19. Latvijas čempionāts 64 lauciņu dambretē vīriešiem 1959

Norises laiks: 1959.gads

Dalībnieku skaits: 12

1.Vladimirs Romanovs m 8,5 p.

2.Vladimirs Agranovs mk  8 p.

3.Peteris Popovs m  7 p.

 

Žurnāls Dambrete, 1959-1960.

V.Romanovs – B.Gurvičs

1.c3-d4 d6-c5 2.d2-c3 e7-d6 3.c3-b4 f6-g5. Melnie izvēlas grūtu aizsardzību, pieļaujot sava labā flanga sažņaugšanu. Parasti šeit iet 3… b6-a5 ar līdzīgu spēli. 4.b4-a5 g5-h4 5.b2-c3 h6-g5 6.g3-f4 g7-h6 7.a1-b2 d8-e7 8.e1-d2 f8-g7 

Pozīcija pēc balto gājiena 8.e1-d2 norādīta I. Kupermaņa  grāmatā “Načalo partij v šaški”, ko viņš novērtē kā pazaudētu melnajiem, dodot sīku analīzi uz melno atbildēm 8… e7-f6 un 8… h8-g7. Gājiens 8… f8-g7 nav norādīts, tomēr tas, kā liekas, ir labākais un līdz ar to reabilitē visu variantu, kurā, precīzi spēlējot, melnajiem jāpanāk neizšķirts. Gājiena 8… f8-g7 ideja ir kavēt baltos izdarīt 9. c3-b4, pēc kura sekotu 9…. d6-e5, un, lai arī kā baltie ņemtu, melnie izlaužas uz dāmu un panāk neizšķirtu. Piemēram, 8.c3-b4 d6-e5 9.f4:f8 (Ja 9.b4:f8, tad e5:e1:a1 un uzvar; ja 9.d4:d8, tad g7-f6 10.b4:d6 c7:a1 11.a5:c7 b8:d6 12.c1-b2 a1:f2 13.g1:e3 h4-g3 14.h2:f4 g5-h4 15.d8:g5 h4:f6 un uzvar) h4-g3! 15.f2:f6 g7:e1 16.b4:d6 c7:e5 17.a5:c7 b8:d6 18.f8:c5 e1-f2, un, neskatoties uz materiālo pārsvaru, balto uzvara nav redzama. 9.h2-g3 g7-f6 Vienīgais gājiens. Nedrīkst 9… e7-f6, jo seko 10.a3-b4 c5:a3 11.d4-e5 f6:d4 12.e3:e7 g5:e3 13.f2:d4 h4:f2 14.g1:e3 un uzvar. Ja 9… c5-b4, tad 10.a3:e5 d6:b4 11.d4-e5! e7-d6 12.b2-a3 (nedrīkst 12.c3-d4?, tāpēc ka b4-c3 13.d2:b4 d6-c5 14.b4:d6 g7-f6 15.e5:g7 h6:f8 16.f4:h6 c7:a1 un uzvar), un pēc 12…b6-c5 vai 12…d6-c5 seko 13.c3-d4 ar uzvaru. 10.g1-h2. Pec 10.c3-b4 sekotu d6-e5, un , ja 11.b4:f8, tad e5:a1 12.d2-c3 a1:d4! 13. e3:c5 g5:e3 14.f2:d4 h4:f2 15.g1:e3 f6-e5 16.d4:f6 b6:f2, un neizšķirts acīm redzams. Baltajiem nekā nedod arī 12.f4-e5 f6:d4 13.e3:c5 b6:d4 14.d2-c3 d4:b2, tā kā izmantot melnās dāmas a1 slikto novietojumu baltie tomēr nespēj, jo viņu pašu dāmai darbība ir ierobežota. Pec 11.f4:f8 seko h8-g7 12.b4:d6 c7:e1 13.a5:c7 b8:d6 14.f8:c5, un, neskatoties uz lieku kauliņu, nav redzams, kā baltie varētu uzvarēt. Ja 10.d4-e5 f6:d4 11.c3:e5, tad melnie spēlē h8-g7, un pēc 12.g1-h2, izmantotjot balto glanga sažņaugumu, melnie var panākt izlīdzinājumu vairākos veidos. Piemēram 12… e7-f6 13.d2-c3 f6:d4 14.c3:e5 c5-d4 15.e5:c3 (ja 15. e3:e7 g5:gl 16. e7—f8 h4:f2 17. b2—c3 b6—c5 18. f8:b4 c7—b6 19. a5:c7 b8:f4 20. b4—a5, f4—g3 21. h2:f4 gl—h2 un par neizšķirtu jau jācīnās baltajiem) 15… . g7—f6 16.c3—b4 b6—c5 17. b2—c3 f6—e5 18. c3—d4 e5:c3 19.b4:d2  c5—d4 20. e3:e7 g5:gl 21. e7—f8 h4:f2, un neizšķirts.
10. … c5—b4 11. a3:c5, d6:b4 12. f4—e5! …
Nav labi 12. b2—a3 dēļ e7—d6 13. a3:e7 f6:d8, un, ne­skatoties uz materiālu pār­svaru, balto pozīcija ir sliktā­ka.
12. … h8—g7 13. g3—f4 b4—a3 14. h2—g3?


