Latvijas skolu 76. spartakiāde 64 lauciņu dambretē 2023

Sacensības notiek 3 posmos 64 lauciņu dambretē:
Pirmo trīs posmu sacensību norises kārtību (skolās un novados,pilsētā) un izcīņas laikus nosaka attiecīgo
organizāciju apstiprinātie nolikumi.
3.posms – finālsacensības skolu komandām notiks 2023.gada 8.aprīlī Bauskā, Bauskas nov. BJSS telpās,
Pilskalna ielā 26 . Sacensību sākums plkst. 11.00. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.00-10.45.
Finālsacensībās novadu un pilsētu var pārstāvēt divas labākās komandas katrā vecuma grupā.
Sacensības finālā tiek sarīkotas divās vecuma grupās starp skolu komandām. Spēļu kārtu skaits
tiks precizēts sacensību reglament, pēc iepriekšējo pieteikumu saņemšanas .
Vecākajā grupā piedalās septīto – devīto klašu audzēkņi, komandu sastāvs 4 dalībnieki, tajā
skaitā vismaz divas meitenes, pie 3. un 4. galdiņa spēlē tikai meitenes. ( 2006.g. dzimuši un jaunāki)
Jaunākajā grupā piedalās pirmo – sesto klašu audzēkņi, komandu sastāvs 4 dalībnieki, tajā skaitā
vismaz divas meitenes, pie 3. un 4 .galdiņa spēlē tikai meitenes. ( 2010.g. dzimuši un jaunāki).

Pieteikumus sūtīt uz e-pastu : bernatinga@inbox.lv un denijs.krauklis@gmail.com
Informācija par sacensībām Bauskā – Inga Bernāte tel.nr. 26328467

Nolikums. 

Atbildēt