trešā galdiņa.

Bija Odesā arī atsevišķas daiļrades veiksmes.

1.ab4 ba5 2.ed4 dc5.

Tajos laikos jauns gājiens.

3.bxd6 exe3 4.fxd4 cb6 5.gf4.

Interesanti, ka pēc 5.de5 fxd4 6.cxe5 ab4 rastos tabia no Kukujeva upura.

Dambretesziņas piezīme: tabia – kaut kāda noteikta pozīcija spēlē, kad izspēlēta atklātne un sākas vidusspēle. No persiešu valodas – “cīņas lauks”.

5…fg5 6.dc5 bxd4 7.cxe5 gxe3 8.dxf4 bc7 9.hg3 de7 10.bc3 ed6 11.gh4 dc5 12.ab2 cb4 13.cd4 ba3

Dambretesziņas piezīme: Melnie varēja nomainīt kauliņus 13…bc3 14.ba3 ab4 15.axc cb6 16.dxb bxf 17.gh2 fg5 ar neizšķirtu.

14.bc3

Dambretesziņas piezīme: Labāk 14.dc5 un melniem paliek vienīgais gājiens 14…gf6 15.exg hxf 16.bc3 cb6 17.cd6. Atkal vienīgais gājiens 17…bc5 18.dxb axc 19.ed2 ab6 20.gh2 fe7 21.hg3 ed6 22.de3 fe5 23.cd2 cb4 24.ed4 ba3 25.dxf bc5 26.hg5 ab4 27.cxa ab2 =

14….fe7 15.cb2 axg5 16.hxb6 axe3 17.ef2 ed2

Dambretesziņas piezīme: Labāk 17…hg5 18.fxd gf6 19.exg hxf 20.dc5 fe5 21.cd4 =

18.cxe1 gf6 19.exg7 hxf6 20.fe3 fe5 21.ef4 exg3 22.gh2. Neizšķirts.

Bet visā visumā spēle atstāja nomācošu iespaidu. Ko šajā nolūkā rakstīja V.Zvirbulis: V.Vigmanam nepieciešams iemācīties likt savu spēli komandas interesēs: katrā partijā cīnīties ar pilnu atdevi un atbildības sajūtu”.

 

Atbildēt