Vājš gājiens, kas nolīdzina līdz nullei visu iegūto pārsva­ru. Par iemeslu tam — laika trūkums. Vajadzēja 14. c3—b4l
a3:c5 15. b2—a3. un melnajiem paliek grūts neizšķirts ar vie­nīgiem gājieniem — 15. …c5—b4 (ja 15. … e7—d6, tad
16. cl-b2! utt., bet ja 15. … c7—d6, tad 16. a5:c7, un mel­najiem trūkst tempa, lai iekļū­tu dāmā) 16. a5:c3, b6—a5
(nedrīkst 16. … e7—d6, jo seko 17. c3—b4, un baltajiem milzīgs pārsvars) 17. a3—b4 e7—d6.
[Ja 17. … c7—d6 18. e5:c7, b8:d6, tad 19. cl—b2, a7—b6 20. f4—e5. d6:f4, 21. b4—c5, un uzvara; ja 17. … a7—b6, tad
18. b4—c5 un, ja b8—a7, tad 19. h2—g3. un uzvara; (ja 18. … c7—d6. tad 19. e5:c7 un, ja b8:b4, tad 20. d4—e5! f6:b2 21. cl:a7. un uzvara, bet, ja 19. . . . b6:d8. tad 20. h2—g3, b8—a7 21. cl—b2, un uzvara) ja 17. … c7—b6, tad 18. cl-b2, e7—d6 19. e5:c7, b6:d8 (ja 19. … b8:d6, tad 20.f4—e5, d6:f4 21. b4—c5, un uz­vara) 20. b4—c5, d8—e7 21.f4—e5! e7—d6 22. e5:c7 b8:b4 23. b2—a3, un uzvara.]
18. cl— b2, a7—b6 (18. …c7—b6 paspēlē, kā norādīts ie­priekš). 19. b4—c5! (labākais gājiens) d6:b4 20. b2—a3, b6—c5 21. d4:d8. f6:b2 22. a3:cl, b8—c7 23. d8:b6, a5:c7, un bal­tajiem milzīgs pārsvars, to­mēr uzvaras nav. 24. f4—e5!
g7—f6!
[Paspēlē 24. … c7—b6, jo seko 25. e3—d4, g7—f6 26. e5:g7, h6:f8 27. h2—g3, f8—g7 28. d2—e3, g7—h6 (ja 28. … b6—c5 29. d4:b6, b4—c3, tad 30. g3—f4, g7—h6, 31. b6—c7, c3—d2 32. c7—b8, un uzvara) 29. g3—f4, b6—a5 30. f4—e5.
b4—a3 31. f2—g3 h4:f2 32. e3:gl, a5—b4 (ja 32. . . . g5—h4, tad 33. e5—d6 un uzvara) 33. e5—d6, g5—f4 34. d6—c7. f4—e3 35. d4:f2, b4—c3 36. c7—b8 c3—d2 37.cl:e3, a3—b2 38. f2—g3, h6—g5 (ja 38…. b2—al, tad 39.e3—d4, al:h2 40. gl— f2, un uzvara; nedrīkst arī 38. … b2—cl, jo seko 39. gl—f2 un 40. f2—g3, un uzvara) 39.g3—f4, g5—h4 40. gl— f2! un nedrīkst b2—al, jo seko 41.f4—g5 un 42. e3—d4 ar uzva­ru.]
25. e5:g7, h6:f8 26. h2—g3, c7—d6!
[Ja 26. … f8—g7, tad 27. g3—f4, g7—h6 (ja 27. … g7—f6 28. f4:h6, f6—e5, tad 24. h6—g7! e5—f4 30. e3:g5, h4:h8
31. d2—c3! b4:d2 32. cl:e3 un opozīcija balto labā) 28. f4—e5, c7—b6 29. e3— d4, b6—a5 30.d2—еЗ, b4—аЗ. 31. f2—g3, h4:f2 32. e3:gl, a5—b4 33. e5—d6, un uzvara.]
27. e3—d4 (ja 27. g3—f4, tad f8—e7! 28. f4:h6 d6—e5, un neizšķirts, tā kā 29. h6—g7 seko e5—f4 30. e3:g5, h4:h8,
un, ja 31. d2—c3, b4:d2 32. cl:e3, tad e7—f6 33. e3—f4 h8— g7, 34. f2—g3, g7—h6 35. g3—h4, h6— g5, 36.f4:h6,
f6—e5, un neizšķirts) 27. … d6—e5! 28. d4:f6, g5:e7, un, ja 29. d2—c3, b4:d2 30. cl:e3, tad e7—d6 31. e3—d4, f8—g7
32. g3—f4, g7—f6 33. f2—e3,  h4—g3 34. f4:h2, d6—e5, un ne­izšķirts, bet, ja 29. g3—f4, tad e7—d6 30. f2—e3, d6—c5.
31. f4—e5, b4—a3 32. еЗ—f4 c5—b4, un neizšķirts.
Tagad partijā seko sērija  piespiestu gājienu abām pu­sēm.
14. … e7—d6 15. c3-b4, a3:c5 16. b2—аЗ, c5—b4 17.a5:c3, b6—a5 18. cl—b2, a7—b6 19. a3—b4, b6—c5 20. d4:d8, f6:d4 21. c3:c7, a5:al?
Labāk bija ņemt 21… a5:el ar labāku beigu spēli — 22. b2—a3 b8:d6 23. d8—b6! el—c3 24. b6—a5, un neizšķirts.
22. d8—f6!


Šo gājienu melnie milzīgā laika trūkumā nebija paredzē­juši.
22………..g5:e7
Varēja arī, protams, 22. …g7:e5 23. f4:d6, al—e5 24.d6:f4, b8:d6, un neizšķirts.
23.c7—d8, e7—d6??
Rupja kļūda acīm redzot iz­darīta laika trūkumā. Vaja­dzēja spēlēt 23. . . . g7—f6 24.e3—d4, al:e5 25. f4:f8, b8—a7
26. d8:g5, h6:h2, un neizšķirts.
24. d8—f6, g7:e5 25. d2—c3, al:d4 26.e3:e7, e5—d4 27.e7—d8, d4—c3 28. d8—f6 …
Trīs reizes balto dāma at­radās uz lauciņa d8 un trešo reizi atnāca uz f6!
28. .. . h6—g5 29. f4:h6, c3—d2 30. g3—f4
Melnie padevās.
Neskatoties uz abpusējām kļūdām, partija ir ļoti intere­santa un sasprindzināta.
V. Romanova piezīmes.

Sports (Latvijas PSR Sporta biedrību izdevums), Nr.59 (19.05.1959)

LATVIJAS ČEMPIONS – V. ROMANOVS
Rīgā beidzies Latvijas 14. dambretes čempionātā fināls, kurā piedalījās 12 mūsu republikas spēcīgākie dambretisti. Čempiona nosaukumu izcīnīja sporta meistars V. Romanovs (Daugava). Viņš uzvarēja sešās partijās, piecās spēlēja neizšķirti un nezaudēja nevienu cīņu. Ar iegūtiem 8.5 punktiem viņš par puspunktu apsteidza savu tuvāko konkurentu – Latvijas eksčempionu meistarkandidātu V. Agranovu. Trešo vietu ar 7 punktiem izcīnīja sporta meistars P. Popovs. Ceturtajā vieta ierindotās sporta meistars A. Subotins, kas arī izcīnīja  7 punktus, bet kuram bija sliktāks koeficents. Piekto vietu ar 7 punktiem un līdz ar to RSRS meistarkandidāta nosaukumu ieguva VEF  termists V. Grīslis. Šie pieci dambretisti ieguva tiesības spēlēt PSRS komandu meistarsacīkstēs Odesā kā Latvijas izlases komandas dalībnieki. Labi turnīru beidza arī A. Udovs, kas ierindojās 6. vietā un kuram tikai 1 punkts pietrūka no meistarkandidāta normas. Septīto vietu ar 5,5 punktiem izcīnīja I. Ojers, bet astotajā ar 4.5 punktiem ierindoiās B. Gurvičs

H. LĪVIŅŠ

Sports (Latvijas PSR Sporta biedrību izdevums), Nr.56 (12.05.1959)

VADĪBĀ V. ROMANOVS.
Republikas 14. dambretes čompionāta 2. kārtā visātrāk beidzās Subotina un Bitenieka partija. Bitenieks jau atklātnē izdarīja gājienu, pēc kura meistaram atlika tikai dažos gājienos uzvarēt. Tomēr Subotins pretinieka kļūdu atstāja neizmantotu un uzvarēja tikai 26. gājienā. Popovs pret Krīmanu vidusspēlē panāca pozicionālu pārsvaru un pārvērta to uzvarā. Nepareizu spēles plānu izvēlējās Udovs un zaudēja Grīslim. Ojers pēc labi nospēlētas atklātnes kļūdījās vidusspēlē un sporta meistars Romanovs šo kļūdu precīzi realizēja uzvarā. Neizškirti beidzās Kapluna – Grīntāla un Gurviča – Agranova partijas. Izspēlējot pirmās kārtas atlikto partiju, Grīslis panāca neizšķirtu pret Romanovu.
3. kārtā tikās sporta meistari Romanovs un Subotins, un pēc 40 minūšu ilgas cīņas abi pretinieki jau 13. gājienā vienojās par neizšķirtu. Pārsteigumu sagādāja meistara Popova zaudējums Agranovam. Grīntāls cīņā pret Grīsli zaudēja kauliņu, bet Grīslis, pielietojot mazpazīstamu etīdes variantu, tomēr panāca skaistu uzvaru. Ojers laika trūkumā pret Udovu neatrada pareizo spēles turpinājumu un zaudēja. Samēra viegli Gurvičs pieveica Bitenieku, bet Kapluns un Krīmans vienojās par neizšķirtu. Vislielāko interesi izraisīja Romanova – Gurviča partija. Romanovs nokļuva smagā stāvoklī, tomēr Gurvičs klūdījās un zaudēja. Interesanti atzīmēt, ka Grīntāls, spēlējot pret meistariem iegūst labāku pozīciju. Tā bija arī partijā ar Subotinu, kura tomēr beidzās neizšķirti. Miermīlīgi beidzās ari Krīmana – Ojera partija. Popovs uzvarēja Kaplunu, Agranovs – Grīsli un Udovs pieveica Bitenieku. Sestajā kārtā neizškirti beidzās Subotina – Krīmana, Ojera – Agranova un Gurviča – Kapluna partijas. Bitenieks rupji kļūdījās, atdeva divus kauliņus un Grīntāls savā kontā ierakstīja pirmo uzvaru. Romanovs pieveica Udovu, un Popovs Kaplunu. Pēc sešām kārtām turnīra vadībā izvirzījies sporta meistars V. Romanovs ar 5 p. 
H. LĪVIŅŠ

Atbildēt